Yayınlar | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yayınlar

Öğretim Elemanı Türü Durumu/Indeksi Yılı Yayın Künyesi
Ahmet Ayaz Makale Uluslararası 2020 Ozdemir, N. K., Nassar, S. C., Karabay, E., & Ayaz, A. (2019). Program Evaluation of Career Development Services in Five Turkish Schools: A Preliminary Study. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integretion, 25(2), 25-40.
Ufuk Akbaş Makale ESCI 2020 Akbaş, U., Aydoğdu, Ş. ve Büyüköztürk, Ş. (2020). Farklı ortamlarda uygulanan Likert tipi ölçek ile metrik ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 222-242.
Görsev Sönmez Boran Kitap Bölümü Uluslararası 2020 Griffiths, C. & Sönmez, G. (will be published in March. 2020). Burnout and Good Language Learners. In Lessons from Good Language Teachers. Griffiths, Carol & Tajeddin, Zia (Eds.). Cambridge University Press.
Görsev Sönmez Boran Makale ESCI 2020 Sönmez Boran, G. (in Press). Views of Prospective Teachers and Supervisors on a Practicum Program: A Case Study. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry.
Rida Anis Proje: Bursiyer Uluslararası 2020 “Promoting Developing Education & Acculturation: The Psycho-social Needs of Syrian Refugee Students in Turkish Schools”, PI: Dr Rida Anis, Dr. Feyza Doyran, & Dr. Özge Hacifazlioglu (Hasan Kalyoncu University), Co-I Dr. Clara Calia (Edinburgh University).
Funda Acarlar Makale ESCI 2020 Küçük Doğaroğlu, T., & Acarlar, F. (2020). 4 – 6 yaş grubu çocuklar için sözcük derinliği testinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 210-221. doi: 10.16986/HUJE.2019049974
Şener Büyüköztürk Makale SCI-E 2019 Yıldırım, N., Büyüköztürk, Ş., Bayramlar, K., Özengin, N., Külünkoğlu, B. & Çoban, Ö. (2019). Developing a shoulder pain scale for wheelchair basketball players. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 32, 479-485, DOİ: 10.3233/BMR-181192 (SCI-E)
Şener Büyüköztürk Makale ESCI 2019 Özbay, Y., Büyüköztürk, Ş., Tomar, İ.H., Eşici, H. Aliyev, R., Yancar, C. ve Kurnaz, Z. (2019). Bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici faktörlerin incelenmesi: Yaşam becerilerinin rolü. Addicta, 6 (3), 907-961. DOI: 10.15805/addicta.2019.6.3.0083 (e-emergency)
Şener Büyüköztürk Makale ESCI 2019 Büyüköztürk Ş., Yılmaz, S., Özbay, Y., Eşici, H., Tomar, İ.H., Aliyev, R., Yıldırım Hoş H., , Şenferah, Ş., Uysal Saraç, M., Ceyhan, C., Akyılmaz, F.D. (2019). The Effectiveness of Addiction Prevention Training Program of Turkey on Improved Acquisition of Knowledge and Emotional Awareness about Addiction. Addicta, 6 (1), 115-131. DOI: 10.15805/addicta.2019.6.1.0005 (e-emergency)
Şener Büyüköztürk Proje: Danışman/Yürütücü Tamamlandı 2019 Yeşilay, “Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı Ölçekleri Geçerlik Güvenirlik Çalışması Projesi”, Danışman/Yürütücü, 2019
Ufuk Akbaş Makale ESCI 2019 Akbaş, U., Atalan Ergin, D. ve Tatlı, C. (2019). Cinsiyetin Problemli İnternet Kullanımı Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions, 6(2), 361-386.
Ufuk Akbaş Makale TR Dizin 2019 Akbaş, U., Karabay, E., Yıldırım Seheryeli, M., Ayaz, A. ve Demir, Ö. O. (2019). Türkiye Ölçme Araçları Dizininde Yer Alan Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışmalarının Paralel Analiz Sonuçları İle Karşılaştırılması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(3), 1095-1123.
Ufuk Akbaş Makale SCOPUS 2019 Yaşar, C. ve Akbaş, U. (2019). The effect of feedback timing on mathematics achievement. İlköğretim Online, 18(4), 1448-1466.
Ufuk Akbaş Kitap Bölümü Uluslararası 2019 Akbaş, U. (2019). Ölçme Araç ve Sonuçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Bayram Çetin (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde (s. 45-84). Ankara: Anı Yayıncılık.
Merve Yıldırım Seheryeli Makale ESCI 2019 Yıldırım Seheryeli, M. & Tan, Ş. (2019). Examination of the Reliability of the Measurements Regarding the Written Expression Skills According to Different Test Theories. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 10(3), 327-347. DOI: 10.21031/epod.559470
Merve Yıldırım Seheryeli Makale TR Dizin 2019 Akbaş, U., Karabay, E., Yıldırım-Seheryeli, M., Ayaz, A., & Demir, Ö. O. (2019). Türkiye Ölçme Araçları Dizininde yer alan açımlayıcı faktör analizi çalışmalarının paralel analiz sonuçları ile karşılaştırılması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 12(3), 1095-1123.
Burcu GÜRKAN Makale SSCI Basımda Gürkan B., Dolapçıoğlu S. (Basımda). The development of creative thinking skills with aesthetic creativity teaching activities in social studies course. Education And Science (Yayın No: 5468855)
Burcu GÜRKAN Makale Ulusal Basımda Gürkan B., Kanatlı Öztürk F., Kumlu S. (Basımda). Ortaokul Sosyal Bilgiler Öğretiminde Güncel Olayların Uygulanmasına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Deneyimleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kontrol No: 5468865)
Tevhide Kargın Kitap bölümü Ulusal Basımda Kargın, T. (2019). Kaynaştırma,(Ed.) Özel Eğitim içinde. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları.
Rida Anis Proje: Bursiyer Uluslararası 2020-2021 The British Academy’s Large Grant: “Leading Education through Academic Development (LEAD): Syrian and East African Women Academics”. Lead investigators: Dr Dina Belluigi (Queen’s University Belfast), Dr Tom Parkinson (University of Kent), Dr Rida Anis (Hasan Kalyoncu University), Dr O. Muslu Gardner (Hatay Mustafa Kemal University), Dr B. Kernal (University of Kent), Dr T. Degenhardt (Queen’s University Belfast).
Özge Hacıfazlıoğlu Proje: Eş yürütücü Devam Etmekte 2019- “Araştırma Odaklı Öğretmen Profesyonel Gelişimi”, İsviçre Leysin Amerikan Okulu Teacher Research Center (2019- devam) (Dr. Paul Magnuson ile birlikte)
Özge Hacıfazlıoğlu Proje: Araştırmacı Devam Etmekte 2019- “Okul Temelli Öğretmen Eğitimi Projesi”, (2019- Devam). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Şermin METİN Proje Ulusal 2018-2019 TÜBİTAK 4004. Okul Öncesi Dönemde Bilgisayarsız Kodlama.
Merve Yıldırım Seheryeli Proje: Araştırmacı Devam Etmekte 2018- Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programının (TBM) Bağımlılıkla İlgili Bilgi ve Olumlu Duygu Geliştirmedeki Etkisi (2018-Devam etmekte) Türkiye YEŞİLAY Cemiyeti, Merve Yıldırım Seheryeli, Araştırmacı.
Neşe UYGUN Proje 2018 – Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Oğuzeli İlçesi MEM iş birliği ile yürütülen “Okul Temelli Mesleki Gelişim” adlı projede Akademik Danışman olarak görev almaktadır. (2018- Devam etmekte)
Şener Büyüköztürk Proje: Danışman Tamamlandı 2017-2019 TUBİTAK’ca desteklenen “Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Pozitif Genç Gelişimi Temelli Yaşam Becerileri Eğitim Programının Geliştirilmesi (TUBİTAK SOBAG-115K4584)”. Danışman, 2015-2019
Şermin METİN Proje Ulusal 2017-2019 TÜBİTAK 1003. Göçmen Çocuklar İle Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi.
Nilay Kayhan Proje:Araştırmacı Tamamlanan 2017-2018 Inclusive Education Teacher Training Module (Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü), Diğer(Uluslararası),Yürütücü:ÖZTÜRK MUSTAFA,Araştırmacı:SAYDAM ABDULLAH,Araştırmacı:GÜMÜŞ SEDAT,Araştırmacı:TEPETAŞ CENGİZ, GÜLÜZAR ŞULE,Araştırmacı:EŞİCİ HASAN,Araştırmacı:METE FİLİZ,Araştırmacı:ERDUR BAKER ÖZGÜR,Araştırmacı:AYAS ALİ PAŞA,Araştırmacı:KARADAĞ RUHAN,Araştırmacı:ÇETİNKAYA YILDIZ EVRİM,Araştırmacı:KAYHAN HATİCE NİLAY,,Destekleyen Kurum:Unicef,,20/12/2017-08/11/2018
Şener Büyüköztürk Proje: Danışman/Yürütücü Devam Etmekte 2017- Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programının Bağımlılıkla İlgili Bilgi ve Olumlu Duygu Geliştirmeye Etkisi Araştırma Projesi. Danışman / Yürütücü. Proje Başlama Tarihi: Ekim 2017 – Devam
Sakine HAKKOYMAZ Proje Bursiyer 2016-2019 TUBİTAK tarafından desteklenen, “Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi”, TÜBİTAK 1003 Projesi, Bursiyer. (8 Ay)
Nuri Can AKSOY Proje Yürütücü 2016-2017 OYUNGELISTIRILMESI VE GELISTIRILEN OYUNUN ÖGRENCI BASARISI ÜZERINDEKI ETKISI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:AKSOY NURI CAN, , 21/04/2016 – 21/01/2017 (ULUSAL)
Yaşar Özbay Proje: Yürütücü Devam Eden 2019 TÜBİTAK 1003 “Evli Bireylerin Evliliklerinin Güçlendirilmesine Yönelik Bir Mobil Uygulama Geliştirilmesi”
Yaşar Özbay Makale ESCI 2019 Özbay, Y., Büyüköztürk, Ş., Tomar, İ. H., Eşici, H., Aliyev, R. Yancar, C. ve Kurnaz, Z. (2019). Bağımlılıkla Mücadelede Koruyucu ve Önleyici Faktörlerin İncelenmesi: Yaşam Becerilerinin Rolü. Addicta: The Turkish Journal on Addictions 6, 907−961. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2019.6.3.0083 (ESCI)
Yaşar Özbay Makale ESCI 2019 Büyüköztürk Ş., Yılmaz, S., Özbay, Y., Eşici, H., Tomar, İ.H., Aliyev, R., Yıldırım Hoş H., , Şenferah, Ş., Uysal Saraç, M., Ceyhan, C., Akyılmaz, F.D. (2019). The Effectiveness of Addiction Prevention Training Program of Turkey on Improved Acquisition of Knowledge and Emotional Awareness about Addiction. Addicta, 6 (1), 115-131. DOI: 10.15805/addicta.2019.6.1.0005 (e-emergency)
Yaşar Özbay Makale TR Dizin 2019 Özbay, Y., ve Aydoğan, D. (2019). Varlığında Çocuk, Yokluğunda Yetişkin Olmak: Baba Kaybı, Kardeş İlişkileri ve Aile Yılmazlığı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 126-143.
Yaşar Özbay Bildiri Uluslararası 2019 Ayaz, A., Eker, E. ve Özbay, Y. (2019). Seçim Teorisi Temelli Kariyer Değerleri Ölçeğinin X, Y Ve Z Kuşakları Üzerinde Ölçme Değişmezliğinin Test Edilmesi. 21. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi.24-27 Ekim 2019, Antalya.
Yaşar Özbay Bildiri Uluslararası 2019 Özbay, Y., Aydoğan, D., Tomar, İ. H., Akçabozan, B. ve Eker, E., (2019). Çatışma Sıklığı ve Evlilik Doyumunun İncelenmesi: İkili (Dyadıc) Analiz. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26-27 Nisan 2019.
Yaşar Özbay Bildiri Uluslararası 2019 Eker, E. ve Özbay, Y. (2019). Romantik Çiftlerde Öznel Partner Affediciliğinin İlişki İstikrarına Etkisi. 9. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15- 17 Kasım 2019, İstanbul.
Ramin Aliyev Makale ESCI 2019 Aliyev, R., & Gengec, H. (2019). The Effects of Resilience and Cyberbullying on Self-Esteem. Journal of Education, 199, 3, 155–165. DOI: 10.1177/0022057419858346
Ramin Aliyev Makale ESCI 2019 Büyüköztürk, Ş., Yılmaz, S., Özbay, Y., Eşici, H., Tomar, İ. H., Aliyev, R., Yıldırım Hoş, H. … Akyılmaz F. D. (2019). The effectiveness of Addiction Prevention Training Program of Turkey on improved acquisition of knowledge and emotional awareness about addiction. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6, 115−131. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2019.6.1.0005
Ramin Aliyev Makale ESCI 2019 Özbay, Y., Büyüköztürk, Ş., Tomar, İ. H., Eşici, H., Aliyev, R. Yancar, C. ve Kurnaz, Z. (2019). Bağımlılıkla Mücadelede Koruyucu ve Önleyici Faktörlerin İncelenmesi: Yaşam Becerilerinin Rolü. Addicta: The Turkish Journal on Addictions 6, 907−961. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2019.6.3.0083 (ESCI)
Ramin Aliyev Makale ESCI 2019 Demir, Ö.O., & Aliyev, R. (2019). Resilience among Syrian university students in Turkey. Turkish Journal of Education, 8(1), 33-51., Doi: 10.19128/turje.454138 (ESCI ve H.W. Wilson )
Ramin Aliyev Bildiri Uluslararası 2019 Aliyev, R., & Ayaz, A. (2019). Azim Ölçeği Geliştirmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 6.Uluslararası MULTİDİSiPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Nisan 25-26. Gaziantep (Sözlü Bildiri).
İsmail Hakkı Tomar Makale ESCI 2019 Özbay, Y., Büyüköztürk, Ş., Tomar, İ. H., Eşici, H., Aliyev, R. Yancar, C. ve Kurnaz, Z. (2019). Bağımlılıkla Mücadelede Koruyucu ve Önleyici Faktörlerin İncelenmesi: Yaşam Becerilerinin Rolü. Addicta: The Turkish Journal on Addictions 6, 907−961. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2019.6.3.0083 (ESCI)
İsmail Hakkı Tomar Makale ESCI 2019 Büyüköztürk Ş., Yılmaz, S., Özbay, Y., Eşici, H., Tomar, İ.H., Aliyev, R., Yıldırım Hoş H., , Şenferah, Ş., Uysal Saraç, M., Ceyhan, C., Akyılmaz, F.D. (2019). The Effectiveness of Addiction Prevention Training Program of Turkey on Improved Acquisition of Knowledge and Emotional Awareness about Addiction. Addicta, 6 (1), 115-131. DOI: 10.15805/addicta.2019.6.1.0005 (e-emergency)
İsmail Hakkı Tomar Bildiri Uluslararası 2019 Özbay, Y., Aydoğan, D., Tomar, İ. H., Akçabozan, B. ve Eker, E., (2019). Çatışma Sıklığı ve Evlilik Doyumunun İncelenmesi: İkili (Dyadıc) Analiz. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26-27 Nisan 2019.
Hasan Eşici Makale ESCI 2019 Özbay, Y., Büyüköztürk, Ş., Eşici, H., Tomar, İ.H., Aliyev, R., Yancar, C. Ve Kurnaz, Z., (2019). Bağımlılıkla Mücadelede Koruyucu ve Önleyici Faktörlerin İncelenmesi: Yaşam Becerilerinin Rolü. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6, 907-961. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2019.6.3.0083 (ESCI)
Hasan Eşici Makale ESCI 2019 Büyüköztürk, Ş., Yılmaz, S., Özbay, Y., Eşici, H., Tomar, İ. H., Aliyev, R., Yıldırım Hoş, H. … Akyılmaz F. D. (2019). The effectiveness of Addiction Prevention Training Program of Turkey on improved acquisition of knowledge and emotional awareness about addiction. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6, 115−131. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2019.6.1.0005 (ESCI)
Hasan Eşici Bildiri Uluslararası 2019 Eşici, H., & Şahin, M., (2019). Türk Vatandaşları ve Suriyeli Göçmenlerin Birlikte Yaşam Kültürü. I.INTERNATIONAL SOCIAL INNOVATION CONGRESS, Ekim 16-17. İstanbul (Sözlü Bildiri).
Cemre Erten Tatlı Makale ESCI 2019 Akbaş, U., Atalan Ergin, D., & Tatlı, C. (2019). The effect of gender on problematic Internet usage: A meta-analysis. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6, 361−386. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2019.6.2.0064
Cemre Erten Tatlı Makale TR Dizin 2019 Atalan Ergin, D., Eren, N. ve Tatlı, C. (2019). Yetişkinlerde Öznel İyi Oluş Düzeyini Artırmaya Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi. Kabul edildi. (TR Dizin)
Cemre Erten Tatlı Makale Türk Eğitim İndeksi 2019 Alp, A., Eskalen, S.F. ve Tatlı, C. (2019). Üstün yetenekli çocukların sanal ortama ilişkin görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 38, Haziran 2019, s. 242-258 ISSN: 2149-0821 Doi Number:http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5081
Cemre Erten Tatlı Proje: Araşrtırmacı Tamamlanan 2019 TUBİTAK- 4005: Kariyer Yolculuğuna Işık Tutanlar
Cemre Erten Tatlı Proje: Araşrtırmacı Devam Eden 2019 Wroclaw University (2019): Virtual Reality distraction for needle-related pain in children: a protocol for the multi-center study, Yürütücü: Dr. Marcin CZUB, Araştırmacı (devam ediyor).
Cemre Erten Tatlı Kitap Bölümü Uluslararası 2019 Tatlı, C. (2019). Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Gürhan Can (Ed.) Psikolojik Danışma ve Rehberlik (18. Basım). Ankara: PegemA.
Cemre Erten Tatlı Bildiri Uluslararası 2019 Tatlı, C. & Artar, M. (2019). Psikolojik Danışmanlara Yönelik Çocuklarda Yaratıcı Düşünme Eğitim Programının Geliştirilmesi. 6.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Nisan 25-26. Gaziantep (Sözlü Bildiri).
Cemre Erten Tatlı Bildiri Uluslararası 2019 Eren, N., Tatlı, C. & Atalan Ergin, D. A. (2019). Yetişkinlerde Öznel İ̇yi Oluş Düzeyini Artırmaya Yönelik Eğitim Programının Etkililiğin Değerlendirilmesi. 6.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Nisan 25-26. Gaziantep (Sözlü Bildiri).
Cemre Erten Tatlı Bildiri Uluslararası 2019 Tatlı, C. & Atalan Ergin, D. A. (2019). Kişisel Sınırlar Eğitiminin Etkililiğinin Sınanması. 21. Uluslararası PDR Kongresi, Ekim, 24-27. Antalya (Sözlü Bildiri).
Cemre Erten Tatlı Bildiri Uluslararası 2019 Ceyda Yalçın Ağaoğlu, C. & Tatlı, C. (2019). Gerçeklik Terapisi Temelli Akran Zorbalığıyla Baş Etme Grupla Psikolojik Danışma Programı. 21. Uluslararası PDR Kongresi, Ekim, 24-27. Antalya (Sözlü Bildiri).
Gökçen Aydın Proje: Eğitici Devam Eden 2019 2019-TÜBİTAK 4005 (Eğitmen): “Psikolojik Danışman Eğitiminde Video Modellemenin Geliştirilmesi ve Kullanılması” Proje no: 218B494
Gökçen Aydın Proje: Araşrtırmacı Devam Eden 2019 2019 TÜBİTAK 1003 (Araştırmacı) (Kabul edildi): “Evli Bireylerin Evliliklerinin Güçlendirilmesine Yönelik Bir Mobil Uygulama Geliştirilmesi”
Gökçen Aydın Proje: Araşrtırmacı Devam Eden 2019 TÜBİTAK 4005 Project (2019, 1-6 Eylül). Kariyer Yolculuğuna Işık Tutanlar.
Gökçen Aydın Kitap Bölümü Uluslararası 2019 Ünlü Kaynakçı, F. Z. ve Aydın, G. (basımda). Yetişkinlik – Geç Yetişkinlik (Orta Yaş) Dönemi Uyum ve Davranış Sorunları. S. Akçıl ve O. Bilgin (Ed.) Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları. Nobel Yayıncılık.
Gökçen Aydın Kitap Bölümü Uluslararası 2019 Reid, G. (2011). Dyslexia: A Complete Guide for Parents and Those Who Help Them. John Wiley & Sons, Ltd: UK. (M. Kurşuncu ve S. Zorbaz Demirtaş (Ed.) (basımda) Okumayı öğrenmek ve disleksi tanısı olan çocuklar için okumanın neden zor olduğunu anlamak. (Gökçen Aydın, Çeviren, Bölüm 4). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Gökçen Aydın Makale ULAKBIM, EBSCO 2019 Altınok Kalkan, S., Ayaz, A., Mızrak, Ş. ve Aydın, G. (2019). Okul doyumunu artırmaya yönelik psikoeğitim programının etkililiği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(55), 987-1012. ISSN: 1302-1370.
