EĞİTİM FAKÜLTESİ

Hakkımızda

2012-2013 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından ilk öğrencilerini alan fakültemiz 2015-2016 yılında ise ilk mezunlarını yine Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından vermiştir. Fakültemiz 4 bölüm ve 8 anabilim dalı ile 21.yüzyıl standartlarına uygun bir eğitim öğretim anlayışı içerisinde faaliyetlerine devam etmektedir. Toplam 55 akademik personelin bulunduğu fakültemizde 10 profesör, 3 doçent, 18 doktor öğretim üyesi, 6 öğretim görevlisi ve 18 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Fakültemizde aktif olarak öğrenim gören 1087 lisans öğrencimiz mevcuttur.

Fakültemiz 2 doktora, 4 tezli yüksek lisans programı yürütmektedir. Fakültemiz ayrıca Türkiye’de bir ilk olarak IB Öğretmen Yetiştirme Sertifikası eğitimi yetkisi alarak uluslararası düzeyde öğretmen yetiştirme kapasitesine ulaşmıştır.

Programları, uygulamaları ve değerleriyle tanınan, tercih edilen, referans gösterilen, yenilikçi, proaktif, öncü bir eğitim ve bilim merkezi olmaktır

Çevre ve toplumsal sorunlara duyarlı, farklılıkları zenginlik olarak gören ve saygı gösteren, teoriye ve uygulamaya hâkim, kendine güvenen, hoşgörülü, araştırmacı, girişimci, erdemli ve en az bir yabancı dil bilen öğretmenler yetiştirmektir.

Kalite Politikası

Kendi kendini iç ve dış paydaşları tarafından sürekli değerlendiren ve geliştiren bir fakülte yapısına sahip olmak. Bu kapsamda fakültemizde eğitimin girdileri, süreçleri, çıktıları ve etkileri ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeler ışığında araştırma temelli yaklaşımla izlenir ve değerlendirilir. Fakültemizin iç paydaşlarından ve dış paydaşlarından alınan görüşler, sistemin unsurlarını geliştirmede temel girdi olarak kullanılır. Bu girdiler ışığında fakültemizin öz değerlendirmesinin yapılarak iyileştirme çalışamaları yürütülür ve değerlendirilir.

Öğrencilerimize uluslarası standartlara uygun bir şekilde sunduğumuz eğitim öğretim faaiyetleri aracılığıyla 21.yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilen eğitimciler yetiştirmek.

AR-GE faaliyetlerini toplumla iç içe, toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve topluma dokunarak gerçekleştirmek.