Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FOTOĞRAF GALERİSİ

Duyurular

Fakülte Kurulu Kararı
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Uygulama Esasları
Çift Anadal Sonuçları

Eğitim Fakültesi Çift Anadal Hakkı Kazanan Öğrenci Okul Oncesi Öğretmenliği 201804011 Ezgi Ugurlugelen Hak kazanilan 2. Anadal Sınıf Öğretmenliği

Çift Anadal Hk.

Çift Anadal ve Yandal başvuru formu için tıklayınız.

EĞİTİM FAKÜLTESİ KURULU YAZ OKULU KARARLARI

Eğitim Fakültesi Kurulunun 28 Haziran 2021 tarihli toplantısında yaz okuluna ilişkin almış olduğu kararlar aşağıda yer almaktadır. Sınıf içi veya sınıf dışı uygulamaları içeren dersler ile uygulama derslerinin yaz okulu kapsamı dışında tutulmasına, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29. Maddesinde belirtilen, “Başarılı öğrenciler daha erken mezun olabilmek için, şartlı […]