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2019 Karaman, M. A., Aydın, G. ve Sarı, İ. (2019, Ekim). Life balance and traumatic experiences in undergraduate students [Lisans öğrencilerinin yaşam dengesi ve travmatik deneyimleri]. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye.
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2019 Aydın, G. ve Eker, E. (2019, Ekim). Yatılı ortaokul öğretmen ve yöneticilerinin tükenmişlik düzeyleri: Bir eylem araştırması. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye.
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2019 Sonkur, A., Kadı Dönder, A. ve Aydın, G. (2019, Ekim). Ortaokul öğrencilerinde olumlu davranış kazandırmaya yönelik grup rehberliği programı. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye.
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2019 Aydın, G. ve Yerin Güneri, O. (2019, Eylül). Assessing a model of cognitive test anxiety: The role of rumination, self-forgiveness, perfectionism cognitions and cognitive defusion through the indirect effect of psychological flexibility. Bildiri Sunumu, ECER (The European Conference on Educational Research), Hamburg, Almanya.
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2019 Aydın, Y. ve Aydın, G. (2019, Eylül). Mindfulness and Psychological Inflexibility: The Mediating Role of Values. Bildiri Sunumu, ECER (The European Conference on Educational Research), Hamburg, Almanya.
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2019 Çapa-Aydın, Y., Eret, E., Barutçu-Yıldırım, F., Aydın, G., Yerin Güneri, O. ve Çağ, P. (2019, Haziran). Araştırma görevlilerinin öğretimle ilgili ihtiyaçlarına yönelik nitel bir araştırma. Bildiri Sunumu, EJER 6th International Eurasian Educational Research Congress (6. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), s. 2425-2426. Ankara, Türkiye.
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2019 Aydın, G. ve Gül, A. (2019, Nisan). Çevrimiçi (online) psikolojik danışmada yöntemsel eğilimler: Türkiye’deki güncel durum. Bildiri Sunumu, 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, s. 22-23. Gaziantep, Türkiye.
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2019 Kaynar, M. B. ve Aydın, G. (2019, Nisan). Ortaokul öğrencilerinde iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik grup rehberliği programı. Bildiri Sunumu, 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, s. 71. Gaziantep, Türkiye.
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2019 Aydın, G. ve Eker, E.(2019). Yatılı Okul Öğretmen ve Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri: Bir Eylem Araştırması. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 24-27 Ekim 2019, Antalya.
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2019 Barutçu-Yıldırım, F., Aydın, G., Çağ, P., Akçabozan Kayabol, N. B. ve Sancak Aydın, G. (2019, Nisan). A phenomenological study on romantic relationship breakup [Romantik ilişkilerde ayrılık süreci üzerine fenomenolojik çalışma]. Bildiri Sunumu, 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), s. 961-962. Ankara, Türkiye.
Büşra Akçabozan Proje: Araşrtırmacı Devam Eden 2019 2019 TÜBİTAK 1003 (Araştırmacı) (Kabul edildi): “Evli Bireylerin Evliliklerinin Güçlendirilmesine Yönelik Bir Mobil Uygulama Geliştirilmesi”
Büşra Akçabozan Proje: Araşrtırmacı Devam Eden 2019 TÜBİTAK 4005 Project (2019, 1-6 Eylül). Kariyer Yolculuğuna Işık Tutanlar.
Büşra Akçabozan Kitap Bölümü Uluslararası 2019 Akçabozan Kayabol, N. B., & Ünlü Kaynakçı F. Z (2019, Ağustos). İkincil travma, travma sonrası büyüme ve özbakım. F. Savi-Çakar (Ed.), Travma Psikolojik Danışmanlığı içinde (ss. 368-398). Ankara: Pegem Akademi
Büşra Akçabozan Kitap Bölümü Uluslararası 2019 Akçabozan Kayabol, N. B., & Ünlü Kaynakçı F. Z (2019, Aralık). Secondary Trauma, Post-Traumatic Growth, and Self-Care Among Trauma Helpers. F. Savi-Çakar (Ed.), Travma Psikolojik Danışmanlığı içinde (ss. XX-XX). Ankara: Pegem Akademi
Büşra Akçabozan Bildiri Uluslararası 2019 Akçabozan Kayabol, N. B., & Hatipoğlu Sümer, Z. (2019, Temmuz). A Serial Mediation Model of Maintenance Behaviors on Marital Satisfaction: The Roles of Relational Equity and Appreciation. International Association for Relationship Research (IARR) Kongresi. 18-21 Temmuz 2019, University of Sussex, Brighton, United Kingdom (Sözlü Bildiri).
Büşra Akçabozan Bildiri Uluslararası 2019 Toplu Demirtaş, E., Aracı İyiaydın, A., & Akçabozan Kayabol, N. B. (2019, Temmuz). Darling I Don’t Trust You: Psychological Dating Violence from the Perspective of Anxious Attachment. Paper presented at the meeting of International Association for Relationship Research (IARR) Kongresi. 18-21 Temmuz 2019, University of Sussex, Brighton, United Kingdom (Sözlü Bildiri).
Büşra Akçabozan Bildiri Uluslararası 2019 Barutçu Yıldırım, F., Aydın, G., Çağ, P., Akçabozan Kayabol, N. B., & Sancak Aydın G. (2019, Nisan). A Phenomenological Study on Romantic Relationship Breakup. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. 25-28 Nisan 2019, Ankara, Türkiye (Sözlü Bildiri).
Büşra Akçabozan Bildiri Uluslararası 2019 Ertürk, B., & Akçabozan Kayabol, N. B. (2019, Nisan). Reddedilme duyarlılığını açıklamada kişiler arası bağımlılık eğiliminin ve benliğin ayrımlaşmasının rolü. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. 26-27 Nisan 2019, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye (Sözlü Bildiri).
Büşra Akçabozan Bildiri Uluslararası 2019 Özbay, Y., Aydoğan, D., Tomar, İ. H., Akçabozan, B. ve Eker, E., (2019). Çatışma Sıklığı ve Evlilik Doyumunun İncelenmesi: İkili (Dyadıc) Analiz. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26-27 Nisan 2019.
Mustafa Kurtoğlu Bildiri Ulusal 2019 Kurtoğlu, M., ve Başgül, Ş.S., (2019). Koruyucu Faktör Olarak Öz-şefkat Üzerine Bir Derleme Çalışması”, Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Kongresi, Antalya.
Ahmet Ayaz Proje: Araşrtırmacı Tamamlanan 2019 TUBİTAK- 4005: Kariyer Yolculuğuna Işık Tutanlar
Ahmet Ayaz Makale Copernıcus 2019 Demir Ö. O. ve Ayaz A. (2019). Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü Mezunlarının Çalışma Durumlarında Kariyer Uyumluluğunun Rolü. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (1) , 28-36.(Asos, Index Copernıcus)
Ahmet Ayaz Makale TR Dizin 2019 Karacan Özdemir N., Yalım Yaman D., Kurtoğlu M. Ayaz A., Demir Ö. O. (2019). Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Bibliyoterapötik Literatür: Üç Kitabın İncelenmesine Dayalı Örnek Bir Çalışma. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi, 9(1), 47-59.
Ahmet Ayaz Makale TR Dizin 2019 Akbas U., Karabay E.,Yıldırım Seheryelı M., Ayaz A., Demir Ö. O. (2019). Türkiye Ölçme Araçları Dizininde Yer Alan Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışmalarının Paralel Analiz Sonuçları İle Karşılaştırılması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(3), 1095-1123., Doi: r: http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.453786
Ahmet Ayaz Makale TR Dizin 2019 Ayaz, A., Demir, Ö. O. (2019). Öğretmenlerin Eğitim Düzeylerine Göre Sınıflandırılmasında Kariyer Uyum Yeteneklerinin Rolü. Milli Egitim Dergisi, 48(223), 147-158
Ahmet Ayaz Bildiri Uluslararası 2019 Aliyev, R., & Ayaz, A. (2019). Azim Ölçeği Geliştirmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 6.Uluslararası MULTİDİSiPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Nisan 25-26. Gaziantep (Sözlü Bildiri).
Ahmet Ayaz Bildiri Uluslararası 2019 Ayaz, A., Eker, E. ve Özbay, Y. (2019). Seçim Teorisi Temelli Kariyer Değerleri Ölçeğinin X, Y Ve Z Kuşakları Üzerinde Ölçme Değişmezliğinin Test Edilmesi. 21. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi.24-27 Ekim 2019, Antalya.
Özgür Osman Demir Makale ESCI 2019 Demir, Ö.O., & Aliyev, R. (2019). Resilience among Syrian university students in Turkey. Turkish Journal of Education, 8(1), 33-51., Doi: 10.19128/turje.454138 (ESCI ve H.W. Wilson )
Özgür Osman Demir Makale TR Dizin 2019 Ayaz, A., Demir, Ö. O. (2019). Öğretmenlerin Eğitim Düzeylerine Göre Sınıflandırılmasında Kariyer Uyum Yeteneklerinin Rolü. Milli Egitim Dergisi, 48(223), 147-158
Özgür Osman Demir Makale TR Dizin 2019 Akbas U., Karabay E.,Yıldırım Seheryelı M., Ayaz A., Demir Ö. O. (2019). Türkiye Ölçme Araçları Dizininde Yer Alan Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışmalarının Paralel Analiz Sonuçları İle Karşılaştırılması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(3), 1095-1123., Doi: r: http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.453786
Özgür Osman Demir Makale TR Dizin 2019 Karacan Özdemir N., Yalım Yaman D., Kurtoğlu M. Ayaz A., Demir Ö. O. (2019). Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Bibliyoterapötik Literatür: Üç Kitabın İncelenmesine Dayalı Örnek Bir Çalışma. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi, 9(1), 47-59.
Özgür Osman Demir Makale Copernıcus 2019 Demir Ö. O. ve Ayaz A. (2019). Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü Mezunlarının Çalışma Durumlarında Kariyer Uyumluluğunun Rolü. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (1) , 28-36.(Asos, Index Copernıcus)
Özgür Osman Demir Bildiri Ulusal 2019 Demir Ö. O. (2019). 10.11.2017 Tarihli Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin Okul Psikolojik Danışmanlarının Temel Psikolojik İhtiyaçlarını Karşılama Düzeyi. 3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi,12-14 Nisan. İstanbul (Sözlü Bildiri)
Esra Eker Bildiri Uluslararası 2019 Eker, E. ve Özbay, Y. (2019). Romantik Çiftlerde Öznel Partner Affediciliğinin İlişki İstikrarına Etkisi. 9. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15- 17 Kasım 2019, İstanbul.
Esra Eker Bildiri Uluslararası 2019 Ayaz, A., Eker, E. ve Özbay, Y. (2019). Seçim Teorisi Temelli Kariyer Değerleri Ölçeğinin X, Y Ve Z Kuşakları Üzerinde Ölçme Değişmezliğinin Test Edilmesi. 21. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi.24-27 Ekim 2019, Antalya.
Esra Eker Bildiri Uluslararası 2019 Özbay, Y., Aydoğan, D., Tomar, İ. H., Akçabozan, B. ve Eker, E., (2019). Çatışma Sıklığı ve Evlilik Doyumunun İncelenmesi: İkili (Dyadıc) Analiz. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26-27 Nisan 2019.
Esra Eker Bildiri Uluslararası 2019 Aydın, G. ve Eker, E.(2019). Yatılı Okul Öğretmen ve Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri: Bir Eylem Araştırması. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 24-27 Ekim 2019, Antalya.
Işkın Bekar Bildiri Uluslararası 2019 Bekar, I. ve Ercan, L. (2019). Evli Çiftlerde Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Ret Düzeyinin İlişki Bağlanımına Etkisi. Uluslararası Jilses Kongresi, 21- 22 Haziran 2019, Ankara
Gülfem MUŞLU KAYGISIZ Makale Ulakbim 2019 Muşlu Kaygısız,G., Benzer, E.,Dilek Eren, C.(2019). Aktif Öğrenmeye Dayalı Etkinliklerin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Etiği Farkındalığı, Çevre Davranışı ve Çevre Eğitimine İlişkin Özyeterliklerine Etkisi. Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 50 (50) , 125-141 . DOI: 10.15285/maruaebd.542612.
Gülfem MUŞLU KAYGISIZ Makale Ulakbim 2019 Dilek Eren, C., Muşlu Kaygısız,G., Benzer, E.(2019). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Becerileri İle Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliklerini Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1) 175–184.
Gülfem MUŞLU KAYGISIZ Bildiri Uluslararası 2019 Muşlu Kaygısız, G. (2019). Pre-Service Primary School Teachers Game Preferences In Science Teaching. Game Conference 2019, 30-31 Ekim,1 Kasım 2019, Gaziantep, Türkiye.
Gülfem MUŞLU KAYGISIZ Bildiri Uluslararası 2019 Muşlu Kaygısız, G. (2019). Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilim, Sözde-Bilim Ayrımına İlişkin Görüşleri. 6th International Multidisciplinary Studies Congress, 26-27 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye. Educational Sciences Proceeding Book,427-432
Burcu GÜRKAN Makale E-SCI 2019 Dolapçıoğlu S., Gürkan B. ve Karakuş M. (2019). Aesthetics and aesthetic creativity in social studies. Pegem Journal of Education and Instruction, 9(3), 913-944., Doi: https://doi.org/10.14527/pegegog.2019.029 (Yayın No: 5196226)
Burcu GÜRKAN Makale E-SCI 2019 Gürkan B. (2019). Examination of secondary school teachers’ opinions regarding interdisciplinary teaching. Pegem Journal of Education and Instruction, 9(1), 91-124., Doi: 10.14527/pegegog.2019.004 (Yayın No: 4478565)
Burcu GÜRKAN Bildiri Uluslararası 2019 Gürkan B. (2019). The effects of designing transdisciplinary curriculum process on IB-PYP teacher candidates: Mixed method research. 7th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5368391)
Burcu GÜRKAN Bildiri Uluslararası 2019 Gürkan B., Dolapçıoğlu S. (2019). The development of creative thinking skills with aesthetic creativity teaching activities in social studies course. 6th International Multidisciplinary Studies Congress, Gaziantep, Turkey. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5368413)
Burcu GÜRKAN Makale E-SCI 2019 Gürkan B., Doğanay A. (2019). Sınıf öğretmenleri ve adaylarının bireysel farklılıklara dayalı öğretimi tasarlama ve uygulama yeterlik algıları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(1), 131-175., Doi: 10.14812/cufej.395128 (Kontrol No: 5368136)
Burcu GÜRKAN Makale Ulusal 2019 Gürkan B. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının “eğitim programı, öğretim, öğretimi planlama ve öğretimi değerlendirme” kavramlarına ilişkin bilişsel yapıları. Kastamonu Education Journal, 27(2), 633-645., Doi: 10.24106/kefdergi.2621 (Kontrol No: 5344992)
Nuri Can AKSOY Makale Ulusal 2019 AKSOY NURI CAN,KÜÇÜK DEMIR BETÜL (2019). Matematik Ögretiminde Dijital Oyun Tasarlamanın Ögretmen Adaylarının Yaratıcılıklarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Egitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 147-169., Doi: 10.17152/gefad.421615 (Yayın No: 4924106)
Nuri Can AKSOY Makale Uluslararası 2019 AKSOY NURI CAN,KÜÇÜK DEMIR BETÜL (2019). Matematik Ögretiminde Dijital Oyun Tasarlamanın Ögretmen Adaylarının Yaratıcılıklarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Egitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 147-169., Doi: 10.17152/gALTUN SOLMAZ DAMLA,AKSOY NURI CAN (2017). Computer-Assisted Mathematics Education Research in Turkey:The Content Analysis of 2005-2015 Period Theses. Journal of Education and Practice, 8(24), 82-90. (Yayın No: 3580328)efad.421615 (Yayın No: 4924106)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2019 AKSOY NURI CAN (2019). ILKOKUL ÖGRENCILERINDE KAVRAM YANILGISI: BASAMAK KAVRAMI. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalısmaları Kongresi: Multicongress Gaziantep (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5074615)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2019 AKSOY NURI CAN,KILIÇ ÖZMEN ZEHRA,AKKUS AKIF,özmen mehmet (2019). Ilkokulda Disiplinlerarası Ögretim: Zaman Temalı. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalısmaları Kongresi: Multicongress Gaziantep (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5074598)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2019 SOYDAN Sahika Nur,ÇINAR CENGIZ,AKSOY NURI CAN (2019). EGiTSEL OYUNLARLA DESTEKLENMiS TAM SAYILAR ÖGRETiMi. 4.ULUSLARARASI SOSYAL BESERI VE EGITIM BILIMLERI KONGRESI (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5005662)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2019 KARATAS Kübra,ÇAKMAK DEVRIM,AKSOY NURI CAN (2019). Ortaokul 5. Sınıf Ögrencilerine Ondalık Gösterim KonusununGerçekçi Matematik Egitimiyle Ögretiminin Akademik Basarıya Etkisi. 3. Uluslararası Bilim ve Egitim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4972098)
Nuri Can AKSOY Kitap Bölümü Uluslaarası 2019 Uygulama ÖrnekleriyleCebirsel Düsünmeve Ögretimi, Bölüm adı:(Cebir Ögretiminde Duyussal Özellikler) (2019)., AKSOY NURI CAN, PEGEM AKADEMI, Editör:Gülfem SARPKAYA AKTAS, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 307, ISBN:978-605-241-636-5, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5003993)
Nuri Can AKSOY Kitap Bölümü 2019 Turkey Vision: Multidisciplinary Studies 2019, Bölüm adı:(Dijital Oyun Tabanlı Matematik Ögretiminin 6. Sınıf Ögrencilerinin Basarı ve Basarı GüdüsüneEtkisi) (2019)., AKSOY NURI CAN,ÇINAR CENGIZ, EKIN Yayınevi, Editör:BÜLENT KIRMIZI, BAHAR ISIGÜZEL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 780, ISBN:9786053278702, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4963806)
Nuri Can AKSOY Bildiri Ulusal 2019 TURAN BURÇIN,AKSOY NURI CAN,ÇINAR CENGIZ (2019). Ortaokul matematik derskitabının ögretmen ve ögrenci görüsleri dogrultusunda degerlendirilmesi. 14. ANKARA MATEMATIK GÜNLERI SEMPOZYUMU (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5111459)
Neşe UYGUN Bildiri Uluslararası 2019 Uygun, N., Karslı Çalamak, E. ve Olkun, S. (16-20 Ekim 2019). “Mülteci Öğrencilerle Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Matematik Dersi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri: Video Kesitli, Çok Sesli Etnografik Görüşmeler” 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2019). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay (Sempozyum Antalya’da yapılmıştır. Sözlü bildiri olarak sunulmuştur.).
Neşe UYGUN Bildiri Uluslararası 2019 Uygun, N., Hakkoymaz, S. ve Özdemir, O. (26-27 Nisan 2019). “21. Yüzyıl Savaşları: Bilgisayarca Düşünme mi İnsanca Düşünme mi?” 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi: Multicongress Gaziantep, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
Neşe UYGUN Bildiri Uluslararası 2019 Hakkoymaz, S., Uygun, N., Key, N. ve Girişken, B. (26-27 Nisan 2019). “Ulusal Projelerimiz ile 2023’e Hazırız” 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi: Multicongress Gaziantep, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
Neşe UYGUN Kitap Ulusal 2019 Uygun, N. ve Hakkoymaz, S. (Eylül, 2019). Hakeke: Gaziantep Geleneksel Çocuk Oyunları Aracılığıyla Türkçe ve Matematik Öğretimi (1. Baskı). ISBN: 978-605-281-473-4. İstanbul: Hiperyayın.
Özlem ÜZÜMCÜ Bildiri Uluslararası 2019 Üzümcü Ö., Sönmez A., Aykal E., Uçkun K, Özçelik K. S., Dişbudak T. (2019). “Teaching Alghoritm To Elementary School Students Using Gamification” 1st International Game Conference 30 October – 2 November 2019, Gaziantep.
Sakine HAKKOYMAZ Bildiri Uluslararası 2019 Hakkoymaz, S. ve Uygun, N. (2019). Gaziantep geleneksel çocuk oyunları aracılığıyla Türkçe ve Matematik Öğretimi, 1.Uluslararası Oyun Kongresi (1st International Game Conference), 30 Ekim – 2 Kasım 2019.
Sakine HAKKOYMAZ Kitap Uluslararası 2019 Hakake Gaziantep Geleneksel Çocuk Oyunları Aracılığıyla Türkçe ve Matematik Öğretimi, Hiperlink Yayınları, 2019
Nurgül ERBAĞCI Bildiri Uluslararası 2019 Çakmak, N., Özkale, U., Yıldırım, M. S. ve Kanadlı, S. (2019). Anne baba tutumları ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı (26-27 Nisan 2019), Elazığ: Asos Yayınları.
Nurgül ERBAĞCI Makale Ulusal Hakemli 2019 Çakmak, N., ve Türkcan, B. (2019) Değişmeyen Algılar, Değişmeyen Sorunlar: Öğrenci-Öğretmen-Veli Bağlamında İlkokul Görsel Sanatlar Dersi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(2), 768-791.
