Hakkımızda | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Hakkımızda

2012-2013 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından ilk öğrencilerini alan fakültemiz 2015-2016 yılında ise ilk mezunlarını yine Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından vermiştir. Fakültemiz 4 bölüm ve 8 anabilim dalı ile 21.yüzyıl standartlarına uygun bir eğitim öğretim anlayışı içerisinde faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültemizde 53 öğretim elemanı görev yapmakta olup, 5 lisans, 4 yüksek lisans ve 3 doktora programı yürütülmektedir. Lisans öğrenci sayısı 967, lisansüstü öğrenci sayısı 124’tür. Fakültemiz uluslararasılaşma boyunda da önemli çalışmalar sürdürmektedir. Bu kapsamda başta ABD, Polonya ve İsviçre, İspanya gibi bilim alanında ileri çalışmalar yürüten pek çok ülkede üniversite ve farklı eğitim kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların bir parçası olarak Fakültemiz, Türkiye’de IB-PYP Öğretmen Yetiştirme Sertifikası eğitimi verme yetkisi olan tek kurumdur. IB eğitimlerimiz başta İstanbul olmak üzere farklı illerde yürütülmektedir.

Programları, uygulamaları ve değerleriyle tanınan, tercih edilen, referans gösterilen, yenilikçi, öncü bir eğitim ve bilim merkezi olmaktır.

Çevre ve toplumsal sorunlara duyarlı, farklılıkları zenginlik olarak gören ve saygı gösteren, teoriye ve uygulamaya hâkim, kendine güvenen, hoşgörülü, araştırmacı, girişimci, erdemli ve en az bir yabancı dil bilen öğretmenler yetiştirmektir.

Kalite Politikası

Araştırma temelli iç ve dış paydaş analizlerine dayanan öz-değerlendirmenin sonuçlarına dayalı olarak eğitim öğretim ve idari süreçlerini geliştiren akademik bir kültürün varlığı. Bu kapsamda eğitimin girdileri, süreçleri, çıktıları ve etkileri ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeler ışığında izlenir ve değerlendirilir.

Fakültenin stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerle ilgili süreçlerin ve iş akışlarının tanımlandığı kurumsal bir kültürün olması.