Hakkımızda | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Hakkımızda

2012-2013 yılında ilk öğrencilerini alan fakültemiz 21.yüzyıl standartlarına uygun bir eğitim öğretim anlayışı içerisinde faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültemizde 50 öğretim elemanı görev yapmakta olup, 5 lisans, 4 yüksek lisans ve 3 doktora programı yürütülmektedir. Fakültemiz, programları, uygulamaları ve değerleriyle tanınan, tercih edilen, referans gösterilen, yenilikçi, öncü bir eğitim ve bilim merkezi olmayı amaç edinmiştir. Misyonu; çevre ve toplumsal sorunlara duyarlı, farklılıkları zenginlik olarak gören ve saygı gösteren, teoriye ve uygulamaya hâkim, kendine güvenen, hoşgörülü, araştırmacı, girişimci, erdemli ve en az bir yabancı dil bilen öğretmenler yetiştirmektir. TÜBİTAK Ar-Ge projeleriyle öne çıkan Fakültemiz uluslararasılaşma boyutunda da önemli çalışmalar sürdürmektedir. Bu kapsamda başta ABD, Polonya ve İsviçre, İspanya gibi bilim alanında ileri çalışmalar yürüten pek çok ülkede üniversiteler ve farklı eğitim kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütülmektedir.  Eğitim fakülteleri programlarının akreditasyonundan sorumlu olan Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD fakültemizin 4 lisans programını akredite etmiştir. Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programlarımız üç yıllığına akredite edilmiştir. Özel Eğitim Öğretmenliği programımızın akredite süreçleri devam etmektedir. Fakültemiz, TÜBİTAK Yetkinlik Raporuna göre ülkemizde Eğitim Fakültesi olan tüm üniversiteler içerisinde ilk 20’de,  vakıf üniversiteleri içerisinde ise ilk 3’te yer almaktadır.  Bu doğrultuda Fakültemiz Türkiye’nin en önde gelen eğitim fakültesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Programları, uygulamaları ve değerleriyle tanınan, tercih edilen, referans gösterilen, yenilikçi, öncü bir eğitim ve bilim merkezi olmaktır.

Çevre ve toplumsal sorunlara duyarlı, farklılıkları zenginlik olarak gören ve saygı gösteren, teoriye ve uygulamaya hâkim, kendine güvenen, hoşgörülü, araştırmacı, girişimci, erdemli ve en az bir yabancı dil bilen öğretmenler yetiştirmektir.

Kalite Politikası

Araştırma temelli iç ve dış paydaş analizlerine dayanan öz-değerlendirmenin sonuçlarına dayalı olarak eğitim öğretim ve idari süreçlerini geliştiren akademik bir kültürün varlığı. Bu kapsamda eğitimin girdileri, süreçleri, çıktıları ve etkileri ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeler ışığında izlenir ve değerlendirilir.

Fakültenin stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerle ilgili süreçlerin ve iş akışlarının tanımlandığı kurumsal bir kültürün olması.