Feyza Doyran Bildiri Uluslararası 2019 Doyran, F., (2019) Multiple Challenges Experienced by Refugee Students in Turkey and How to Empower Them. Symposium: Educating Refugee Children: Global Perspectives and Priorities 19th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT) “Education beyond the crisis: new skills, children’s rights and teaching contexts”, Sibiu, Romanya, 1-5 Temmuz 2019
Feyza Doyran Bildiri Uluslararası 2019 Doyran, F., & Hacıfazlıoğlu, Ö. (2019) Creating a culture of wellness in a faculty of education: Voices of student teachers and faculty members from Turkey. Symposium: Entitlement attitude: Digging out teacher blind spots. 19th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT) “Education beyond the crisis: new skills, children’s rights and teaching contexts”, Sibiu, Romanya, 1-5 Temmuz 2019
Feyza Doyran Bildiri Uluslararası 2019 Koçak, B. & Doyran, F. (2019) Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) ile İlgili Görüşleri ve Baş Etme Yöntemleri. 6th Internatonal Eurasian Educational Research Congress / 6th EJERCongress. 19-22 Haziran 2019, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Feyza Doyran Bildiri Uluslararası 2019 Aykal, F. Y. & Doyran, F. (2019) Öğretmenlerin Profesyonel Gelişim Süreçlerini Destekleyecek Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Antalya’da Bir Özel Okul Örneği. 28.UEBK, 25-28 Nisan 2019 (28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi) Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Faruk Kural Makale Ulusal Hakemli 2019 Kural, F. (2019). Evaluating Fine Arts Students’ Attitudes towards Ongoing ESP Programs. Çukurova University Faculty of Education Journal, 48(1), 275-304.
Faruk Kural Kitap Uluslararası 2019 Kural, F. (2019). Significance of Intercultural Development for Study-abroad Students. Lap Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-620-0-11504-1.
Bayram Peköz Makale Uluslararası hakemli 2019 Peköz, B. (2019). Pre-service teachers’ concerns and benefits during practicum. Forum Pedagogiczne, (2),2..
Görsev Sönmez Boran Makale TR DİZİN 2019 Sönmez Boran, G., Gürkan, B. & Aksoy, N. (2019). An Investigation of Pre-Service and In-Service Teachers’ Perceptions of Teacher Quality in Turkey. Sakarya University Journal of Education 9(3), pg.537-549.
Görsev Sönmez Boran Makale TR DİZİN 2019 Sönmez Boran, G. & Gürkan, S. (2019). Post-Method Pedagogy vs. Conventional Language Teaching Methods: Are They Compensating or Competing?. ELT Research Journal 8(4), pg.200-220.
Görsev Sönmez Boran Bildiri Uluslararası 2019 Sönmez Boran, G. (2019). Teaching practice from the views of pre-service teachers and supervisors: A Case Study. 2nd International Conference on Language, Education and Culture Medipol University, Istanbul.
Görsev Sönmez Boran Bildiri Uluslararası 2019 Sönmez Boran, G. (2019). Design of an International Baccalaureate Educator Certificate (IBEC) Program as a Model for Effective Teacher Education, III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, TED Universitesi, Ankara.
Görsev Sönmez Boran TUBITAK Proje Uluslararası 2019 3501 Kodlu 528458 No’lu Proje ‘Bireye Uyarlanmış Çok Aşamalı Test Uygulamasının Geliştirilmesi’ (Araştırmacı)
Rida Anis Proje: Bursiyer Uluslararası 2019 “Citizenship and Resilience: Syrian Experiences in Turkey”. Supervisor Professor Kevin Mc Donald (Middlesex University), Dr. Aitemad Muhanna-Matar (London School of Economics and Political Science), Dr Rida Anis (Hasan Kalyoncu University) and Dr. M. Rashid (Mardın Artuklu University).
Şeyma Yıldırım Bildiri Uluslararası 2019 Yıldırım, Ş. (2019), Discourse Analysis of a Television Commercial. 13th International Idea Conference Studies in English. Gaziantep, Türkiye.
Büşra Nur Durmaz Bildiri Uluslararası 2019 Sıvacı, S., Durmaz, B.(2019) Preservice ELT Teachers’ Attitudes and Preferences Towards Literary Texts used in English Learning. IDEA Conference, April 24-26, Gaziantep, Turkey
Fatma Çiloğlan Bildiri Uluslararası 2019 Çiloğlan, F. (2019) The Relationship between Pre-service Teachers’ Sense of Self-efficacy and Teacher Knowledge. IDEA Conference, April 24-26, Gaziantep, Turkey
Fatma Çiloğlan Makale Scopus 2019 Çiloğlan, F., & Bardakçı, M. (2019). The Relationship between Intercultural Sensitivity and English Language Achievement. Journal of Language and Linguistic Studies, 15(3), 1204-1214
Fatma Çağlayan DİNÇER Makale Ulakbim 2019 Gürkan, Tanju, Dinçer, Çağlayan, Çabuk, Burcu. (2019) Integrating Multiple Intelligences Into Daily Plans: A Preschool Example. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, cilt 10, sayı 3, syf. 321-345. DOI: 10.17569/ tojqi.515616
Fatma Çağlayan DİNÇER Makale Academic Keys 2019 Göktaş, İlkay, Dinçer, Çağlayan (2019) 4-6 Yaş Çocuklarının Kişilerarası Problem Çözme Becerileri ve Okul Öncesi Eğitim Alma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. cilt 4, sayı 1, syf. 72-83.
Fatma Çağlayan DİNÇER Makale Tübitak-Ulakbim 2019 Dinçer, Çağlayan, Baş, Tuğba, Teke, Nergiz, Aydın, Ebru, İpek, Sinem, Göktaş, İlkay (2019) Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Kişiler Arası Problem Çözme ve Sosyal Becerileri ile Akran İlişkilerinin Değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 19, sayı 3, syf. 882-900. DOI:10.17240/aibuefd.2019.19.49440-478714.
Fatma Çağlayan DİNÇER Makale Scopus 2019 Karakuş, Hilal, Özdemir, Zehra, Akman, Berrin, Dinçer, Çağlayan (2019) Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Matematiksel Gelişime İlişkin İnançlarının Karşılaştırılması. İlköğretim Online, 18 (4), 1652-1670. DOI:10.17051/ilkonline.2019.632871.
Fatma Çağlayan DİNÇER Makale ESCI 2019 Şahin, Figen, Şen, Müge, Dinçer, Çağlayan (2019) Early Childhood Preservice Teachers’ Experiences with Reflective Journal Writing, Eurasian Journal of Educational Research, 84, 93-114.
Fatma Çağlayan DİNÇER Makale Ulakbim 2019 Tutkun, Cansu, Dinçer, Çağlayan (2019) Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi- Derecelendirme Ölçeği (3-5 Yaş Okul Öncesi Versiyonu) Öğretmen Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (28), 301-323.
Fatma Çağlayan DİNÇER Kitap Bölümü Ulusal 2019 Dinçer, Çağlayan, Tutkun, Cansu (2019) Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi, Açıköğretim Lisans Programı, İstanbul.
Fatma Çağlayan DİNÇER Bildiri Uluslararası 2019 Dinçer, Çağlayan, Yalçınkaya, Burcu (2019) Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sonuçsal Düşünme Becerilerinin Belirlenmesi, Çocuk ve Felsefe. 10. Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı, Bereze Gösteri Evi, Beyoğlu, İstanbul, 4-5 Mayıs 2019.
Zerrin MERCAN Makale Ulakbim 2019 Aydoğan, Y. Metin, Ş. Mercan, Z. (2019). Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimlerine Yönelik Kullanılan Öğretim Stratejileri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. 9(2), 321-337
Zerrin MERCAN Makale International Scientific Indexing (ISI) 2019 Mercan, Z. ve Kandır, A. (2019). Preschool Teachers Opinions Regarding STEAM Approach in Education. Journal of Current Researches on Educational Studies, 8 (2), 15-28
Zerrin MERCAN Poster Bildiri Ulusal 2019 Birecik, P. Akıncı, C. ve Mercan,Z. (2019). Çizgi Filmlerdeki Şiddetin Okul Öncesi Çocuklara Etkisi. Çocuğun Ekolojik Dünyası 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi. Poster Bildiri. 25-27 Nisan 2019. Maltepe Üniversitesi /İstanbul
Zerrin MERCAN Sözel Bildiri Uluslararası 2019 Şahin, B., Evcil, B. ve Mercan, Z. (2019). MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı Oyun Etkinliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Oyun Kongresi. Sözlü Bildiri. 30 Ekim- 2 Kasım 2019. Hasan Kalyoncu Üniversitesi /Gaziantep
Zerrin MERCAN Sözel Bildiri Uluslararası 2019 Gültekin, D. ve Mercan, Z. (2019). Erken Çocukluk Dönemi Yaz Okulu Uygulamalarının MEB 2023 Bağlamında Değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. Sözlü Bildiri. 2-5 Ekim 2019. Kafkas Üniversitesi/Kars
Zerrin MERCAN Sözel Bildiri Uluslararası 2019 Mercan, Z. Ve Kandır, A. (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerin Eğitimde STEAM Yaklaşımına İlişkin Görüşleri. International research of strategic research in social sciences and education (IcoSReSSe). 17-18 Haziran 2019, Roma/Italya.
Şermin METİN Makale ULAKBİM 2019 Metin, Ş., ve Aydoğan, Y. (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerin Özel Alan Yeterlilik Ve Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi
Şermin METİN Bildiri Uluslararası 2019 Metin, Ş., ve Aral, N. (2019). Değişen çocukluk: Oyun ve Oyuncak. Gameconference 2019, 30 ekim-2 kasım 2019 Gaziantep
Şermin METİN Bildiri Uluslararası 2019 Metin, Ş., Kaslı Çalamık, E. (2019). Göçmen çocuklarla çalışna okul öncesi öğretmenlerin matematik öğretimine ilişkin görüşleri. 2-5 Ekim 2019, 6. Ulusalararası okul öncesi eğitim kongresi, Kars, Sözel Bildiri.
Şermin METİN Bildiri Uluslararası 2019 Metin, Ş. (2019). Okul Öncesi Dönemde Etkinlik Temelli Bilgisayarsız Kodlama. 26-27 Nisan ‘019, 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi: Multicongress, Sözel Bildiri, Gaziantep
Mihriban ÖZCAN Makale Ulakbim 2019 Özcan, M., ve Dereobalı, N. (2019). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Anlattıkları Sürpriz Kutu Hikayeleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 1865-1874.
Mihriban ÖZCAN Bildiri Uluslararası 2019 Anlatı Değerlendirme Ölçeği’nin 36-66 Aylık Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars.
Mihriban ÖZCAN Bildiri Uluslararası 2019 Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Algısı. 1. Uluslararası Oyun Kongresi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
Mihriban ÖZCAN Bildiri Uluslararası 2019 Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dijital Oyun Tercihinin Ebeveyn Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Oyun Kongresi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
Mihriban ÖZCAN Proje Eğitici/Başvurulan 2019 Etkileşimli Hikaye Anlatma Programı Kapsamınd Öğretmen Eğitimi
Tevhide Kargın Makale EBSCO 2019 Miller, P., Guldenoglu, B. & Kargin, T. (2019). Reading Failure in a Completely Transparent Orthography Representing a Morphologically Highly Complex Agglutinative Language: the Case of Turkish. T. J Dev Phys Disabil (2019) 31: 669. ttps://doi.org/10.1007/s10882-019-09667-3 (SSCI)
Tevhide Kargın Makale Uluslararası hakemli bir dergi olup yayınlanmaya 2019 yılında başlamıştır.(İndeks henüz yok) 2019 Güldenoğlu, B., Kargın, T., Gengeç, H. ve Gürbüz, M. (2019). Okuma Sürecinde Dil Temelli Becerilerin Önemi: Dil – Okuma İlişkisine Yönelik Bulgular, Turkish Journal of Special Education, 1, 1-27.
Tevhide Kargın Makale EBSCO 2019 Kargın, T., Güldenoğlu, B. Ve Sümer, M. (2019).Morfolojik Farkındalık Becerilerinin Okuma Sürecindeki Rolünün Gelişimsel Bakış Açısıyla İncelenmesi: İşiten ve İşitme Engelli Okuyuculardan Bulgular, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20,1-29.
Tevhide Kargın Makale TR-DİZİN 2019 Akdal, D. & Kargın, T. (2019). Sesbilgisel farkındalık becerilerini desteklemeye yönelik sesfar müdahale programının etkililiğinin incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 27(6), 2609-2622. doi:10.24106/kefdergi.3459
Tevhide Kargın Makale SSC-I 2019 Bildiren, A. & Kargın, T. (2019). Proje temelli yaklaşıma dayalı erken müdahale programının üstün yetenekli çocukların problem çözme becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi. 44 (198): 343-360. doi: 10.15390/EB.2019.7360
Tevhide Kargın Kitap Ulusal 2019 Kargın, T., Güldenoğlu, B ve Alatlı, R. (2019). Orta- ağır zihinsel engelli ve Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrenciler için matematik ders kitabı, Ankara: MEB Yayınları.
Tevhide Kargın Kitap Ulusal 2019 Güldenoğlu, B ve Kargın, T. (2019). Erken Okuryazarlık ve Dil. Funda Acarlar ve İbrahim Halil Diken (Ed), Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi içinde (s.274-290). Ankara: Pegem Yayınevi.
Tevhide Kargın Bildiri Uluslararası 2019 Kargın, T. & Güldenoğlu, B. (2019). Is phonemıc awareness a predıctor of the word readıng skılls ofturkısh deaf readers?. Internatıonal Parıs Conference On Socıal Scıences – III, 15th-17th November 2019, Paris
Tevhide Kargın Bildiri Uluslararası 2019 Gengeç, H., Güldenoğlu, B. ve Kargın, T. The Scale Of Home Lıteracy: Valıdness And Safeness Study,Internatıonal Parıs Conference On Socıal Scıences – III, 15th-17th November 2019, Paris.
Tevhide Kargın Bildiri Uluslararası 2019 Kargın, T. ve Soğancı, S. Sesbilgisel Farkındalık Becerilerinin Sözcük Okuma Becerisi İle İlişkisinin İncelenmesi: Boylamsal Bir Çalışma. 1. Uluslararası Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, 22-24 Kasım 2019, İstanbul.
Funda Acarlar Makale ESCI 2019 Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Acarlar, F., Keçeli Kaysili, B. & Alak, G. (2019). Examination of the relationship between gestures and vocabulary in children with autism spectrum disorder at different language stages, Early Child Development and Care, 189:5, 777-791, DOI: 10.1080/03004430.2017.1344233
Funda Acarlar Makale ESCI 2019 Ökcün Akçamuş, M. Ç., Acarlar, F., Alak, G., & Keçeli Kaysılı, B. (2019). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için erken sosyal iletişim ve etkileşim ölçeği (ESİE) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(4), 1015-1036. doi: 10.16986/HUJE.2018046445
Funda Acarlar Bildiri Ulusal 2019 Alak, G. ve Acarlar, F. (2019). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Ebeveyn Yanıtlayıcılığı Ortak Dikkat Gelişimini Nasıl Etkiler? 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ege Üniversitesi, Kuşadası, İzmir.
Funda Acarlar Kitap Ulusal 2019 Ingersoll, B. ve Dvortcsak, A. (2019). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Sosyal İletişim Öğretimi-Ebeveyn Eğitimi İçin Uzman Kılavuzu ve Ebeveynler İçin El Kitabı [Teaching Social Communication to Children with Autism – A Practitioner’s Guide to Parent Training + A Manual for Parents] (1. Baskı) [1st ed.]. (F. Acarlar, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (2010).
Funda Acarlar Kitap Ulusal 2019 Acarlar, F. ve Diken, Ö. (2019). Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi, F. Acarlar (Ed.), Ankara: Pegem Yayınevi.
Funda Acarlar El kitabı Ulusal 2019 Aksu Koç, A., Acarlar, F., Küntay, A., Maviş, İ., Sofu, H., Topbaş, S. ve Turan, F., Aktürk Arı, B. (2019). Türkçe İletişim Gelişim Envanteri (TİGE) El Kitabı. Detay Yayınevi.
Latife Özaydın Makale Ulusal Hakemli 2019 Toker, M., Başgül, Ş. S. ve Özaydın, L. (2019). Down Sendromlu Çocuğa Sahip Annelerin Aile Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Sosyal Destek Algılarına Yönelik Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20(4), 651 – 676.
Latife Özaydın Bildiri Ulusal 2019 Küçükgöz, M. ve Özaydın, L. (2019). Rehberlik ve Araştırma Merkezinde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri. 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 6-9 Kasım 2019, Kuşadası, İzmir.
Latife Özaydın Bildiri Ulusal 2019 Güvenç, İ. M. ve Özaydın, L. (2019). Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Öğrencilerin ve Türk Öğrencilerin Bütünleştirme Kapsamında Akran Etkileşimlerinin İncelenmesi. 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 6-9 Kasım 2019, Kuşadası, İzmir.
Latife Özaydın Bildiri Uluslararası 2019 Özaydın, L. (2019). Bebekler Bekleyemez: 1-3 yaş arasındaki gelişimsel geriliği olan çocuklara sahip annelere öğretilen etkinlik temelli öğretimin çocukların sosyal etkileşimi genişletme becerilerine etkisi. 5. International Eurosia Conference on Scientific Researches and Recent Trends, December, 16-19, 2019, Baku, Azerbaijan.
Latife Özaydın Bildiri Uluslararası 2019 Karahan, S. ve Özaydın, L. (2019). Okul Öncesine Devam Eden 48-72 Aylık Özel Gereksinimli Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi. 5. International Eurosia Conference on Scientific Researches and Recent Trends, December, 16-19, 2019, Baku, Azerbaijan.
Latife Özaydın Bildiri Uluslararası 2019 Yıldırım, Ş. ve Özaydın, L. (2019). Erken Çocukluk Döneminde Otizmden Etkilenmiş çocuğu olan Ebeveynlerin Günlük Rutinleri Hakkındaki Görüşleri. 5. International Eurosia Conference on Scientific Researches and Recent Trends, December, 16-19, 2019, Baku, Azerbaijan.
Latife Özaydın Bildiri Uluslararası 2019 Özgan, K. ve Özaydın, L. (2019). 0-3 Yaş Arası İşitme Yetersizliği Olan Çocukların Annelerinin Günlük Rutinleri Hakkındaki Görüşleri. 5. International Eurosia Conference on Scientific Researches and Recent Trends, December, 16-19, 2019, Baku, Azerbaijan.
Nilay Kayhan Makale ULAKBIM TR DİZİN 2019 Kayhan, N., & Akçamete, G. (2019). The Effect of One Teach One Observe Model On Effective Teaching Skills of Classroom Teachers.
Nilay Kayhan Bildiri Uluslararası 2019 Akmeşe, P. P., & Kayhan, N. (2019).Özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitim alanında iletişim, Dil ve konuşma eğitimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi.Vithinternationaleurasianeducationalresearchcongress,1852-1854.,(Özetbildiri)
Nilay Kayhan Bildiri Uluslararası 2019 Akmeşe, P. P., Kayhan, N. Akmeşe B.(2019). Genel eğitim öğretmenlerinin kekemelik sorunu olan öğrencilerin iletişim becerilerini destekleme sürecindeki yaşadıkları güçlükler ve eğitim öğretim düzenlemelerine ilişkin görüşleri. Vith international eurasian educational research congress,1858-1860.,(Özetbildiri)
Merih Toker Makale ESCI 2019 Toker, M., Başgül, Ş.S., Özaydın, L. (2019). Down Sendromlu Çocuğa Sahip Annelerin Aile Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Sosyal Destek Algılarına Yönelik Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. Cilt: 20, Sayfa No: 1-26 DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.492808.
Merih Toker Makale ESCI 2019 Başgül, Ş.S., Mutlu, D., Alanay, Y., Toker, M.(2019). The process of how mothers with down’s syndrome children learn about the diagnosis: A qualitative research. Journal of Clinical & Analytical Medicine.1-5
Sevim Karahan Bildiri Uluslararası 2019 Karahan, S. ve Özaydın, L. (2019). Okul Öncesine Devam Eden 48-72 Aylık Özel Gereksinimli Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi. 5. International Eurosia Conference on Scientific Researches and Recent Trends, December, 16-19, 2019, Baku, Azerbaijan.
Sevim Karahan Bildiri Ulusal 2019 Karahan, S. (2019). Erken çocukluk döneminde otizm spektrum bozukluğuna sahip çocuğu olan annelerin yaşam kalitelerinin ve ebeveyn öz yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. 29.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kasım, 06-09, 2019, Kuşadası/İzmir, Türkiye.
Sevim Karahan Bildiri Ulusal 2019 Karahan, S. ve Özaydın, L. (2019). Türkiye’de özel eğitim alanında sosyal öykülerin kullanıldığı lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi. 29.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kasım, 06-09, 2019, Kuşadası/İzmir, Türkiye.
Sevim Karahan Bildiri Ulusal 2019 Karadağ, İ., Karahan, S., Yıldırım, Ş. ve Özgan, K. (2019). Erken çocukluk döneminde sosyal etkileşim becerilerinin eve dayalı gelişimsel destek programıyla uygulanması. 9. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, Nisan, 24-26,2019, Hatay, Türkiye.
Hilal Gengeç Makale ESCI 2019 Aliyev, R. Ve Gengeç, H. (2019). The Effects of Resilience and Cyberbullying on Self-Esteem, Journal of Education 199(3):155-165.
Hilal Gengeç Makale Uluslararası hakemli bir dergi olup yayınlanmaya 2019 yılında başlamıştır. 2019 Güldenoğlu, B., Kargın, T., Gengeç, H. ve Gürbüz, M. (2019). Okuma Sürecinde Dil Temelli Becerilerin Önemi: Dil – Okuma İlişkisine Yönelik Bulgular, Turkish Journal of Special Education, 1, 1-27.
