Dekanın Mesajı | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Eğitim-öğretim faaliyetine 2012 yılında başlayan Fakültemizde 5 lisans, 4 yüksek lisans ve 3 doktora programı yürütülmekte olup, toplam 49 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Vizyonumuz; programları, uygulamaları ve değerleriyle tanınan, tercih edilen, referans gösterilen, yenilikçi, öncü bir eğitim ve bilim merkezi olmaktır. Misyonumuz; çevre ve toplumsal sorunlara duyarlı, farklılıkları zenginlik olarak gören ve saygı gösteren, teoriye ve uygulamaya hâkim, kendine güvenen, hoşgörülü, araştırmacı, girişimci, erdemli ve en az bir yabancı dil bilen öğretmenler yetiştirmektir.

Fakültemizde eğitimin girdileri, süreçleri, çıktıları ve etkileri ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeler ışığında araştırma temelli yaklaşımla izlenir ve değerlendirilir. Bu kapsamda, iç ve dış paydaşlarından alınan görüşler, sistemin unsurlarını geliştirmede temel girdi olarak kullanılır.

Fakültemizde öğrencilerimizin mesleki ve kişisel sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik pek çok akademik ve sosyal fırsatlar sunulmaktadır. Yıl boyunca öğretim elemanlarımızın rehberliğinde öğrenci kulüpleri çatısı altında yürütülen spor, sanat ve edebiyat etkinlikleri ile sempozyum, konferans ve panel gibi çeşitli bilimsel faaliyetler düzenlenmektedir. Böylece öğrencilerimize farklı yetişme ortamları sunulur. Ek olarak, öğrencilerimiz anlaşmalı olduğumuz ülkelerde, ERASMUS gibi uluslararası değişim programlarına katılımları teşvik edilir.

Herkes için nitelikli eğitim dileğiyle.

Dr. Şener Büyüköztürk

Dekan