EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Eğitim-öğretim faaliyetine 2012 yılında başlayan Fakültemizde, dört bölümde eğitim verilmektedir. Eğitim Bilimleri Bölümünde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Temel Eğitim Bölümünde Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde İngilizce öğretmenliği ve Özel Eğitim Bölümünde Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programları yer almaktadır. Lisansüstü eğitime ayrı önem veren Fakültemizde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği programlarından yüksek lisans, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Özel Eğitim programlarında ise hem yüksek lisans hem de doktora programları bulunmaktadır. Fakültemizde, alanında uzman 31 öğretim üyesi, 6 öğretim görevlisi ve 18 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 55 öğretim elemanı çalışmaktadır.

Fakültemizin vizyonu; programları, uygulamaları ve değerleriyle tanınan, tercih edilen, referans gösterilen, yenilikçi, proaktif, öncü bir eğitim ve bilim merkezi olmaktır. Misyonu; çevre ve toplumsal sorunlara duyarlı, farklılıkları zenginlik olarak gören ve saygı gösteren, teoriye ve uygulamaya hâkim, kendine güvenen, hoşgörülü, araştırmacı, girişimci, erdemli ve en az bir yabancı dil bilen öğretmenler yetiştirmektir.
Nitelikli öğretmen sorunu hiç şüphesiz öncelikle hizmet öncesi eğitimin sorunudur. Bu konuda üniversitelerin öz-değerlendirme yapmaları, eğitim programlarının içeriklerini, süreçlerini ve çıktılarını değerlendirilmeleri esastır. Fakültemizde eğitimin girdileri, süreçleri, çıktıları ve etkileri ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeler ışığında araştırma temelli yaklaşımla izlenir ve değerlendirilir. Bu kapsamda, Fakültemizin iç paydaşlarından ve dış paydaşlarından alınan görüşler, sistemin unsurlarını geliştirmede temel girdi olarak kullanılır.
Fakültemizde öğrencilerimizin mesleki ve kişisel sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik pek çok akademik ve sosyal fırsatlar da sunulmaktadır. Öğrencilerimiz; “Psikolojik Danışma, Uygulama ve Araştırma Merkezi”, “Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi”, “Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi”, “Kariyer Merkezi”, “Ölçme ve Değerlendirme Merkezi” gibi birimlerin faaliyetlerinde görev alarak teoriyi uygulamaya aktarma fırsatları bulmaktadırlar. Öğretim elemanlarımızın rehberliğinde öğrenci kulüpleri çatısı altında yürütülen spor, sanat ve edebiyat etkinliklerine katılabilirler. Öğrencilerimizin ERASMUS gibi uluslararası değişim programlarına katılmaları da teşvik edilmektedir.
Fakültemiz, her yıl sempozyum, konferans ve panel gibi çeşitli bilimsel faaliyetler düzenleyerek eğitimsel ve bilimsel birikimlerini toplum ve akademik çevreyle paylaşmaktadır. Bu kapsamda öğretim elemanlarımız, başta Milli Eğitim Bakanlığı ve TUBİTAK olmak üzere pek çok kamu kurumunda ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşlarda yürütülen projelerde yönetici, koordinatör, danışman, araştırmacı, eğitimci olarak görevler üstlenmektedirler. Yurt içi ve yurt dışı bilimsel faaliyetlerde, organizasyonlarda görev almakta, yenilikleri, gelişmeleri izlemekte ve bu süreçleri kurumsal gelişimi için kullanmaktadırlar.
Herkes için nitelikli eğitim dileğiyle.

Prof.Dr. Şener Büyüköztürk
Dekan