Hilal Gengeç Bildiri Uluslararası 2019 Gengeç, H., Güldenoğlu, B. ve Kargın, T. The Scale Of Home Lıteracy: Valıdness And Safeness Study,Internatıonal Parıs Conference On Socıal Scıences – III, 15th-17th November 2019, Paris
Kübra Özgan Bildiri Uluslararası 2019 Özgan, K. ve Özaydın, L. (2019). 0-3 Yaş Arası İşitme Yetersizliği Olan Çocukların Annelerinin Günlük Rutinleri Hakkındaki Görüşleri. 5. International Eurosia Conference on Scientific Researches and Recent Trends, December, 16-19, 2019, Baku, Azerbaijan.
Kübra Özgan Bildiri Ulusal 2019 Karadağ, İ., Karahan, S., Yıldırım, Ş. ve Özgan, K. (2019). Erken çocukluk döneminde sosyal etkileşim becerilerinin eve dayalı gelişimsel destek programıyla uygulanması. 9. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, Nisan, 24-26,2019, Hatay, Türkiye.
Şeyda Yıldırım Bildiri Ulusal 2019 Yıldırım, Ş. ve Hacıfazlıoğlu, Ö. (2019). OSB tanısı almış çocuğu olan çalışan annelerin iş ve yaşam dengeleri. 29.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kasım, 06-09, 2019, Kuşadası/İzmir, Türkiye
Şeyda Yıldırım Bildiri Uluslararası 2019 Yıldırım, Ş. ve Özaydın, L. (2019). Erken Çocukluk Döneminde Otizmden Etkilenmiş çocuğu olan Ebeveynlerin Günlük Rutinleri Hakkındaki Görüşleri. 5. International Eurosia Conference on Scientific Researches and Recent Trends, December, 16-19, 2019, Baku, Azerbaijan.
Şeyda Yıldırım Bildiri Ulusal 2019 Karadağ, İ., Karahan, S., Yıldırım, Ş. ve Özgan, K. (2019). Erken çocukluk döneminde sosyal etkileşim becerilerinin eve dayalı gelişimsel destek programıyla uygulanması. 9. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, Nisan, 24-26,2019, Hatay, Türkiye.
Şener Büyüköztürk Makale SSCI 2018 Yıldırım, H. And Büyüköztürk, Ş. (2018). Using the delphi technique and focus-group interviews to determine item bias on the mathematics section of the level determination exam for 2012. Educational Sciences: Theory & Practice, 18 (2), 447-470 (SSCI)
Şener Büyüköztürk Makale ESCI 2018 Özbay, Y., Yılmaz, S., Büyüköztürk, Ş., Aliyev, R., Tomar, İ. H., Eşici, H. ve Akyıldız, F. D. (2018). Madde bağımlılığı: Temiz bir yaşam için bireyin güçlendirilmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, 81−130. (e-emergency)
Şener Büyüköztürk Makale ESCI 2018 Yıldırım, H., Uysal, M. And Büyüköztürk, Ş. (2018). Farklı örneklem büyüklüğü ve dağılımı koşullarında WLS ve robust WLS yöntemlerinin karşılaştırılması. İlköğretim Online, 17 (1), 431-439 (e-emergency)
Şener Büyüköztürk Bildiri Uluslararası 2018 Akbaş, U., Aydoğdu, Ş. ve Büyüköztürk, Ş. (2018). Farklı formatlarda ve ortamlarda uygulanan likert tipi ölçek ile metrik ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. 6th Internatıonal Congress On Measurement And Evaluatıon In Educatıon And Psychology
Şener Büyüköztürk Kitap Uluslararası 2018 Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. Ve Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik (5.baskı). Ankara: Pegem yayınları
Şener Büyüköztürk Kitap Uluslararası 2018 Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (25.Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
Şener Büyüköztürk Kitap Uluslararası 2018 Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. Ve Köklü, N. (2018). Sosyal bilimler için istatistik (20.baskı). Ankara: Pegem Yayınları
Şener Büyüköztürk Proje: Danışman/Yürütücü Tamamlandı 2018 Yeşilay, “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programının Bağımlılıkla İlgili Bilgi ve Olumlu Duygu Geliştirmeye Etkisi Araştırma Projesi”, Danışman/Yürütücü, 2018
Ufuk Akbaş Makale SSCI 2018 Muşlu Kaygısız, G., Gürkan, B. ve Akbaş, U. (2018). Adaptation of Scientific Reasoning Scale into Turkish and Examination of its Psychometric Properties. Educational Sciences: Theory and Practice, 18(3), 735-757.
Ufuk Akbaş Makale SSCI 2018 Aksoy, E., Akbaş, U. ve Seferoğlu, G. (2018). Öğretme Yaklaşımları Envanterinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Türkiye’deki Öğretim Elemanlarının Öğretme Yaklaşımlarının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 43(194), 81-99.
Ufuk Akbaş Makale ESCI 2018 Aksoy, E., Bozdoğan, D., Akbaş, U. ve Seferoğlu, G. (2018). Old Wine in a New Bottle: Implementation of Intensive Language Program in the 5th Grade in Turkey. Eurasian Journal of Applied Linguistics, 4(2), 301-324.
Ufuk Akbaş Bildiri Uluslararası 2018 Akbaş, U., Atalan Ergin, D. ve Tatlı C. Cinsiyetin Problemi İnternet Kullanımı Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 05-08.08.2018, Prizren/KOSOVO.
Ufuk Akbaş Bildiri Uluslararası 2018 Aliyev, R., Akbaş, U. ve Özbay, Y. Akademik Yılmazlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 05-08.08.2018, Prizren/KOSOVO.
Ufuk Akbaş Bildiri Uluslararası 2018 Muşlu Kaygısız, G., Gürkan, B. ve Akbaş, U. Bilimsel Akıl Yürütme Testinin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 05-08.08.2018, Prizren/KOSOVO.
Ufuk Akbaş Bildiri Uluslararası 2018 Akbaş, U., Karabay, E., Yıldırım Seheryeli, M., Ayaz, A. ve Demir, Ö. O. (2018). Türkiye Ölçme Araçları Dizininde Yer Alan Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışmalarının Paralel Analiz Sonuçları İle Karşılaştırılması. 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 05-08.08.2018, Prizren/KOSOVO.
Ufuk Akbaş Bildiri Uluslararası 2018 Akbaş, U., Aydoğdu, Ş. ve Büyüköztürk, Ş. Farklı Formatlarda Ve Ortamlarda Uygulanan Likert Tipi Ölçek İle Metrik Ölçeğin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 05-08.08.2018, Prizren/KOSOVO.
Ufuk Akbaş Kitap Bölümü Uluslararası 2018 Akbaş, U., Gürkan, B. ve Büyüköztürk, Ş. (2018). Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları. Mehmet Fatih Taşar, Hatice Akkoç, Bilge Kuşdemir Kayıran ve Melike Özyurt (Ed.), Ortaokul Matematik Öğretim Programları: Tarihsel Bir İnceleme içinde (s. 349 – 365). Ankara: Pegem Akademi.
Merve Yıldırım Seheryeli Bildiri Uluslararası 2018 Yıldırım Seheryeli, M. & Tan, Ş. Yazılı anlatım becerisi puanlama anahtarının güvenirliğinin klasik test ve genellenebilirlik kuramlarına göre incelenmesi. III. INES Education and Social Science Congress, 21 Nisan – 01 Mayıs 2018, Antalya.
Merve Yıldırım Seheryeli Bildiri Uluslararası 2018 Akbaş, U., Karabay, E., Yıldırım Seheryeli, M., Ayaz, A. ve Demir, Ö. O. Türkiye Ölçme Araçları Dizini’nde yer alan açımlayıcı faktör analizlerinin paralel analiz sonuçları ile karşılaştırılması. VI. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 5-8 Eylül 2018, Prizren, Kosova.
Merve Yıldırım Seheryeli Bildiri Uluslararası 2018 Karabay, E., Aksoy, N. C., Şahin, T., Şentürk, T. & Yıldırım Seheryeli, M. (2018, Eylül). Ortaokul öğretim programlarında yer alan kazanımların bilişsel düzeylerinin incelenmesi. VI. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 5-8 Eylül 2018, Prizren, Kosova.
Merve Yıldırım Seheryeli Proje: Yardımcı Personel Tamamlandı 2018 Lisansüstü Eğitim Gören Araştırmacılar İçin Uygulamalı Nicel Veri Analizi Eğitimi, TÜBİTAK, 2018 – Tamamlandı, Merve Yıldırım Seheryeli, Yardımcı personel.
Gürhan Can Makale SCOPUS 2018 Ergün-Başak, B., & Can, G. (2018). Düşük Gelirli Ailelerden Gelen Üniversite Öğrencileri Üzerinde Öz-duyarlılık, Sosyal Bağlılık ve İyimserlik ile Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. İlköğretim Online, 17(2), 768-785. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr. doi 10.17051/ilkonline.2018.419299
Gürhan Can Makale TR Dizin 2018 Günay,Ş. & Can, G. (2018)Zorbalıkla Baş Etmeye Yönelik Bir Akran Destek Programının Etkililiği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Cilt 8, Sayı 51. (Index: TR Dizin)
Gürhan Can Bildiri Uluslararası 2018 Can, G. & Satıcı, SA (2018). Fear of Missing Out Scale (FOMOs): Turkish Version Validity and Reliability Study 6 – 9 Mayıs 2018 tarihinde Belgrad’da düzenlenen “GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY ANDSCIENCE,” kongresinde sunulan BİLDİRİ
Gürhan Can Bildiri Uluslararası 2018 Can, G. &Satıcı, A. (2018). Fear of Missing Out Scale (FOMOs) :Turkish Version Validity and Reliability Study. An international Conference on Education,Technology and Science. 6-9 May,2018, Belgrade
Gürhan Can Bildiri Uluslararası 2018 Kayiş, A. R., Can G., & Satıcı,S.A. (2018). Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri ile Sosyal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 25-27 Ekim 2018, Samsun
Yaşar Özbay Makale ESCI 2018 Özbay, Y., Yılmaz, S., Büyüköztürk, Ş., Aliyev, R., Tomar, İ. H., Eşici, H. ve Akyıldız, F. D. (2018). Madde bağımlılığı: Temiz bir yaşam için bireyin güçlendirilmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, 81−130. (e-emergency)
Yaşar Özbay Bildiri Uluslararası 2018 Usta, M, Göktaş, M., Aliyev. R., & Özbay, Y. (2018). Academic Resilience And Family Functionality: A Cross- Cultural Investigation. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4505926)
Yaşar Özbay Bildiri Uluslararası 2018 Özbay, Y., Aydoğan, D., Tomar, İ. H., Akçabozan, B. ve Eker, E., (2018). Temel Psikolojik İhtiyaçlara Dayalı Evlilik Uyum Ölçeği’ nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Samsun.
Yaşar Özbay Bildiri Uluslararası 2018 Eker, E., Özbay, Y. ve Bekar, I. (2018). Benmerkezcilik Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Samsun.
Yaşar Özbay Bildiri Uluslararası 2018 Ayaz, A., Eker, E. ve Özbay, Y. (2018). Seçim Teorisi Temelli Kariyer Değerleri Ölçeği:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. 6. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 5-8 Eylül 2018, Prizren-Kosova.
Yaşar Özbay Bildiri Uluslararası 2018 Aliyev, R., Akbaş, U. ve Özbay, Y. (2018). Akademik Yılmazlık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. VI. International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 05-08 September 2018, Prizren, Kosovo (Oral presentation).
Ramin Aliyev Bildiri Uluslararası 2018 Aliyev, R. & Ayaz, A. (2018). Azim Ölçeği Geliştirme Çalışması, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, (Sözlü Bildiri).
Ramin Aliyev Bildiri Uluslararası 2018 Aliyev, R., Demir, Ö. O., Üzümcü, Ö., ve Kavak, Ş. (2018). Değerler eğitimi programı: Gaziantep ili örneği. 27. Uluslararası eğitim bilimleri kongresi, Antalya
Ramin Aliyev Makale ESCI 2018 Madde bağımlılığı: Temiz bir yaşam için bireyin güçlendirilmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, 81−130. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.1.0001
Ramin Aliyev Bildiri Uluslararası 2018 Usta, M, Göktaş, M., Aliyev. R., & Özbay, Y. (2018). Academic Resilience And Family Functionality: A Cross- Cultural Investigation. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4505926)
Ramin Aliyev Bildiri Uluslararası 2018 Aliyev, R., Akbaş, U. ve Özbay, Y. (2018). Akademik Yılmazlık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. VI. International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 05-08 September 2018, Prizren, Kosovo (Oral presentation).
Ramin Aliyev Bildiri Uluslararası 2018 Aliyev, R., Demir, Ö. O., O., Üzümcü, Ö., & Kavak, Ş. (2018). Değerler Eğitimi Programı / Gaziantep İli Örneği. ICES-UEBK 2018, Antalya (Sözlü Sunum).
Ramin Aliyev Bildiri Uluslararası 2018 Aliyev, R. & Ayaz, A. (2018). Azim Ölçeği Geliştirme Çalışması, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, (Sözlü Bildiri).
Ramin Aliyev Bildiri Uluslararası 2018 Demir Ö. O., & Aliyev R. (2018). Suriyeli Üniversite Öğrencilerinde Yılmazlık: Türkiye Örneği. 20. Uluslararası Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kongresi, Samsun, Türkiye. (Sözlü Sunum).
İsmail Hakkı Tomar Makale ESCI 2018 Özbay, Y., Yılmaz, S., Büyüköztürk, Ş., Aliyev, R., Tomar, İ. H., Eşici, H. ve Akyıldız, F. D. (2018). Madde bağımlılığı: Temiz bir yaşam için bireyin güçlendirilmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, 81−130. (e-emergency)
İsmail Hakkı Tomar Bildiri Uluslararası 2018 Özbay, Y., Aydoğan, D., Tomar, İ. H., Akçabozan, B. ve Eker, E., (2018). Temel Psikolojik İhtiyaçlara Dayalı Evlilik Uyum Ölçeği’ nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Samsun.
İsmail Hakkı Tomar Proje: Yürütücü Tamamlanan 2018 Tomar, İ. H. “Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Pozitif Genç Gelişimi Temelli Yaşam Becerileri Eğitim Programının Geliştirilmesi, TÜBİTAK, SOBAG 1001, 2015-2018 (YÜRÜTÜCÜ).”
Hasan Eşici Makale ESCI 2018 Özbay, Y., Yılmaz, S., Büyüköztürk, Ş., Aliyev, R., Tomar, İ. H., Eşici, H. ve Akyıldız, F. D. (2018). Madde bağımlılığı: Temiz bir yaşam için bireyin güçlendirilmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, 81−130. (e-emergency)
Hasan Eşici Proje: Araşrtırmacı Tamamlanan 2018 Inclusive Education Teacher Training Module. MEB-UNICEF-Erciyes Üniversitesi. (2017-2018).
Hasan Eşici Proje: Araşrtırmacı Tamamlanan 2018 Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi Çalışması. MEB-UNICEF, BİLKENT (2017-2018).
Hasan Eşici Bildiri Uluslararası 2018 Ceyhan, G., Eşici, H. (2018). “Ortaokul Öğrencilerinin Eğitsel, Kişisel ve Mesleki Özelliklerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyon.
Hasan Eşici Bildiri Uluslararası 2018 Kaplan, Y., Eşici, H., (2018). Üstün Yeteneklilerde Yılmazlık ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişki. International Congress on Gifted and Talented Education. Malatya.
Cemre Erten Tatlı Proje: Araşrtırmacı Tamamlanan 2018 2018-YEŞİLAY :Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programının Bağımlılıkla İlgili Bilgi ve Olumlu Duygu Geliştirmedeki Etkisi YEŞİLAY(Araştırmacı: Gökçen Aydın )
Cemre Erten Tatlı Bildiri Uluslararası 2018 Çalışkan, M., Erten Tatlı, C. (2018). Giftedness Related Graduate Studies Carried Out in Turkey. V. International Congress of Gifted and Talented Children and Education, Gaziantep, 4-6 Mayıs.
Cemre Erten Tatlı Bildiri Uluslararası 2018 Tatlı, C. & Aksoy, N.C. (2018) Augmented Reality Applications For Gifted Children, Open Paper, Eurasia Graphics Conference, 16-18 November 2018, Gaziantep.
Cemre Erten Tatlı Bildiri Uluslararası 2018 Atalan Ergin, D, Akgül, G. & Erten Tatlı, C. (2018) “Üstün Yetenekli Ve Normal Çocukların Empati Becerileri İle Ana-Babalarının Duygu Sosyalleştirmeleri Arasındaki İlişki. Sözlü Bildiri, ”UYEK / V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi 2018, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 4-6 Mayıs 2018, Gaziantep.
Cemre Erten Tatlı Bildiri Uluslararası 2018 Akyürek, C., Doğan, M., Kaynar, M.B. & Erten Tatlı, C. “Ergenlik Döneminde Problemli İnternet Kullanımı: Bilişsel Davranışçı Temelli Bir Program”, Sözlü Bildiri, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, Antalya.
Cemre Erten Tatlı Bildiri Uluslararası 2018 Erten Tatlı, C., Akçabozan Kayabol, N. B., & Aydın, G. (2018). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik alanında 2013-2017 yılları arasında yapılan doktora tezlerinin yöntemsel eğilimleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, (Sözlü Bildiri).
Cemre Erten Tatlı Bildiri Uluslararası 2018 Akyürek, C., Doğan, M., Kaynar, M.B., Erten Tatlı, C.Ergenlik Döneminde Problemli İnternet Kullanımı: Bilişsel Davranışçı Temelli Bir Program, Sözlü Bildiri, ICES-UEBK, Antalya 18-22 Nisan 2018
Cemre Erten Tatlı Bildiri Uluslararası 2018 Erten Tatlı, C., Çalışkan, M. (2018). Alternative Schools And Giftedness: A Review Study. V. International Congress of Gifted and Talented Children and Education, Gaziantep, 4-6 Mayıs.
Cemre Erten Tatlı Bildiri Uluslararası 2018 Erten Tatlı, C. Akçabozan, B. Aydın, G. Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında 2013-2017 Yılları Arasında Yapılan Doktora Tezlerinin Yöntemsel Eğilimleri, Sözlü Bildiri, ICES-UEBK, Antalya 18-22 Nisan 2018
Cemre Erten Tatlı Bildiri Uluslararası 2018 Çalışkan, M., Erten Tatlı, C.Türkiye’de Üstün Yeteneklilik ile İlgili Yazılan Tezler, Sözlü Bildiri, UYEK, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, 4-6 Mayıs 2018
Cemre Erten Tatlı Bildiri Uluslararası 2018 Erten Tatlı, C., Çalışkan, M. Üstün Yeteneklilerde Alternatif Eğitim Modelleri, Sözlü Bildiri, UYEK, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, 4-6 Mayıs 2018
Cemre Erten Tatlı Makale ESCI 2018 Akbaş, U., Atalan Ergin, D., Tatlı, C. (2018). Cinsiyetin Problemli İnternet Kullanımı Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması.
Cemre Erten Tatlı Bildiri Uluslararası 2018 Akbaş, U., Atalan Ergin, D. ve Erten Tatlı C. (2018). Cinsiyetin problemli internet kullanımı üzerindeki etkisi: Bir meta-analiz çalışması. VI. International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 05-08 September 2018, Prizren, Kosovo (Oral presentation).
Gökçen Aydın Makale TR Dizin 2018 Yerin Güneri, O., Owen, D., Korkut Owen, F., Sun Selışık, E., Çağ, P., Aydın, G. ve Ünlü Kaynakçı, F. Z. (2018). Video modellemenin psikolojik danışma tekniklerinin öğretilmesinde kullanılması: Bir pilot uygulama. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(50), 29-57
Gökçen Aydın Makale TR Dizin 2018 Aydın, G. ve Yerin Güneri, O. (2018). Adaptation of Perfectionism Cognitions Inventory into Turkish [Mükemmeliyetçi Düşünceler Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması]. YILDIZ Journal of Educational Research, 3(1), 91-110.
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2018 Erten Tatlı, C. Akçabozan, B. Aydın, G. Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında 2013-2017 Yılları Arasında Yapılan Doktora Tezlerinin Yöntemsel Eğilimleri, Sözlü Bildiri, ICES-UEBK, Antalya 18-22 Nisan 2018
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2018 Aydın, G. & Yerin Güneri, O. (2018, April). A study on Turkish adaptation of Drexel Defusion Scale (DDS) [Drexel Ayrışma Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması]. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), p. 3769-3770. Antalya, Türkiye.
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2018 Aydın, G. & Yerin Güneri, O. (2018, April). The effect of gender and English language class level on cognitive test anxiety among English language preparatory school students [Cinsiyet ve İngilizce dil seviyesinin İngilizce hazırlık okulu öğrencilerinin bilişsel sınav kaygısına etkisi]. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), p. 3777. Antalya, Türkiye.
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2018 Aydın, Y. & Aydın, G. (2018, April). Effectiveness of group counseling based on acceptance and commitment therapy on test anxiety [Kabul ve Kararlılık Terapisi odaklı sınav kaygısıyla başetme grubunun etkililiği]. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), p. 4058. Antalya, Türkiye.
