Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FOTOĞRAF GALERİSİ

Duyurular

Muafiyet Başvuruları Hakkında

Fakültemize yeni kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının muaf olarak değerlendirilebilmesi için, muafiyet istedikleri dersleri belirten bir muafiyet başvuru formu ve ekine daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not döküm belgesini […]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ders Muafiyeti, İntibak ve Üstten Ders Alma Durumu Hakkında

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ders Muafiyeti, İntibak ve Üstten Ders Alma Durumu Hakkında açıklama için tıklayınız.

Dikey Geçiş Sınavı ile Özel Eğitim Bölümünü Tercih Etmek İsteyen Adayların Dikkatine

Dikey Geçiş Sınavı ile Özel Eğitim Bölümünü Tercih Etmek İsteyen Adaylar için ilgili belgeyi indirmek için tıklayınız. 

Yaz Öğretimine İlişkin “İkinci” Duyuru

2022-2023 Eğitim Öğretim dönemi yaz öğretimine ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tek Ders Sınavları Hakkında

2022-2023 eğitim öğretim yılında mezuniyet aşamasına gelen ve tek dersten başarısız olan öğrenciler için 10– 11 Temmuz 2023 tarihlerinde tek ders sınavları için başvurular alınacaktır. Tek ders sınavları 12-14 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacaktır. Şartları sağlayan öğrenciler, ekte bulunan sınav başvuru dilekçesini ilgili dersin öğretim üyesinden ve Dekanlıktan onaylattıktan sonra mali onayını alarak Fakülte Sekreterliği ile […]