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2018 Altınok, S., Ayaz, A., Mızrak, Ş., & Aydın, G. (2018, April). 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin okul doyumunu artırmaya yönelik grup rehberliği programının etkililiği. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), p. 3667-3670. Antalya, Türkiye.
Gökçen Aydın Bildiri Uluslararası 2018 Erten Tatlı, C., Akçabozan Kayabol, N. B., & Aydın, G. (2018). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik alanında 2013-2017 yılları arasında yapılan doktora tezlerinin yöntemsel eğilimleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, (Sözlü Bildiri).
Büşra Akçabozan Bildiri Uluslararası 2018 Erten Tatlı, C. Akçabozan, B. Aydın, G. Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında 2013-2017 Yılları Arasında Yapılan Doktora Tezlerinin Yöntemsel Eğilimleri, Sözlü Bildiri, ICES-UEBK, Antalya 18-22 Nisan 2018
Büşra Akçabozan Bildiri Uluslararası 2018 Akçabozan, N.B. & Hatipoğlu-Sümer, Z. (2018). Marital Commitment: An Examination of Its Relationship to Some Demographic and Relational Variables. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresinde Sunulan Sözlü Bildiri.
Büşra Akçabozan Bildiri Uluslararası 2018 Özbay, Y., Aydoğan, D., Tomar, İ. H., Akçabozan, B. ve Eker, E., (2018). Temel Psikolojik İhtiyaçlara Dayalı Evlilik Uyum Ölçeği’ nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Samsun.
Büşra Akçabozan Makale TR Dizin 2018 Toplu Demirtaş, E. & Akçabozan Kayabol, N. B. (2018). “Öteki” ile karşılaşmak: Psikolojik danışman eğitiminde LGBTİ meselesi ve ayrımcılık karşıtı ders. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(51), 107-142.
Büşra Akçabozan Bildiri Uluslararası 2018 Erten Tatlı, C., Akçabozan Kayabol, N. B., & Aydın, G. (2018). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik alanında 2013-2017 yılları arasında yapılan doktora tezlerinin yöntemsel eğilimleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, (Sözlü Bildiri).
Büşra Akçabozan Bildiri Uluslararası 2018 Akçabozan Kayabol, N. B. & Hatipoğlu Sümer, Z. (2018). Marital commitment: An examination of its relationship to some demographic and relational variables. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, (Sözlü Bildiri).
Büşra Akçabozan Bildiri Ulusal 2018 Akan, E., Yağlı, N., Eskalen, S. F., & Akçabozan Kayabol, N. B. (2018). Romantik ilişkilerde uygulanan duygusal istismarın belirleyicileri olarak bağlanma ve problem çözme becerilerinin belirlenmesi. 15. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi, 8-10 Ağustos, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye (Sözlü Bildiri).
Mustafa Kurtoğlu Bildiri Ulusal 2018 Ayaz, A., Kurtoğlu, M. B., Demir, O. Ö., Karacan Özdemir, N.,& Yalım Yaman, D. (2018). Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Bibliyoterapi Uygulamalarında Kullanılabilecek Kitapların İncelenmesi. V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 4-6 Mayıs 2018, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
Mustafa Kurtoğlu Bildiri Uluslararası 2018 Ayaz, A., Kurtoğlu, M. B., Demir, O. Ö., Karacan-Özdemir, N.,& Yalım Yaman, D. (2018). Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Bibliyoterapi Uygulamalarında Kullanılabilecek Kitapların İncelenmesi. V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi. 4-6 Mayıs 2018, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye (Sözlü Bildiri)
Mustafa Kurtoğlu Bildiri Uluslararası 2018 Ayaz, A., Kurtoğlu, B. M., Demir, O. Ö., Özdemir Karacan, N., Yaman Yalım, D., Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Bibliyoterapi Uygulamalarında Kullanılabilecek Kitapların İncelenmesi, 4-6 Mayıs 2018, (Sözlü Bildiri).
Ahmet Ayaz Makale ESCI 2018 Karacan Özdemir, N., & Ayaz, A. (2018). School counseling and guidance programs: Examination of career adaptabilities. Hacettepe University Journal of Education. Advance online publication. doi: 10.16986/HUJE.2018045437 (Index: ESCI)
Ahmet Ayaz Bildiri Ulusal 2018 Ayaz, A., Kurtoğlu, M. B., Demir, O. Ö., Karacan Özdemir, N.,& Yalım Yaman, D. (2018). Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Bibliyoterapi Uygulamalarında Kullanılabilecek Kitapların İncelenmesi. V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 4-6 Mayıs 2018, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
Ahmet Ayaz Bildiri Uluslararası 2018 Aliyev, R. & Ayaz, A. (2018). Azim Ölçeği Geliştirme Çalışması, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, (Sözlü Bildiri).
Ahmet Ayaz Bildiri Uluslararası 2018 Ayaz, A., Kurtoğlu, M. B., Demir, O. Ö., Karacan-Özdemir, N.,& Yalım Yaman, D. (2018). Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Bibliyoterapi Uygulamalarında Kullanılabilecek Kitapların İncelenmesi. V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi. 4-6 Mayıs 2018, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye (Sözlü Bildiri)
Ahmet Ayaz Bildiri Uluslararası 2018 Ayaz, A., & Pişkin, M. (2017). İş Dünyasında Başarıya Ulaşmış Yöneticilerin Kariyer Örüntülerinin İncelenmesi, 14-15 Aralık 2017, (Sözlü Bildiri).
Ahmet Ayaz Bildiri Uluslararası 2018 Ayaz, A & Pişkin, M. (2018). The Use of Virtual Reality Technology in the Process of Vocational Choice: A Model Proposal. Eurasia Graphics 2018, 16-18 November, 2018, Gaziantep, Turkey,(Oral Presentation).
Ahmet Ayaz Bildiri Uluslararası 2018 Aliyev, R. & Ayaz, A. (2018). Azim Ölçeği Geliştirme Çalışması, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, (Sözlü Bildiri).
Ahmet Ayaz Bildiri Uluslararası 2018 Ayaz, A., Eker, E. ve Özbay, Y. (2018). Seçim Teorisi Temelli Kariyer Değerleri Ölçeği:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. 6. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 5-8 Eylül 2018, Prizren-Kosova.
Ahmet Ayaz Bildiri Uluslararası 2018 Akbaş, U., Karabay, E. Yıldırım Seheryeli, M. Ayaz, A. ve Demir, Ö. O. (2018). Türkiye Ölçme Araçları Dizini’nde yer alan açımlayıcı faktör analizi çalışmalarının paralel analiz sonuçları ile karşılaştırılması. VI. International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 05-08 September 2018, Prizren, Kosovo (Oral presentation
Ahmet Ayaz Bildiri Uluslararası 2018 Ayaz, A., Kurtoğlu, B. M., Demir, O. Ö., Özdemir Karacan, N., Yaman Yalım, D., Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Bibliyoterapi Uygulamalarında Kullanılabilecek Kitapların İncelenmesi, 4-6 Mayıs 2018, (Sözlü Bildiri).
Özgür Osman Demir Bildiri Ulusal 2018 Ayaz, A., Kurtoğlu, M. B., Demir, O. Ö., Karacan Özdemir, N.,& Yalım Yaman, D. (2018). Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Bibliyoterapi Uygulamalarında Kullanılabilecek Kitapların İncelenmesi. V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 4-6 Mayıs 2018, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
Özgür Osman Demir Bildiri Uluslararası 2018 Aliyev, R., Demir, Ö. O., O., Üzümcü, Ö., & Kavak, Ş. (2018). Değerler Eğitimi Programı / Gaziantep İli Örneği. ICES-UEBK 2018, Antalya (Sözlü Sunum).
Özgür Osman Demir Bildiri Uluslararası 2018 Demir Ö. O., & Aliyev R. (2018). Suriyeli Üniversite Öğrencilerinde Yılmazlık: Türkiye Örneği. 20. Uluslararası Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kongresi, Samsun, Türkiye. (Sözlü Sunum).
Özgür Osman Demir Bildiri Uluslararası 2018 Akbaş, U., Karabay, E. Yıldırım Seheryeli, M. Ayaz, A. ve Demir, Ö. O. (2018). Türkiye Ölçme Araçları Dizini’nde yer alan açımlayıcı faktör analizi çalışmalarının paralel analiz sonuçları ile karşılaştırılması. VI. International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 05-08 September 2018, Prizren, Kosovo (Oral presentation
Özgür Osman Demir Bildiri Uluslararası 2018 Ayaz, A., Kurtoğlu, M. B., Demir, O. Ö., Karacan-Özdemir, N.,& Yalım Yaman, D. (2018). Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Bibliyoterapi Uygulamalarında Kullanılabilecek Kitapların İncelenmesi. V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi. 4-6 Mayıs 2018, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye (Sözlü Bildiri)
Özgür Osman Demir Bildiri Uluslararası 2018 Ayaz, A., Kurtoğlu, B. M., Demir, O. Ö., Özdemir Karacan, N., Yaman Yalım, D., Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Bibliyoterapi Uygulamalarında Kullanılabilecek Kitapların İncelenmesi, 4-6 Mayıs 2018, (Sözlü Bildiri).
Özgür Osman Demir Bildiri Uluslararası 2018 Aliyev, R., Demir, Ö. O., Üzümcü, Ö., ve Kavak, Ş. (2018). Değerler eğitimi programı: Gaziantep ili örneği. 27. Uluslararası eğitim bilimleri kongresi, Antalya
Esra Eker Bildiri Uluslararası 2018 Özbay, Y., Aydoğan, D., Tomar, İ. H., Akçabozan, B. ve Eker, E., (2018). Temel Psikolojik İhtiyaçlara Dayalı Evlilik Uyum Ölçeği’ nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Samsun.
Esra Eker Bildiri Uluslararası 2018 Eker, E., Özbay, Y. ve Bekar, I. (2018). Benmerkezcilik Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Samsun.
Esra Eker Bildiri Uluslararası 2018 Ayaz, A., Eker, E. ve Özbay, Y. (2018). Seçim Teorisi Temelli Kariyer Değerleri Ölçeği:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. 6. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 5-8 Eylül 2018, Prizren-Kosova.
Işkın Bekar Bildiri Uluslararası 2018 Eker, E., Özbay, Y. ve Bekar, I. (2018). Benmerkezcilik Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Samsun.
Mehmet Göktaş Bildiri Uluslararası 2018 Usta, M, Göktaş, M., Aliyev. R., & Özbay, Y. (2018). Academic Resilience And Family Functionality: A Cross- Cultural Investigation. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4505926)
Akif AKKUŞ Bildiri Uluslararası 2018 Akkuş, A., Aksoy, N. C. (2018). Disiplinlerarası anlayışla konum hissi, İnternational Geopraphy Education Symposium, 8 Kasım, Nevşehir.
Akif AKKUŞ Bildiri Uluslararası 2018 Kaya, B., Aladağ, C., Akkuş, A. (2018). Coğrafya öğretmen adaylarının Karstik Topografyası ile ilgili görüşlerinin kelime ilişkilendirme testi çizme-yazma tekniği ile belirlenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (İCES), 25-28 Nisan, Nevşehir.
Akif AKKUŞ Bildiri Uluslararası 2018 Akkuş A., Meydan, A. (2018) Kapadokya tarihi milli parkının arazi çalışmaları açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (İCES), 25-28 Nisan, Nevşehir.
Gülfem MUŞLU KAYGISIZ Makale SSCI 2018 Muşlu Kaygısız, G., Gürkan,B., Akbaş, U.(2018).Adaptation of Scientific Reasoning Scale in to Turkish and examination of its psychometric properties. Educational Sciences: Theory & Practice, 18(3), 737–757. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.3.0175.SSCI
Gülfem MUŞLU KAYGISIZ Makale Ulakbim 2018 Dilek Eren, C., Muşlu Kaygısız,G., Benzer, E.(2018). Araştırma Tabanlı Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim ve Dünya Barışıyla İlgili Görüşlerine Etkisi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED),12(1), Haziran 2018, 282-308.
Gülfem MUŞLU KAYGISIZ Bildiri Uluslararası 2018 Muşlu Kaygısız, G., Gürkan,B., Akbaş, U.(2018).Adaptation of Scientific Reasoning Scale in to Turkish and examination of its psychometric properties. 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology(C-MEEP), 5-8 September, Prizren, KOSOVO.
Gülfem MUŞLU KAYGISIZ Bildiri Uluslararası 2018 Muşlu Kaygısız, G., Üzümcü, Ö., Uçar, F.M. (2018). Preservice Teachers’ Level of Integrating the Knowledge of Robotic-Coding into Science Classes,World STEM Education Conference(WCES),8-10 June, İstanbul,Turkey.
Gülfem MUŞLU KAYGISIZ Bildiri Uluslararası 2018 Eren, C. D., Kaygısız, G. M., Benzer, E.(2018). The Relation Between the Information Literacy Skills of Pre-Service Teachers and Their Evaluation of the Trustworthiness of Information Sources, International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology – ICEMST, April 28 – May 1, Marmaris, Turkey.
Gülfem MUŞLU KAYGISIZ Bildiri Uluslararası 2018 Muşlu Kaygısız, G., Uygun,N., Uçar,F.M. (2018). Self-Efficacy in Teaching Science and the Level of Teaching Methods and Techniques of Pre-Service Elementary Teachers, New Perspectives in Science Education, 22-23 March, Florance,Italy.
Burcu GÜRKAN Makale SSCI 2018 Muşlu Kaygısız G., Gürkan B., Akbaş U. (2018). Adaptation of Scientific Reasoning Scale into Turkish and Examination of its Psychometric Properties. Educational Sciences: Theory Practice, 18(3), 737-757., Doi: 10.12738/estp.2018.3.0175 (Yayın No: 4472848)
Burcu GÜRKAN Bildiri Uluslararası 2018 Gürkan B., Doğanay A. (2018). Citizenship perception and teaching experiences of secondary school social science teachers: A case study. 6th International Congress on Curriculum and Instruction, Kars, Turkey. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4478225)
Burcu GÜRKAN Bildiri Uluslararası 2018 Muşlu Kaygısız G., Gürkan B., Akbaş U. (2018). Bilimsel Akıl Yürütme Testi’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology (/Sözlü Sunum) (Yayın No:4475709)
Burcu GÜRKAN Bildiri Uluslararası 2018 Kanatlı Öztürk F., Gürkan B. (2018). The metaphorical perceptions of gifted students in relation to science, arts, aesthetic and creativity notions. V. International Congress of Gifted and Talented Children and Education, Gaziantep, Turkey. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4478209)
Burcu GÜRKAN Bildiri Uluslararası 2018 Gürkan B., Akasoy N. C., Çakmak N. (2018). Ortaokul öğrencilerinin disiplinler arası kavramlara ilişkin bilişsel yapılarının değerlendirilmesi. 10.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4300150)
Burcu GÜRKAN Bildiri Uluslararası 2018 Gürkan B., Kanatlı Öztürk F. (2018). Primary and secondary school teachers’ investigative identities and the description of their academic publishing inclinations. 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4478194)
Burcu GÜRKAN Bildiri Uluslararası 2018 Sönmez Boran G., Gürkan B., Aksoy N. C. (2018). Identification of teacher quality in Turkey in accordance with stakeholders’ opinions. 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4300155)
Burcu GÜRKAN Kitap Bölümü Uluslararası 2018 Ortaokul Matematik Öğretim Programları: Tarihsel Bir İnceleme, Bölüm adı:(Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları) (2018)., AKBAŞ UFUK, GÜRKAN BURCU, BÜYÜKÖZTÜRK ŞENER, Pegem Akademi, Editör: Mehmet Fatih Özmantar, Hatice Akkoç, Bilge Kuşdemir Kayıran, Melike Özyurt, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 546, ISBN:978-605-241-414- 9, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4475502)
Burcu GÜRKAN Makale Hakemsiz 2018 Gürkan B., Tican Başaran S., Büyüköztürk Ş. (2018). Öğretmenlerin mesleki gelişimi. Eğitime Bakış (43), 17-24. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4814512)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2018 AKSOY NURI CAN (2018). THE LEARNING POTENTIAL OF AUGMENTED REALITY MOBILE APPLICATIONS IN MATHEMATICS EDUCATION. EURASIA GRAPHICS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4475432)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2018 ERTEN TATLI CEMRE,AKSOY NURI CAN (2018). AUGMENTED REALITY APPLICATIONS FOR GIFTED CHILDREN. EURASIA GRAPHICS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4475428)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2018 AKKUS AKIF,AKSOY NURI CAN (2018). DISIPLINLER ARASI ANLAYISLA KONUM HISSI. I. INTERNATIONAL GEOGRAPHY EDUCATION SYMPOSIUM (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4475395)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2018 KARABAY ERSOY,AKSOY NURI CAN,sahin Turan,sentürk Tugba,YILDIRIM SEHERYELI MERVE (2018). Ortaokul Ögretim programlarında yer alan kazanımların bilissel düzeylere dagılımının incelenmesi. 6th International Congress On Measurement and Evaluation in Education and psychology, 319-326. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5526742)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2018 AKSOY NURI CAN,KARABAY ERSOY,AKKUS AKIF (2018). Üstün Yetenekli Çocuk Sahibi Ailelerin Karsılastıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Üstün Yeteneklilier ve Egitim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4300152)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2018 GÜRKAN BURCU,AKSOY NURI CAN,ÇAKMAK NURGÜL (2018). Ortaokul ögrencilerinin disiplinler arası kavramlara iliskin bilissel yapılarının degerlendirilmesi. Uluslararası Egitim Arastırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4300150)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2018 SÖNMEZ BORAN GÖRSEV,GÜRKAN BURCU,AKSOY NURI CAN (2018). Identification of teacher quality in Turkey in accordance with stakeholders’ opinions. 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4300155)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2018 AKSOY NURI CAN,GÜRKAN BURCU,ÇAKMAK NURGÜL (2018). Ilkokul matematik dersinde disiplinler arası ögretim yaklasımı baglamında 2005 – 2018 ögretim programlarının analizi. 17. Ulusalarası Sınıf Ögretmenligi Egitim Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4300149)
Nuri Can AKSOY Kitap 2018 MATEMATIKLE OYNUYORUZ ILKOKULDA OYUN TABANLI MATEMATIK ÖGRETIMI (2018)., AKSOY NURI CAN, VIZETEK, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 180, ISBN:9786057523044, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4381729)
Nuri Can AKSOY Kitap Bölümü 2018 academic studies in educational sciences, Bölüm adı:(MATHEMATICS AND SCIENCE EDUCATION The Effect of Teaching Graphs of Functions with TheDifferent Technological Applications on Student Achievement) (2018)., AKSOY NURI CAN, IVPE, Editör:sahin harun, dzanucdelibegovic nihada,, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 132, ISBN:978-9940-540-37-1, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4381716)
Nuri Can AKSOY Kitap Bölümü 2018 MATEMATIK ÖGRETIMI, Bölüm adı:(MATEMATIK ÖGRETIMINDE GÜNCEL YAKLASIMLAR) (2018)., AKSOY NURI CAN, EGITEN KITAP, Editör:RECAI AKKAYA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 429, ISBN:978-605-2234-86-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4381759)
Neşe UYGUN Makale 2018 Saban, A., Koçbeker Eid, B. N. & Uygun, N. (2018). The Missing Piece of a Puzzle or an Unwanted Child: Metaphorical Perceptions of Turkish Primary Teachers About Inclusion Student. Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives. Volume: 16, (142-149). (ISSN 1314-7277).
Neşe UYGUN Makale 2018 Koçbeker Eid, B. N., Uygun, N. ve Bağcı, M. (Aralık, 2018). A Document Analysis of Master’s Theses and Dissertations Written Between the Years of 2009 and 2015 Regarding Inclusive Education at First Level (Grades 1 to 4) of Primary Education in Turkey (2009-2015 Yılları Arasında Yazılan İlkokuldaki Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi), Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (GAUN-JES), 2(2), 1-11.
Neşe UYGUN Bildiri Uluslararası 2018 Eid-Koçbeker B. N. ve Uygun, N. (1-4 Kasım 2018). “Impact of Class Climate on Inclusive Education Practices” 16th International UNESCO, BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education: Re-orienting Teaching Learning Strategies for Building Sustainable Future (ITEFSD-2018). Konya Necmettin Erbakan Üniveristesi (Kongre yeri: Antalya).
Neşe UYGUN Bildiri Uluslararası 2018 Hakkoymaz, S., Uygun, N. (4-6 Mayıs 2018). Tutunamayanlar Romanının Üstün Yetenekli Kahramanı Selim Işık: “Ben neyim ne değilim?”. V. Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi – Girişimcilik, Yenilikçilik & Yaratıcılık (ÜYEK 2018). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
Neşe UYGUN Bildiri Uluslararası 2018 Saban, A., Eid-Koçbeker B. N. ve Uygun, N. (18-22 Nisan 2018). Yapbozun Eksik Parçası mı? İstenmeyen Çocuk mu?: Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Algıları. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2018). Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum.
Neşe UYGUN Bildiri Uluslararası 2018 Uygun, N., Hakkoymaz, S., Yılmaz, C. ve Temiz, N. S. (11-14 Nisan 2018). Suriyeli Öğrencilerin İlk Okuma Yazmayı Öğrenme Süreçlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018). Gazi Üniversitesi, Ankara
Neşe UYGUN Bildiri Uluslararası 2018 Hakkoymaz, S., Uygun, N., Şöhmelioğlu, Z. ve Bilben, M. (11-14 Nisan 2018). Birinci Sınıfa Devam Eden Suriyeli Öğrencilerin Yazma Becerilerinin İncelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Neşe UYGUN Bildiri Uluslararası 2018 Kaygısız-Muşlu, G., Uygun, N. and Uçar, F. M. (21-22 March 2018). Self-Efficacy in Teaching Science and the Level of Teaching Methods and Techniques of Pre-Service Elementary Teachers. The Seventh Edition of the International Conference New Perspectives in Science Education. Florence (Italy).
Özlem ÜZÜMCÜ Makale 2018 Üzümcü Ö., Bay E. (2018). Eğitimde Yeni 21. Yüzyıl Becerisi: Bilgi İşlemsel Düşünme. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN 2528-9772 3(2) s.1-16
Özlem ÜZÜMCÜ Bildiri Uluslararası 2018 Bağçeci B., Üzümcü Ö. (2018). “Uluslararasi Bakalorya Diploma Programı ve Türkiye Ortaöğrenim Bilgisayar Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Analizi” III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran 2018, Gaziantep.
Özlem ÜZÜMCÜ Bildiri Uluslararası 2018 Muşlu Kaygısız G., Üzümcü Ö., Uçar M.(2018). “Preservice Teachers’ Level of Integrating the Knowledge of Robotic-Coding into Science Classes” 1st World STEM Education Conference, Istanbul Aydın University, 8-10 June 2018, Istanbul.
Özlem ÜZÜMCÜ Bildiri Uluslararası 2018 Üzümcü Ö., Bay E. (2018). “Investigation Of Teacher Candidates’ Computational Thinking Skills” 1st World STEM Education Conference, Istanbul Aydın University, 8-10 June 2018, Istanbul.
Özlem ÜZÜMCÜ Bildiri Uluslararası 2018 Üzümcü Ö., Uçar F.M. (2018). “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Temel Düzeyde Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Belirlenmesi” V. Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 4-6 Mayıs 2018, Gaziantep.
Özlem ÜZÜMCÜ Bildiri Uluslararası 2018 Aliyev, R., Demir, Ö.O., Üzümcü, Ö., Kavak, Ş. (2018). Değerler Eğitimi Programı: Gaziantep İli Örneği/Values Education Program: Sample of Gaziantep Province. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleeri Kongresi/27th International Conference on Educational Sciences, 18-22 Nisan 2018, Antalya.
Özlem ÜZÜMCÜ Proje 2018 Çalıştay Yürütücüsü Herkes için STEM Kodlama Robotik Çalıştayı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 12 Mayıs 2018.
Özlem ÜZÜMCÜ Proje Eğitmen 2018 Proje Eğitmeni, Tübitak 4004 Doğa Eğitimleri, “Okul Öncesi Egitimde Bilgisayarsız Kodlama” Projesi, Gaziantep,2018.
Sakine HAKKOYMAZ Makale ULAKBİM TR-Dizin 2018 Ş Metin, H Özçakmak, S Hakkoymaz, A Study On Turkısh Epıcs: Chıldhood., Electronic Turkish Studies, 2018, 13 (2)
Sakine HAKKOYMAZ Bildiri Uluslararası 2018 Hakkoymaz, S., Uygun, N. (4-6 Mayıs 2018). Tutunamayanlar Romanının Üstün Yetenekli Kahramanı Selim Işık: “Ben neyim ne değilim?”. V. Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi – Girişimcilik, Yenilikçilik & Yaratıcılık (UYEK 2018). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
Sakine HAKKOYMAZ Bildiri Uluslararası 2018 Hakkoymaz, S., Baba, A. ve Çekirdek, E. (11-14 Nisan 2018). Çocuklar Hangi yazarları Okuyor? 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Sakine HAKKOYMAZ Bildiri Uluslararası 2018 Uygun, N., Hakkoymaz, S., Yılmaz, C. ve Temiz, N. S. (11-14 Nisan 2018). Suriyeli Öğrencilerin İlk Okuma Yazmayı Öğrenme Süreçlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Sakine HAKKOYMAZ Bildiri Uluslararası 2018 Hakkoymaz, S., Uygun, N., Şöhmelioğlu, Z. ve Bilben, M. (11-14 Nisan 2018). Birinci Sınıfa Devam Eden Suriyeli Öğrencilerin Yazma Becerilerinin İncelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Nurgül ERBAĞCI Bildiri Uluslararası 2018 Aksoy, N. C., Gürkan, B. ve Çakmak, N. (2018). İlkokul matematik dersinde disiplinler arası öğretim yaklaşımı bağlamında 2005 – 2018 öğretim programlarının analizi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu Özet Bildiri Kitabı (11-14 Nisan), Ankara: Eyuder Yayınları.
Nurgül ERBAĞCI Bildiri Uluslararası 2018 Gürkan, B., Aksoy, N. C. ve Çakmak, N. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Disiplinler Arası Kavramlara İlişkin Bilişsel Yapılarının Değerlendirilmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Özet Bildiri Kitabı (27-30 Nisan).
Nurgül ERBAĞCI Bildiri Uluslararası 2018 Kaf, Ö. ve Çakmak, N. (2018). Hayat Bilgisi dersi öğretim programı ile ilgili yapılan çalışmaların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Özet Bildiri Kitabı (27- 30 Nisan).
Melike UÇAR Makale SCOPUS 2018 Uçar, F.M.(2018). Investigation of Gifted Students’ Epistemological Beliefs,Self-Efficacy Beliefs and Use of Metacognition. Journal for the Education of Gifted YoungScientists, 3(6), 1-10. (Yayın No: 4488199)
Melike UÇAR Makale SCOPUS 2018 Uçar, F.M. & Sungur, S. (2018). Adaptation of Engagement Questionnaire to Turkish for Science Classes: Validity and Reliability Study. İlköğretim Online, Doi: 10.17051/ilkonline.2018.466419 (Yayın No: 4488193)
Melike UÇAR Bildiri Uluslararası 2018 Uçar, F.M. & Sungur, S. (2018). Gifted Students’ Engagement in Science Classes. Gifted Students’ Engagement in Science Classes. ERPA2018-International Congresses on Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4488270)
Melike UÇAR Bildiri Uluslararası 2018 Muşlu-Kaygısız, G., Üzümcü, Ö. & Uçar, F.M. (2018). Preservice Teachers’ Level of Integrating the Knowledge of Robotic-Coding into Science Classes.. World STEM EducationConference (WSEC2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4488279)
Melike UÇAR Bildiri Uluslararası 2018 Üzümcü, Ö. & Uçar, F.M. (2018). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Temel Düzeyde Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Belirlenmesi. V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi (UYEK2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4488246)
Melike UÇAR Bildiri Uluslararası 2018 Muşlu-Kaygısız, G., Uygun, N. & Uçar, F.M. (2018). Self-Efficacy in Teaching Science and the Level of Teaching Methods and Techniques of Pre-Service Elementary Teachers.. International Conference- New Perspectives in Science Education. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4488259)
Melike UÇAR Bildiri Uluslararası 2018 Uçar, F.M. (2018). Investigation of Gifted Students’Metacognitive Skills, Epistemological
Faruk Kural Makale Ulusal Hakemli 2018 Kural, F. (2018). Does indirect writing assessment have any relevance to direct writing assessment? Focus on validity and reliability. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(4), 342-351.
Bayram Peköz Makale TR Dizin 2018 Peköz, B . (2018). lköğretim (1-5) Türkçe kitaplarında ortak sorunlar ve uygulamalı öneriler. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2 (1), 79-91.
Görsev Sönmez Boran Makale ESCI 2018 Sönmez Boran, G. (2018). A Psycholinguistic Analysis of Semantic Transfer by Turkish Learners of English. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 12 (1), pg. 16-26.
Görsev Sönmez Boran Makale TR DİZİN 2018 Sönmez Boran, G. & İnceçay, V. (2018). Pre- and In-Service Foreign Language Teachers’ Ideals of Effective Teaching. Kastamonu Eğitim Dergisi 26/4, pg. 1135-1141.
Görsev Sönmez Boran Makale SSCI 2018 Sönmez Boran, G. (2018). Effect of Research Engagement on EFL Teachers’ Motivation for and Efficacy in Teacher-Research. Türkiye Eğitim ve Bilim Dergisi 43/195,pg.193-221
Görsev Sönmez Boran Bildiri Uluslararası 2018 Sönmez Boran, G., Gürkan, B. , Aksoy, N. (2018). An Investıgatıon Of Pre-Servıce And In-Servıce Teachers’ Perceptıons Regardıng Teacher Qualıty In Turkey. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey.
Şeyma Yıldırım Bildiri Uluslararası 2018 Yıldırım, Ş. & Çiloğlan F. (2018),Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrenci Algıları. Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi. Gaziantep, Türkiye.
Büşra Nur Durmaz Bildiri Uluslararası 2018 Sönmez Boran, G., Çiloğlan, F. & Durmaz, B. (2018) An Investigation of Foreign Language Production of Cabin Crew Candidates during their Employment Process. 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology. Prizren, Kosovo.
Fatma Çiloğlan Bildiri Uluslararası 2018 Sönmez Boran, G., Çiloğlan, F. & Durmaz, B. (2018) An Investigation of Foreign Language Production of Cabin Crew Candidates during their Employment Process. 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology. Prizren, Kosovo.
Fatma Çiloğlan Bildiri Uluslararası 2018 Yıldırım, Ş. & Çiloğlan F. (2018),Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrenci Algıları. Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi. Gaziantep, Türkiye.
Nilüfer DARICA Makale ulusal 2018 Metin, Ş., Aydoğan,Y., Darıca, N., Tepebağ D. (2018). Problems and Solution Proposals of Syrian Children Hanving Education of Pre-school, Academic Research International Vol (9)1.
Zerrin MERCAN Sözel Bildiri Uluslararası 2018 Aydoğan,Y. Metin ve Ş.Mercan,Z. (2018). Üstün yetenekli okul öncesi dönem çocukların eğitimlerine yönelik kullanılan öğretim stratejileri. 4-6 Mayıs 2018. Hasan Kalyoncu Üniversitesi,Gaziantep
Zerrin MERCAN Proje Eğitici 2018 Proje eğitmeni. Tübitak 4004 Doğa Eğitimleri. Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayarsız Kodlama.Gaziantep
Şermin METİN Bildiri Uluslararası 2018 Metin, Ş., ve Aydoğan, Y. (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerin Özel Alan Yeterlilik Ve Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 15-18 Kasım 2018, Mardin, Sözel Bildiri
Şermin METİN Bildiri Uluslararası 2018 Metin, Ş., ve Aral, N. (2018). Üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren çocukların çizim gelişimin özellikleri. Üstün yetenekliler ve eğitim kongresi, 4-6Mayıs 2018, Gaziantep, Sözel Bildiri.
Şermin METİN Bildiri Uluslararası 2018 Aydoğan, Y., Metin, Ş., ve Mercan, Z. (2018). Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimlerine Yönelik Kullanılan Öğretim Stratejileri. Üstün yetenekliler ve eğitim kongresi, 4-6Mayıs 2018, Gaziantep, Sözel Bildiri.
Şermin METİN Makale Ulusal 2018 Metin, Ş., Mercan, Z. Ve Kavak, Ş. (2018). Geçmişten günümüze oyuncakların çocuklara etkisi. Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS). 8 (1), 1-17. ISSN: 2547-9644
Şermin METİN Makale Ulusal 2018 Metin, Ş., Aydoğan, Y., Darıca, N., ve Tepebağ, D. (2018). Problems and Solutıon Proposals of Syrıan Chıldren Havıng Educatıon of Pre-School. Academic Research International. 9(1), March, ISSN-L:2223-9553,ISSN:2223-9944,
Şermin METİN Makale ULAKBİM 2018 Aydoğan, Y., Metin, Ş., ve Mercan, Z. (2018). Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimlerine Yönelik Kullanılan Öğretim Stratejileri. Kalem dergisi
Tevhide Kargın Makale TR-DİZİN 2018 Laçin, E., Güldenoğlu, B.& Kargın, T. (2018). Examining the morphological awareness of Turkish deaf readers. Kastamonu Education Journal, 26(3), 653-660. doi:10.24106/kefdergi.419285
Tevhide Kargın Makale EBSCO 2018 Yazıcıoğlu, T., & Kargın, T. (2018). Serebral palsili öğrenciler için düzenlenmiş bir okulda gerçekleştirilen kaynaştırma modeline ilişkin paydaş görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Elektronik Yayın. doi:10.21565/özelegitimdergisi.335365.
Tevhide Kargın Kitap bölümü Ulusal 2018 Kargın, T. (2018). Kaynaştırma Eğitimi. N. Baykoç, (Ed.), Öğretmenlik Programları için Özel Eğitim, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 255–275.
Tevhide Kargın Bildiri Uluslararası 2018 Kargın, T., Güldenoğlu, B., Alatlı, R. ve Gengeç, H. (2018). Erken Dönemdeki Dil Becerileri ile Okuma Arasındaki İlişkinin İncelendiği Güncel Araştırma Sonuçları, düzenlenen II. Uluslarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (ICECI), 29 Mart- 1 Nisan 2018, Antalya.
Tevhide Kargın Bildiri Uluslararası 2018 Kargın, T., Güldenoğlu, B., Alatlı, R. ve Gengeç, H. (2018) Erken Dönemdeki Dil Becerileri ile Okuma Arasındaki İlişki, düzenlenen II. Uluslarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (ICECI), 29 Mart- 1 Nisan 2018, Antalya.
Tevhide Kargın Proje yürütücü Devam ediyor 2018 Normal Gelişim Gösteren ve Okuma Güçlüğü Olan İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerilerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Okuma Değerlendirme Bataryası Geliştirme Çalışması
Funda Acarlar Makale TR-DİZİN 2018 Acarlar, F., Servi, C. ve Alak, G. (2018). 3-7 yaş arasında biçim-sözdizimsel (morfosentaks) karmaşıklık ölçümlerinin karşılaştırılması. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 29(2), 21-38.
Funda Acarlar Makale ESCI 2018 Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Acarlar, F. ve Alak, G. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit türlerinin oyun karmaşıklığı ve sözcük dağarcığı ile ilişkileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Elektronik Yayın. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.412199
Funda Acarlar Bildiri Uluslararası 2018 Ökcün-Akçamuş, M., Acarlar, F., Alak, G. ve Keçeli-Kaysılı, B. (2018). Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklar için Erken Sosyal İletişim Ölçeği’nin (ESİ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 2. International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2018), Antalya, Türkiye.
Funda Acarlar Bildiri Uluslararası 2018 Küçük-Doğaroğlu, T. ve Acarlar, F. (2018). 4-6 Yaş Grubu Çocuklar için Sözcük Derinliği Testinin Geliştirilmesi. 2. International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2018), Antalya, Türkiye.
Funda Acarlar Bildiri Ulusal 2018 Gülay, A. ve Acarlar, F. ( 2018). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerin Dil Gelişimlerini Desteklemek Amacıyla Kullandıkları Yöntemler. 28. Ulusal Eğitim Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Latife Özaydın Makale ERIC 2018 Kayhan, H. N., ve Özaydın, L. (2018). The Quality Of Mainstreaming İn Preschool: The Views Of Parents Ofchildren With Down Syndrome. Journal Of Education And Learning, 7(2), 157-173., Doi: 10.5539/Jel.V7n2p157.,
Latife Özaydın Makale IC 2018 Metin. Ş. ve Özaydın. L. (2018). Kaynaştırma öğrencisi olan okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi uygulamaları, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, Yıl: 5, Sayı: 29, s. 453-476. ISSN: 2149-0821
Latife Özaydın Kitap bölümü Uluslararası 2018 Recent Researches in Educational Sciences, Bölüm adı: (Inclusive / Mainstreaming in Preschool in Turkey (From Whence to Where…) (2018)., ÖZAYDIN, Latife. Cambridge Scholars Publishing, Basım sayısı:1, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 3716863).
Latife Özaydın Bildiri Uluslararası 2018 Özaydın, L. & Kayhan, N. (2018). Erken Müdahalede Personel Arayışları: Ebeveynden Ebeveyne Koçluk. 2 nd. International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2018), 29 mart- 1 Nisan 2018 Antalya.
Latife Özaydın Bildiri Uluslararası 2018 Kayhan, N., Özaydın, L., Toker, M., Gengeç, H. & Karahan, S. (2018). Öğrenme Güçlüğü Ve Özel Yetenek Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Özel Yeteneklilerin Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. V. Uluslararası Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 4-6 Mayıs, 2018, Gaziantep
Nilay Kayhan Makale ERIC 2018 Kayhan, H. N., ve Özaydın, L. (2018). The Quality Of Mainstreaming İn Preschool: The Views Of Parents Ofchildren With Down Syndrome. Journal Of Education And Learning, 7(2), 157-173., Doi: 10.5539/Jel.V7n2p157.,
Nilay Kayhan Makale ERIC 2018 Kayhan, N., & Pistav Akmese, P. (2018). Examining the Game Teaching in Special Education Teacher Training in Turkey and European Union Member States. Cypriot Journal of Educational Sciences, 13(3), 349-360.
Nilay Kayhan Makale ERIC 2018 Ugurlu, N. I., & Kayhan, N. (2018). Teacher Opinions on the Problems Faced in Reading and Writing by Syrian Migrant Children in Their First Class at Primary School. Journal of Education and Learning, 7(2), 76-88.
Nilay Kayhan Makale ERIC 2018 Kayhan, N., & Akmese, P. P. (2018). An Examination of the Courses for the Education of Exceptionally Talented Children in Special Education Teaching Programs in European Union Member States and Turkey. Journal of Education and Learning, 7(6), 230-240.
Nilay Kayhan Makale ERIC 2018 Kayhan, N., & Akçamete, G. (2018) Birlikte Öğretim Yaklaşımı: Altı Farklı Öğretim Modeli. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 9(18), 25-52.
Nilay Kayhan Makale EBSCO 2018 Uğurlu, N. I., & Kayhan, N. (2018). Sınıf öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerin eğitsel değerlendirme süreçlerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 626-669.
Nilay Kayhan Bildiri Uluslararası 2018 Akmeşe, P. P., & Kayhan, N.(2018). Türk işaret dili dersini alan öğretmen adaylarının görüşlerine göre okulöncesi dönemde işaretdili öğretimi.II.Uluslararasıerkençocukluktamüdahalekongresi,148-149.,(Özetbildiri)
Nilay Kayhan Bildiri Uluslararası 2018 Özaydın L.,Kayhan H.N. (2018). Erken Müdahalede Personel Arayışları:Ebeveynden Ebeveyne Koçluk.2nd.International Congresson Early Childhood Intervention(ICECI2018),1(1),(Özetbildiri)
Nilay Kayhan Bildiri Uluslararası 2018 Kayhan, H.N., Uğurlu, N. I.,(2018). Erken Çocukluk Döneminde Dil ve Kültür Farklılıklarına Dayalı Öğretimsel Düzenlemeler Hakkında Öğretmen Görüşleri. 2nd.InternationalCongressonEarlyChildhoodIntervention(ICECI2018),1(1),(Özetbildiri),
Nilay Kayhan Bildiri Uluslararası 2018 Akcamete, G., Kayhan, N., & Yildirim, A. E. S. (2018). Bep Süreçlerine Aile Katılımına Yönelik Öğretmen ve Aile Görüşleri: Eğitim Kademelerine Göre Karşılaştırmalı Bir Çalışma.Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS,1288-1290.,(Özetbildiri)
Nilay Kayhan Bildiri Uluslararası 2018 Özaydın, L., Toker, M., Gengeç, H. & Karahan, S. (2018). Öğrenme Güçlüğü Ve Özel Yetenek Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Özel Yeteneklilerin Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. V. Uluslararası Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 4-6 Mayıs, 2018, Gaziantep
Nilay Kayhan Kitap bölümü Uluslararası 2018 Özel Eğitimde Sınıf Yönetimi,Bölüm adı:(Aile,Okul Yönetimi,Destek Hizmet Ekibi ve Yardımcı Öğretmen ile Birlikte Çalışma)(2018).,Yıkmış A., Avcioğlu H., Piştav Akmeşe P., Karabulut A., Özak H., Işikdoğan Uğurlu N., Kayhan H.N.,Atbaşi Z., Bağlama B., Cebeci S., Kalkan S.,Eğiten Kitap,Editör:Hasan Avcıoğlu,Basım sayısı:1,Sayfa Sayısı330,ISBN:978-605-2234-82-2,Türkçe(BilimselKitap)
Nilay Kayhan Bildiri Ulusal 2018 Akmeşe, P. P., & Kayhan, N. (2018). İşitme Engelli Bireylerin Eğitiminde Öğretimsel Düzenlemeler ve Türk İşaret Dili Kullanımı Hakkında Öğretmen Görüşleri.28.Ulusal Özel Eğitim Kongresi,56-58.
Merih Toker Bildiri Uluslararası 2018 Karahan, S., Toker, M. & Özaydın, L. (2018). Etkinlik Temelli Öğretimin YGB’li Çocukların Öğrendikleri Sosyal Becerileri Tipik Gelişim Gösteren Akranlarına Genellemelerine Etkisi. 2. International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2018), Antalya, Türkiye
Merih Toker Bildiri Uluslararası 2018 Kayhan, N., Özaydın, L., Toker, M., Gengeç, H. & Karahan, S. (2018). Öğrenme Güçlüğü Ve Özel Yetenek Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Özel Yeteneklilerin Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. V. Uluslararası Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 4-6 Mayıs, 2018, Gaziantep
Sevim Karahan Bildiri Uluslararası 2018 Kayhan, N., Özaydın, L., Toker, M., Gengeç, H. & Karahan, S. (2018). Öğrenme Güçlüğü Ve Özel Yetenek Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Özel Yeteneklilerin Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. V. Uluslararası Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 4-6 Mayıs, 2018, Gaziantep
Sevim Karahan Bildiri Ulusal 2018 Karahan, S., Toker, M. ve Özaydın, L. (2018). Etkinlik Temelli Öğretimin YGB’li Çocukların Öğrendikleri Sosyal Becerileri Tipik Gelişim Gösteren Akranlarına Genellemelerine Etkisi. 2. International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2018), Antalya, Türkiye
Hilal Gengeç Bildiri Uluslararası 2018 Kargın, T., Güldenoğlu, B., Alatlı, R. ve Gengeç, H. (2018). Erken Dönemdeki Dil Becerileri ile Okuma Arasındaki İlişkinin İncelendiği Güncel Araştırma Sonuçları, düzenlenen II. Uluslarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (ICECI), 29 Mart- 1 Nisan 2018, Antalya.
Hilal Gengeç Bildiri Uluslararası 2018 Kargın, T., Güldenoğlu, B., Alatlı, R. ve Gengeç, H. (2018) Erken Dönemdeki Dil Becerileri ile Okuma Arasındaki İlişki, düzenlenen II. Uluslarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (ICECI), 29 Mart- 1 Nisan 2018, Antalya
Hilal Gengeç Bildiri Uluslararası 2018 Kayhan, N., Özaydin, L., Toker, M., Gengeç, H. ve Karahan, S. (2018).Öğrenme Güçlüğü Ve Özel Yetenek Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Özel Yeteneklilerin Eğitimi Hakkındaki Görüşleri, düzenlenen V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi (UYEK), 4-6 Mayıs 2018, Gaziantep.
Şener Büyüköztürk Makale TR Dizin 2017 Büyüköztürk, Ş., Uslu, Ö. ve Akbaba Altun, S. (2017). Değişim eğilimleri ölçeğinin öğretmenler için uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (3), 1071-1082
Şener Büyüköztürk Proje: Danışman Tamamlandı 2017 Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı, “Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Uygulama Planını İzleme ve Değerlendirme; Veri Girişi ve Yazılım Sistemi Oluşturma”, Danışman, Proje Başlama Tarihi: 2016 Nisan – 2017 Mart
Ufuk Akbaş Makale Ulusal Hakemli 2017 Metin, Ş., Akbaş, U. Yıldız, H. ve Özaydın, L. (2017). Türkiye’de 0-3 yaş çocuklara yönelik gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmalarının gözden geçirilmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2(1), 39-59.
Ufuk Akbaş Makale HWILSON 2017 Akbaş, U. (2017). Examination of the effects of different missing data techniques on item parameters obtained by CTT and IRT. International Online Journal of Educational Sciences. 9(3), 603-616.
Ufuk Akbaş Makale Ulusal Hakemli 2017 Miçooğulları, A., Ayberk, B. ve Akbaş, U. (2017). Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 4(2), 76-1.
Ufuk Akbaş Proje: Yürütücü Tamamlandı 2017 “Öğretim Üyelerine Yönelik Uygulamalı Nicel Veri Analizi Eğitimi” Projesi kapsamında SPSS ile nicel veri analizi eğitimi, Yürütücü, 11-15.09.2017.
Gürhan Can Makale ESCI 2017 The Relationship between School Related Variables and Motivational Patterns of Undergraduates: A Logistic Regression Analysis. ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 32(2). Enlace web: http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos – Consultada en fecha
Gürhan Can Makale EBSCOhost 2017 Satıcı, S , Can, G . (2017, Ağustos:20). Cinsiyetin Sosyal Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 14/04/2017, ss: 1-18. DOI: 10.17556/erziefd.289023
Gürhan Can Proje: Araşrtırmacı Tamamlandı 2017 “Öğrenci İyi Oluşu ve İnternet Bağımlılığı: Akademik Tükenmişlik ve Erteleme Davranışının Aracılık Rollerinin İncelenmesi” Çoruh Üniversitesi BAP, 2017. S 3202.01)06.12.2017
Yaşar Özbay Bildiri Uluslararası 2017 Ayaz, A., Eker, E. ve Özbay, Y. (2017). Glasser’in Temel İhtiyaçları Temelli Kariyer Değerleri Modeli, 14-15 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen III. İstihdam Şurası Kapsamında Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresinde sunulan bildiri
Ramin Aliyev Makale EBSCOhost 2017 Uçar, M.E., & Aliyev, R. (2017). Lise Öğrencilerinde Etkileşim Algısı Eylem Kimlikleme ve Duygu İhtiyacı Arasındaki İlişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18, 2, 55-73
Ramin Aliyev Makale Copernıcus 2017 Çelebi, F., & Aliyev, R. (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Can Sıkıntısı Algılarının ve Zorbalık Durumlarının Karşılaştırılarak İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1). DOI: 10.17679/inuefd.306629
Ramin Aliyev Makale TR Dizin 2017 Aliyev, R., & Öğülmüş, S. (2016). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 4 (1), 89-123. Doi: 10.18506/anemon.20532
Ramin Aliyev Makale TR Dizin 2017 Aliyev, R., & Öğülmüş, S. (2015). Türkiye’deki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlerarası Etkileşim Algısının İncelenmesi, Eğitim ve Toplum / Education and Society In The 21st Century, 4 (12), 49-72.
Ramin Aliyev Bildiri Uluslararası 2017 Aliyev, R., Demir, Ö.O. (2017). Lise Öğrencilerinde Mutluluğun Yordanmasında Yılmazlık ve Duygu Düzenlemenin Rolü, 2nd Eurasian Congress on Positive Psychology, Mayıs 12-14.
İsmail Hakkı Tomar Bildiri Ulusal 2017 Tomar, İ. H. vd. (2017). Üstün yetenekli çocuklara yönelik pozitif genç gelişimi temelli yaşam becerileri eğitim programın geliştirilmesi Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, 7-9 Nisan, 2017. İstanbul.
Cemre Erten Tatlı Makale Web of Science 2017 atli, C. (2017). Investigating of the subjective well-being of gifted adolescents. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. [Online]. 4(4), pp 56-63. Available from: www.prosoc.eu
Cemre Erten Tatlı Makale 2017 Ergin, D. & Tatli, C. (2017). Acquisition of sibling and family concepts: A Piagetian study. Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues. 7(3), 125-133. 3
Gökçen Aydın Makale ULAKBIM, EBSCO 2017 Aydın, G. (2017). How does power and gender predict romantic relationship satisfaction? [Güç ve cinsiyet romantik ilişki doyumunu nasıl yordamaktadır?]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 71-82.
Gökçen Aydın Makale ULAKBIM, EBSCO 2017 Aydın, G. ve Çağ, P. (2017). İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 217-225.
Gökçen Aydın Makale Ulusal Hakemli 2017 Yerin Güneri, O., Skovholt, T. M., Ünlü Kaynakçı, F. Z., & Aydın, G. (2017). Skovholt Profesyonel Sağlamlık ve Öz Bakım Envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. YILDIZ Journal of Educational Research, 2(2), 88-105.(
Mustafa Kurtoğlu Bildiri Uluslararası 2017 Kurtoğlu, M. 2017. “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Karar Verme Stratejileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” Uluslararası özel yetenekliler Kongresi İstanbul.
Mustafa Kurtoğlu Makale EBSCO 2017 Kurtoğlu, M. (2018). “Determination of the Relationship Between Emotional Intelligence Level and Decision Making Strategies in Gifted Students”, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 6(1) 1-16.[Online] http://jegys.org/admin/b_bilgi_dosya/dosya/jegys-6-1-1.pdf
Ahmet Ayaz Bildiri Uluslararası 2017 Ayaz, A., Eker, E. ve Özbay, Y. (2017). Glasser’in Temel İhtiyaçları Temelli Kariyer Değerleri Modeli, 14-15 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen III. İstihdam Şurası Kapsamında Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresinde sunulan bildiri
Esra Eker Bildiri Uluslararası 2017 Ayaz, A., Eker, E. ve Özbay, Y. (2017). Glasser’in Temel İhtiyaçları Temelli Kariyer Değerleri Modeli, 14-15 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen III. İstihdam Şurası Kapsamında Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresinde sunulan bildiri
Akif AKKUŞ Bildiri Uluslararası 2017 Meydan, A., Akkuş, A. (2017). Cehennemdere Vadisinin Milli Park Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi. International Congress Of Eurasian Socıal Sciences. Mersin Üniversitesi – Türk Tarih Kurumu, 6-8 Nisan 2017, Alanya/ANTALYA
Akif AKKUŞ Bildiri Uluslararası 2017 Meydan, A., Akkuş, A. (2017). Coğrafi işaretli bir ürün önerisi olarak Namrun Karsanbacı ve ekonomik özellikleri. Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi. 8-10 Kasım
Akif AKKUŞ Bildiri Uluslararası 2017 Akkuş, A., Meydan, A. (2017). Tarsus kuzeyinde monoklinal yapılar ve arazi kullanımına etkileri. Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi. 8-10 Kasım
Gülfem MUŞLU KAYGISIZ Makale Ulakbim 2017 Benzer, E., Muşlu Kaygısız,G. (2017 ). Öğretmen Adaylarının Ortaokul Fen Deneylerini Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Tasarlama Düzeylerinin ve Tasarım Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2), 386-409.
Gülfem MUŞLU KAYGISIZ Makale Ulakbim 2017 Benzer, E., Muşlu Kaygısız,G., Uçar,F.M. (2017 ). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Deney Tasarımlarının Değerlendirilmesi, Sakarya University Journal of Education, 7(3),467-483. Yayın 15.12.2017.
Gülfem MUŞLU KAYGISIZ Bildiri Uluslararası 2017 Muşlu Kaygısız, G., Uçar,F.M. (2017). Evaluation of Environmental Education in the New Science Education Curriculum in Turkey, III. International Conference on Environmental Science and Technology(ICOEST), Oct.19-23,2017, Budapest, Hungary.
Burcu GÜRKAN Bildiri Uluslararası 2017 Aksoy N. C., Gürkan B., Çakmak N. (2018). İlkokul matematik dersinde disiplinler arası öğretim yaklaşımı bağlamında 2005- 2018 öğretim programlarının analizi. 17. Ulusalarası Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4300149)
Burcu GÜRKAN Bildiri Uluslararası 2017 Gürkan B., Doğanay A. (2017). Sınıf öğretmeni ve adaylarının bireysel farklılıklara dayalı öğretimi tasarlama ve uygulama yeterlilik algılarının incelenmesi. The 5th International Congress on Curriculum and Instruction (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3856780)
Burcu GÜRKAN Bildiri Uluslararası 2017 Gürkan B., Aksoy N. C. (2017). Analysis of updated primary school mathematics teaching program according to opinions of classroom teacher candidates. The 5th International Congress on Curriculum and Instruction, Muğla, Turkey. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın
No:3580433)
Burcu GÜRKAN Bildiri Uluslararası 2017 Aksoy N. C., Gürkan B., Konur K. (2017). Examination of technological materials used in mathematics courses in terms of student, teacher and teaching value. International Educational Technology Symposium, Sivas, Turkey. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3626380)
Burcu GÜRKAN Bildiri Uluslararası 2017 Gürkan B. (2017). Çocukların “göç” ve “mülteci” kavramlarına ilişkin algıları: Bir metaforik analiz. 7. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Göç (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3584517)
Nuri Can AKSOY Makale 2017 AKSOY NURI CAN,YAZLIK DERYA ÖZLEM (2017). Student Errors in Fractions and Possible Causes of These Errors. Journal of Education and Training Studies, 5(11), 219-233., Doi: jets.v5i11.2679 (Yayın No: 5012159)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2017 GÜRKAN BURCU,AKSOY NURI CAN (2017). Analysis of updated primary school mathematics teaching program according to opinions of classroom teacher candidates. The 5th International Congress on Curriculum and Instruction, Mugla, Turkey. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3580433)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2017 KONUR KENAN,AKSOY NURI CAN,AKKAYA RECAI (2017). Geometri Ögretiminde Arttırılmıs Gerçeklik Ortam Uygulamasının Kullanımına Iliskin Ögretmen Görgsleri. Uluslararası Egitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4049907)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2017 AKSOY NURI CAN,GÜRKAN BURCU,KONUR KENAN (2017). Examination of technological materials used in mathematics courses in terms of student, teacher and teaching value. International Educational Technology Symposium, Sivas, Turkey. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3626380)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2017 tas esra,ÇINAR CENGIZ,AKSOY NURI CAN (2017). gerçekçi matematik egitiminin tam sayılarda toplama ve çıkarma isleminde ögrenci basarısına etkisi. Iv.international eurasian educational research congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4080158)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2017 kübra altıntas,ÇINAR CENGIZ,AKSOY NURI CAN (2017). ortaokul 7.sınıf çember daire ve çokgenler konularının ögretiminde probleme dayalı ögrenmenin ögrencilerin van hiele geometrik. Iv th international Eurasian Educational research congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4079951)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2017 AKKAYA RECAI,AKSOY NURI CAN (2017). Ortaokul Ögretmenlerinin Ölçme ve Degerlendirme Sürecine Iliskin Algılarının Incelenmesi. International Conference of Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4050415)
Nuri Can AKSOY Bildiri Uluslararası 2017 AKSOY NURI CAN,YAZLIK DERYA ÖZLEM (2017). Encountered student mistakes about fractions and its possible reasons. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3726067)
Nuri Can AKSOY Bildiri Ulusal 2017 AKSOY NURI CAN,KÜÇÜK DEMIR BETÜL (2017). Matematik Ögretiminde Dijital Oyun Tasarlamanın Ögretmen Adaylarının Yaratıcılıklarına Atkisi. Egitim Teknolojileri Zirvesi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3991757)
Neşe UYGUN Makale 2017 Hakkoymaz, S. ve Uygun, N. (2017). Gifted Children in Dede Korkut Stories (Dede Korkut Hikâyelerindeki Üstün Yetenekli Çocuklar). Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi – Journal of Education, Theory and Practical Research. Volume:3 Issue: 2, (22-34).
Neşe UYGUN Bildiri Uluslararası 2017 Uygun, N. ve Hakkoymaz, S. (26-28 Ekim 2017). Küreselleşmenin Dile Yansıması: Plaza Dili. III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
Neşe UYGUN Bildiri Uluslararası 2017 Eid-Koçbeker B. N., Saban, A. ve Uygun, N. (18-21 Ekim 2017). İlkokullardaki Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri. II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES-2017), Alanya/Antalya.
Neşe UYGUN Bildiri Uluslararası 2017 Saban, A., Eid-Koçbeker B. N. ve Uygun N. (8-11 Mayıs 2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Öğrencisine İlişkin Zihinsel Algıları. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), Lefke Avrupa Üniversitesi, Kıbrıs.
Neşe UYGUN Bildiri Uluslararası 2017 Uygun, N., Eid-Koçbeker B. N. ve Saban, A. (21-23 Nisan 2017). Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Akran Farkındalığının ve Kabulünün İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (UEBK 2017), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Neşe UYGUN Bildiri Uluslararası 2017 Hakkoymaz, S. ve Uygun, N. (7-9 Nisan 2017). Dede Korkut Hikâyelerindeki Üstün Yetenekli Çocuklar. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi (ÖZYEK), TÜZDEV- Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı, İstanbul.
Neşe UYGUN Kitap Bölümü Ulusalarası 2017 Eid-Koçbeker B. N., Saban, A. ve Uygun, N. (Kasım, 2017). Küreselleşen Dünyada Eğitim: Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Akran Farkındalığının ve Kabulünün İncelenmesi (s.s. 503-514). Özcan Demirel ve Serkan Dinçer (Editörler). DOI: 10.14527/9786053188407.34. Ankara: Pegem Akademi.
Neşe UYGUN Bildiri Ulusal 2017 Uygun, N., Baba, A. N., Çekirdek, E. ve Alagöz. E. (11-13 Mayıs 2017). Göçle Gelen Çocukların Yaşadıklarının Sosyokültürel Açısından İncelenmesi. 4. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Özlem ÜZÜMCÜ Bildiri Uluslararası 2017 Öner G., Üzümcü Ö., Vural S. (2017).”The Effect Of Blended Learning On Self-Efficiency, Attitude and Reflective Thinking Skills Of Students Related To Computer”, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2017, Antalya.
Özlem ÜZÜMCÜ Bildiri Uluslararası 2017 Muşlu Kaygısız G., Üzümcü Ö., Uygun N., Hakkoymaz S. (2017). “A Study On The Development Of Language Teaching Program For Syrian Refugees With Critical Situation In Turkey” 5th International Congress on Curriculum and Instruction , 2017, Muğla.
Özlem ÜZÜMCÜ Bildiri Uluslararası 2017 Bay E., Üzümcü Ö. (2017). “Analysis of Computational Thinking Unit of Information Technologies and Software Course in Elementary School Fourth Year Curriculum” 5th International Congress on Curriculum and Instruction , 2017, Muğla.
Özlem ÜZÜMCÜ Bildiri Uluslararası 2017 Üzümcü Ö., Üzümcü B.M., Kadoğlu H.(2017). “Yenidoğanlarda hidrosefali hastalığının erken tanısına yardımcı başlık tasarımı”. Hasan Kalyoncu Üniversitesi HASAT-7 AR-GE Peoje Pazarı
Sakine HAKKOYMAZ Makale ULAKBİM TR-Dizin 2017 Hakkoymaz, S. ve Uygun, N. (2017). Gifted Children in Dede Korkut Stories (Dede Korkut Hikâyelerindeki Üstün Yetenekli Çocuklar). Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi – Journal of Education, Theory and Pratical Research. Volume:3 Issue: 2, (22-34).
Sakine HAKKOYMAZ Makale ULAKBİM TR-Dizin 2017 ÖZÇAKMAK , Hüseyin, HAKKOYMAZ, Sakine, Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Elektronik Posta Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED), Cilt 5, Sayı 4, Ekim 2017, s. 985 – 997
Sakine HAKKOYMAZ Bildiri Uluslararası 2017 Metin, Ş., Özçakmak, H., ve Hakkoymaz, S. (2017). Türk Destanları Üzerine Bir Çalışma: Çocukluk. Sözel Bildiri, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Gazi Üniversitesi, 18-21 Ekim
Sakine HAKKOYMAZ Bildiri Uluslararası 2017 Uygun, N. ve Hakkoymaz, S. (26-28 Ekim 2017). Küreselleşmenin Dile Yansıması: Plaza Dili. III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
Sakine HAKKOYMAZ Bildiri Uluslararası 2017 Hakkoymaz, S. ve Uygun, N. (7-9 Nisan 2017). Dede Korkut Hikâyelerindeki Üstün Yetenekli Çocuklar. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi (ÖZYEK), TÜZDEV- Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı, İstanbul.
Sakine HAKKOYMAZ Bildiri Uluslararası 2017 Hakkoymaz, S., Karakuş, B., .Çakır, Ü.,(11-13 Mayıs 2017). Uçurtma Avcısı Romanında Göç ve Çocuklar. 4. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Sakine HAKKOYMAZ Kitap Uluslararası 2017 Gaziantep Mani, Ninni, Fıkra ve Tandır Hikayeleri, Hiperlink Yayınları, 2017
Nurgül ERBAĞCI Bildiri Ulusal 2017 Kılıç Özmen, Z., Çakmak, N., Sırtlan, K. ve Ayhan, M. C. (11-13 Mayıs 2017). Göç ve Çocuk: Sinemadan Topluma Yansıyanlar. 4. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Melike UÇAR Makale SSCI 2017 Uçar, F.M. & Sungur, S. (2017). The role of perceived classroom goal structures, self-efficacy, and engagement in student science achievement. Research in Science & Technological Education, 35(2), 149-168., Doi: 10.1080/02635143.2017.1278684 (Yayın No: 3880882)
Melike UÇAR Makale SCOPUS 2017 Uçar, F.M., Uçar M.B. & Çalışkan, M. (2017). Investigation of Gifted Students` Problem-Solving Skills. Journal for the Education of Gifted Young, 5(3), 1-14. (Yayın No: 3597033)
Melike UÇAR Makale TR DİZİN 2017 Benzer, E., Muşlu Kaygısız,G. & Uçar,F.M. (2017 ). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Deney Tasarımlarının Değerlendirilmesi, Sakarya University Journal of Education, 7(3),467-483. Yayın 15.12.2017.
Melike UÇAR Bildiri Uluslararası 2017 Muşlu-Kaygısız, G. & Uçar, F.M. (2017). Evaluation of Environmental Education in the NewScience Education Curriculum in Turkey. 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 230-235. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4194585)
Melike UÇAR Bildiri Uluslararası 2017 Uçar M.B., Uçar, F.M. & Çalışkan, M. (2017). Investigation of Gifted Students’ Problem-Solving Skills. 2. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, 95 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3581272)
Faruk Kural Kitap Bölümü Uluslararası 2017 Kural, F. & Bayyurt, Y. (2017). Interculturality of graduate Turkish sojourners in the context of English L1 Countries.In Julie Methews-Aydınlı (Eds), International Education Exchanges and Intercultural Understanding: Promoting Peace and Global Relations.Palgrave Macmillan. ISBN-13: 978-3319438283.
Bayram Peköz Kitap bölümü Ulusal 2017 Peköz, B. (2017). Alternative assessment. In E. Solak, (Ed.), Assessment in Language Teaching., (183-203). Ankara: Pelikan.
Görsev Sönmez Boran Makale ESCI 2017 Sönmez Boran, G. & Akyel, A. (2017). Effects of an In-service Teacher Education Course on Language Teachers’ Research Knowledge and Practice. Journal of Theory and Practice in Education, 13(4), pg. 734-758.
Görsev Sönmez Boran Makale TR DİZİN 2017 Sönmez, G. & Durmaz, B. (2017). Relationship among Efficacy, Strategy Use and Proficiency: Case of Listening in an EFL Classroom. Turkish Online Journal of English Language Teaching, 2(3), pg.120-129.
Görsev Sönmez Boran Bildiri Uluslararası 2017 Griffiths, C. & Sönmez Boran, G. (2017). Burnout and Good Language Learners. 18th INGED International ELT Conference Workshop Presentation, Istanbul, Turkey.
Görsev Sönmez Boran Bildiri Uluslararası 2017 Sönmez Boran, G. & Durmaz, B. (2017). Relationship among efficacy, strategy use and proficiency: case of listening in an EFL classroom. 18th INGED International ELT Conference Paper Presentation, Istanbul, Turkey.
Şeyma Yıldırım Bildiri Uluslararası 2017 Yıldırım, Ş. (2017), Beliefs About Foreign Language Learning: The Differences Between In-Service And Pre-Service Teachers’ Beliefs.1st International Black Sea Conference. Samsun, Turkey.
Büşra Nur Durmaz Makale Türk Eğitim İndeksi 2017 Sönmez, G.,& Durmaz, B. RELATIONSHIP AMONG EFFICACY, STRATEGY USE AND PROFICIENCY: CASE OF LISTENING IN AN EFL CLASSROOM. Turkish Online Journal of English Language Teaching, 2(3), (2017) 133-150.
Büşra Nur Durmaz Bildiri Uluslararası 2017 Sönmez Boran, G., & Durmaz, B. (2017). Relationship among efficacy, strategy use and proficiency: case of listening in an EFL classroom. 18th INGED International ELT Conference Paper Presentation, Istanbul, Turkey.
Zerrin MERCAN Makale International Scientific Indexing (ISI) 2017 Metin, Ş., Mercan, Z. ve Kavak, Ş. (2017). Geçmişten günümüze oyuncaklar ve çocuklar üzerindeki etkileri. Journal of Current Researches on Social Sciences. Cilt 7. 4. s.(185-202)
Zerrin MERCAN Makale Dergipark/Tübitak 2017 Mercan, Z. ve Tezel Şahin, F. (2017). Babalık rolü ve farklı kültürlerde babalık rolü algısı. Uluslararası Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. 2 (2).
Zerrin MERCAN Makale International Scientific Indexing (ISI) 2017 Aydoğan, Y., Metin,Ş. Büyüköztürk, Ş., Mercan, Z. & Kavak,Ş. (2017). The Investigation of the Relationship between Social Skills and Problem Solving Skills of Students in Primary Education Department. Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES).7(1),161-172
Zerrin MERCAN Makale International Scientific Indexing (ISI) 2017 Metin, Ş. Aydoğan,Y., Kavak,Ş.& Mercan,Z. (2017). Effects of Classroom Management Profiles of Pre-School Teachers on Social Skills and Problem Behaviors of Children. Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS).7(1),517-534.
Zerrin MERCAN Kitap Bölümü Uluslararası 2017 Mercan, Z. (2017). Makedonyada Erken Çocukluk Eğitimi. Prof. Dr. Yasemin Aydoğan(Ed). Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi. Nobel Yayınevi
Zerrin MERCAN Sözel Bildiri Uluslararası 2017 Metin, Ş. Aydoğan, Büyükzötürk, Ş. Mercan, Z.Kavak, Ş. (2017). Temel Eğitim Bölümü öğrencilerinin Sosyal Beceri ve Problem Çözme Becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International research of strategic research in social sciences and education (IcoSReSSe), 12-14 Mayıs Prague/Czech Republic
Zerrin MERCAN Sözel Bildiri Uluslararası 2017 Metin, Ş. Aydoğan, Y. Büyükzötürk, Ş..Kavak, Ş. Mercan, Z (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetim Profillerinin Çocukların Sosyal Beceri ve Problem Davranışları Üzerine Etkisi. International research of strategic research in social sciences and education (IcoSReSSe), 12-14 Mayıs Prague/Czech Republic
Zerrin MERCAN Sözel Bildiri Uluslararası 2017 Mercan, Z. (2017). Çocuk Hakları Bağlamında Medya. Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi. 5-7 Ekim, Düzce.
Zerrin MERCAN Sözel Bildiri Uluslararası 2017 Metin, Ş. Mercan, Z. ve Kavak, Ş. (2017). Geçmişten günümüze oyuncaklar ve çocuklar üzerindeki etkileri. 7th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education. 13-15 Ekim 2017, Belek, Antalya
Şermin METİN Bildiri Uluslararası 2017 Saçan, S., ve Metin, Ş. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Ve Sosyal Sorun Çözme Becerilerinin İncelenmesi (Boylamsal Bir Çalışma). 1. Uluslarası sosyal ve beşeri ve eğitim bilimleri kongresi. Özet yayınlanmıştır. 22/23/Aralık/2017
Şermin METİN Bildiri Uluslararası 2017 Metin, Ş., Aydoğan, Y., Darıca, N., ve Tepebağ, D. (2017). Okul Öncesi Eğitim Alan Suriyeli Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Sözel Bildiri, Uluslararası Çocuk Hakları Kongre Programı 5-6-7 Ekim 2017, Düzce
Şermin METİN Bildiri Uluslararası 2017 Metin, Ş., Mercan, Z. Ve Kavak, Ş. (2017). Geçmişten Günümüze Oyuncakların Çocuklara Etkisi. 7th ​International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017, 13-15 October 2017 Belek-Antalya
Şermin METİN Bildiri Uluslararası 2017 Metin, Ş., Özçakmak, H., ve Hakkoymaz, S. (2017). Türk Destanlari Üzerine Bir Çalişma: Çocukluk. Sözel Bildiri, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Gazi Üniversitesi, 18-21 Ekim
Şermin METİN Bildiri Uluslararası 2017 Metin, Ş., Saçan, S., Ve Aydoğan, Y. (2017). The Impact Of Sleepıng Habıt On The Qualıty Of Lıfe In 5-6- Year old Chıldren In Kındergarten: Aydın Provınce Sample. 6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12-14 Mayıs 2017, Prag.
Şermin METİN Bildiri Uluslararası 2017 Metin, Ş., Aydoğan, Y. (2017). Effects Of Classroom Management Profıles Of Pre-School Teachers On Socıal Skılls And Problem Behavıors Of Chıldren. 6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12-14 Mayıs 2017, Prag.
Şermin METİN Bildiri Uluslararası 2017 Metin, Ş., Aydoğan, Y., Ve Büyüköztürk, Ş. (2017). Examınatıon Of The Relatıonship Between Socıal Skılls And Problem Solvıng Skılls Of Elementary Department Students. 6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12-14 Mayıs 2017, Prag.
Şermin METİN Makale Ulusal 2017 Metin, Ş, Aydoğan, Y., Kavak, Ş., Mercan, Z. (2017). Effects of Classroom Management Profiles of Pre-School Teachers on Social Skills and Problem Behaviors of Children. Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), 7(1),517-534.
Şermin METİN Makale Uluslararası 2017 Metin, Ş. (2017). Investigation of the practices in learning centers of pre-school education institutes. Turkish Journal of Education, 6 (1),1-16, DOI: 10.19128/turje.267357 (ESCI)
Şermin METİN Makale ULAKBİM 2017 Metin, Ş., Özçakmak, H., ve Hakkoymaz, S. (2017). Türk Destanları Üzerine Bir Çalişma: Çocukluk. Turkısh Studies, 13/3, Winter 2018, p. 463-482
Şermin METİN Makale Ulusal 2017 Aydoğan, Y., Metin, Ş., Büyüköztürk, Ş., Mercan, Z., Kavak, Ş. (2017). The Investigation of the Relationship between Social Skills and Problem Solving Skills of Students in Primary Education Department. Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES), 7(1),161-172.
Şermin METİN Makale Ulusal 2017 Metin, Ş., ve Saçan, S. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumuna Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi. 11, 44-67. Doi: 10.17359/ACED.2017.1.0003a
Şermin METİN Makale Ulusal 2017 Metin, Ş., Akbaş, U., Yıldız, H., ve Özaydın, L. (2017). Türkiye’de 0-3 Yaş Çocuklara Yönelik Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi/International Journal Of Early Childhood Educaiton Studies, 2(1), 39-59.
Şermin METİN Makale Uluslararası 2017 Metin, Ş. (2017). Investigation of the practices in learning centers of pre-school education institutes. Turkish Journal of Education, 6 (1),1-16, DOI: 10.19128/turje.267357 (ESCI)
Şermin METİN Makale Ulusal 2017 Metin, Ş., Akbaş, U., Yıldız, H., ve Özaydın, L. (2017). Türkiye’de 0-3 Yaş Çocuklara Yönelik Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi/International Journal Of Early Childhood Educaiton Studies, 2(1), 39-59.
Şermin METİN Kitap Bölümü Uluslararası 2017 Aydoğan, Y., Metin,Ş., and Balaban, G. (2017). Moral Development in Early Childhood. Current Trends in Educational Sciences (Eds. Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, Violeta Kotseva). ST. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofıa. 249-258. ISBN 978-954-07-4337-0
Şermin METİN Kitap Bölümü Ulusal 2017 Metin, Ş. (2017). Çocukla İletişim Engelleri. Prof. Dr. Neriman Aral (Ed.). Vize Yayıncılık, Ankara.
Şermin METİN Kitap Bölümü Ulusal 2017 Metin, Ş. (2017). Ailede Kriz Ve Kriz Yönetimi. Aile Yaşam Döngüsü. Kezban Tepeli, Ender Durualp (Eds.)
Tevhide Kargın Makale Academic Journals Database 2017 Bildiren A., Kargın, T.& Korkmaz Mediha (2017). Reliability and Validity of Colored Progressive Matrices for 4-6 Age Children. Turkish Journal of Giftedness and Education, 7(1), 19-38.
Tevhide Kargın Makale TR-DİZİN 2017 Kargın, T., Güldenoğlu, B. &Ergül, C. (2017). Dinlediğini Anlama Becerisinin Okuduğunu Anlama Üzerindeki Yordayıcılığının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2369-2384.
Tevhide Kargın Makale SCOPUS 2017 Hacıibrahimoğlu Yıldırım, B.& Kargın T. (2017). Determining the Difficulties Children with Special Needs Experience during the Transition to Primary School. Educational Sciences: Theory & Practice, 17 (5). DOİ: 10.12738/estp.2017.5.0135.
Tevhide Kargın Makale TR-DİZİN 2017 Kargin T., Guldenoglu B. & Ergül C. (2017). Examining The Prediction of Listening Comprehension Skills on Reading Comprehension Performances. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (6), 2369-2384.
Tevhide Kargın Makale EBSCO 2017 Sümer, H.M., Kargın, T. & Güldenoğlu, B. (2017). Kaynaştırma Ortamındaki İşitme Engelli Öğrencilerin Sözcükleri Anlamsal İşlemleme Becerilerinin İşiten Okuyucularla Karşılaştırılması. Özel Eğitim Dergisi, 18(3), 421-424. DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.334888.
Tevhide Kargın Makale EBSCO 2017 Kargın, T., Güldenoğlu, B., & Ergül, C. (2017). Anasınıfı çocuklarının erken okuryazarlık beceri profili: Ankara örneklemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(1), 61-87.
Tevhide Kargın Makale Academic Journals Database 2017 Bildiren, A., Kargın, T. & Korkmaz, M. (2017). Renkli Progresif Matrisleri Testi’nin 4-6 Yaş Aralığında Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi, 7(1), 19-38.
Tevhide Kargın Bildiri Ulusal 2017 Kargın, T.& Güldenoğlu, İ.B. (2017). Erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesi. 3. Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu (GEYESE 2017). Konya.
Tevhide Kargın Proje yürütücü Tamamlandı 2017 İşitme Engelli ve İşiten Öğrencilerin Morfolojik Farkındalık Bilgi ve Becerilerinin Okuma Performansları Üzerindeki Rolünün İncelenmesi
Funda Acarlar Bildiri Uluslararası 2017 Akçamuş, M. ve Acarlar, F. (2017). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Türlerine Göre Taklit Becerilerinin Sözcük Dağarcığı ve Sembolik Oyun İle İlişkileri. IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, TürkiyE
Latife Özaydın Makale Ulusal Hakemli 2017 Metin, Ş., Akbaş, U., Yıldız, H.,ve Özaydın, L. (2017). Türkiye’de 0-3 Yaş Çocuklara Yönelik Gerçeklestirilen Lisansüstü Tez Çalısmalarının Gözden Geçirilmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Egitimi Çalısmaları Dergisi, 2(1), 39-59.,
Latife Özaydın Makale EBSCO 2017 Özaydin, L., Kayhan, H. N., Toker, M., ve Karahan, S. (2017). Resource Room Implementation in a Secondary School and On-the-Job Training of Teachers. International Journal of Psycho-Educational Science, 6(2), 111-136.
Latife Özaydın Kitap bölümü Ulusal 2017 Çagdas Yaklasımlarla Sınıf Yönetimi, Bölüm adı:(Sınıf Yönetimine Giris Özel Gereksinimi olan Ögrencilere Destek) (2017)., ÖZAYDIN, Latife. Egiten Kitap, Editör:Fatos Silman, Hasan Avcıoglu, Kasım sayısı:1, Sayfa Sayısı 268, ISBN:978-975-2435-52-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 3716951)
Latife Özaydın Bildiri Uluslararası 2017 Özaydın, L., Kayhan, N., Toker, M. ve Karahan, S. (2017). Destek Eğitim Odasında Görev Yapan Öğretmenlere İşbaşında Verilen Eğitimin Kaynaştırma Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerine Etkileri – The Effects of On Job Training Provided to Teachers Working at Resource Room on Academic Success of Inclusion Studies. International Conference the West of the East, the East of the West, July 04-06, 2017 Prague, Çek Cumhuriyeti.
Latife Özaydın Bildiri Ulusal 2017 Özaydın, L., Kayhan, N.(2017).Özel Yetenekli Bir Çocuğun Ailesinin Tanılama Süreci ve Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri: Bir Örnek Olay Çalışması, 27. Özel Eğitim Kongresi, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun
Nilay Kayhan Makale ERIC 2017 Ugurlu, N. I., & Kayhan, N. (2017). A Study on Family Opinions Concerning Services Provided in Special Education Centres. Cypriot Journal of Educational Sciences, 12(4), 177-192.
Nilay Kayhan Makale EBSCO 2017 Özaydin, L., Kayhan, H. N., Toker, M., ve Karahan, S. (2017). Resource Room Implementation in a Secondary School and On-the-Job Training of Teachers. International Journal of Psycho-Educational Science, 6(2), 111-136.
Nilay Kayhan Makale ERIC 2017 Akcamete, G., Kayhan, N., & Yildirim, A. E. S. (2017). Scale of professional ethics for individuals working in the field of special education: validity and reliability study. Cypriot Journal of Educational Sciences, 12(4), 202-217.
Nilay Kayhan Makale ERIC 2017 Akmeşe, P. P., & Kayhan, N. (2017). Examination of Turkish Sign Language Education According to the Opinions of Preservice Teachers who Attend to the Sign Language Course. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(1), 1-38.
Nilay Kayhan Makale ULAKBIM TR DİZİN 2017 Akmeşe, P. P., & Kayhan, N. (2017). Özel eğitim öğretmenlerinin oyun öğretimine ilişkin öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(01), 1-26.
Nilay Kayhan Bildiri Uluslararası 2017 Akmeşe, P. P., & Kayhan, N.(2017). Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Yaşadıkları Güçlüklerin ve Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi. IV.InternationalEurasianEducationalResearchCongress,1(1),(Özet bildiri)
Nilay Kayhan Bildiri Uluslararası 2017 Kayhan, N., & Akmese, P. P. (2017). Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ile Türkiye’de Özel Eğitim Öğretmenliği Programlarında Özel Yeteneklilerin Eğitimine Yönelik Derslerin İncelenmesi. International Talented And Gifted Conference:New Approaches and Educational Practices,14-14.,(Özetbildiri).
Nilay Kayhan Bildiri Uluslararası 2017 Uğurlu, N. I., Kayhan, N.(2017). Özel Eğitim Merkezlerinde Sağlanan Hizmetlere Yönelik Aile Görüşlerinin İncelenmesi .6th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER-2017),1(1),(Özetbildiri).
Nilay Kayhan Bildiri Uluslararası 2017 Kayhan, N., Akcamete, G., Yildirim, A. E. S. (2017). The opinions of college students with disabilities on the transition to working life.International Conference on Special Education,07-09December2017Thessaloniki,Greece,1(1),(Özetbildiri),
Nilay Kayhan Bildiri Uluslararası 2017 Özaydın, L., Kayhan,N., Karahan, S., Toker,M. (2017). Destek Eğitim Odasında Görev Yapan Öğretmenlere İşbaşında Verilen Eğitimin Kaynaştırma Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerine Etkileri – The Effects of On-Job Training Provided to Teachers Working at Resource Room on Academic Success of Inclusion students.Uluslararası Doğu Batı Konferansı. International Conference The West Of The East, Theeast Of The West.July 04-06- Prague
Nilay Kayhan Bildiri Uluslararası 2017 Akmeşe, P. P., Kirazlı G., Kayhan, N., Öğüt M.F, Kirazlı T.(2017). Odyoloji ve konuşma bozukluklari alaninda lisansüstü eğitim öğrencilerinin işitme kayipli öğrencilerin dil,İletişim becerilerinin desteklenmesi ve eğitimleri hakkinda görüşleri.Adnan Menderes Üniversitesi1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,(Özetbildiri)
Nilay Kayhan Bildiri Ulusal 2017 Kayhan H.N., Akçamete A.G.(2017). Birlikte Öğretim Yaklaşımının Sınıf Öğretmenlerinin Etkili Öğretim Becerilerinin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. 27.Özel Eğitim Kongresi,19 Mayıs Üniversitesi,Samsun,1(1),141-141.
Nilay Kayhan Bildiri Ulusal 2017 Özaydın, L., Kayhan, N.(2017).Özel Yetenekli Bir Çocuğun Ailesinin Tanılama Süreci ve Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri: Bir Örnek Olay Çalışması, 27. Özel Eğitim Kongresi, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun
Nilay Kayhan Proje: Eğitici Tamamlanan 2017 MİLLİEĞİTİMBAKANLIĞI-UNICEF,SınıfındaYabancıUyrukluÖğrenciBulunanÖğretmenlerinEğiticiEğitimi(Nilay Kayhan,Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF ortaklığında”SınıfındaYabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi”08-30Eylül2017.
Merih Toker Makale ESCI 2017 Çalışkan, M., Toker, M. & Özbay, Y. (2017). Aile Yaşam Doyumu Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Internatıonal Journal of Early Childhood Education Studies, 2(1), 1-9.
Merih Toker Makale COPAC 2017 Özaydın, L., Kayhan,N., Toker, M., Karahan, S.(2017). Resource Room Implementation in a Secondary School and On-the-Job Training of Teachers. International Journal of Psycho-Educational Sciences: 111-137. ISSN: 2325-775X
Merih Toker Bildiri Uluslararası 2017 Özaydın, L., Kayhan,N., Karahan, S., Toker,M. (2017). Destek Eğitim Odasında Görev Yapan Öğretmenlere İşbaşında Verilen Eğitimin Kaynaştırma Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerine Etkileri – The Effects of On-Job Training Provided to Teachers Working at Resource Room on Academic Success of Inclusion students.Uluslararası Doğu Batı Konferansı. International Conference The West Of The East, Theeast Of The West.July 04-06- Prague
Merih Toker Bildiri Uluslararası 2017 Toker,M., Başgül, Ş.S., Özaydın, L.(2017). Determining the family needs of down syndrome children’s mother and their views on social support perceptions. 17th International Congress of ESCAP 2017. Geneva (Switzerland).
Sevim Karahan Makale EBSCO 2017 Özaydin, L., Kayhan, H. N., Toker, M., ve Karahan, S. (2017). Resource Room Implementation in a Secondary School and On-the-Job Training of Teachers. International Journal of Psycho-Educational Science, 6(2), 111-136.
Sevim Karahan Bildiri Uluslararası 2017 Özaydın, L., Kayhan, N., Toker, M. ve Karahan, S. (2017). Destek Eğitim Odasında Görev Yapan Öğretmenlere İşbaşında Verilen Eğitimin Kaynaştırma Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerine Etkileri – The Effects of On Job Training Provided to Teachers Working at Resource Room on Academic Success of Inclusion Studies. International Conference the West of the East, the East of the West, July 04-06, 2017 Prague, Çek Cumhuriyeti.