Akademik Personel | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yönetim

Prof. Dr. Şener Büyüköztürk

Akademik Geçmiş
Lisans Ankara Üniversitesi – Eğitim Yönetimi ve Planlaması
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi – Eğitim Yönetimi ve Planlaması
Doktora Ankara Üniversitesi – Eğitim Yönetimi ve Planlaması / Eğitim İstatistiği ve Araştırma
Telefon 0(342) 211 8080 – 1200
E-Posta
Odası EF314

Doç. Dr. Gülfem Muşlu Kaygısız

Akademik Geçmiş
Lisans Marmara Üniversitesi – İlköğretim Fen Eğitimi
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi – Fen Eğitimi
Doktora Marmara Üniversitesi – Fen Eğitimi
Telefon 0(342) 211 8080 – 1115
E-Posta
Odası EF301

Doç. Dr. Ramin Aliyev

Akademik Geçmiş
Lisans Ankara Üniversitesi – Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Yüksek Lisans  Ankara Üniversitesi – Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Doktora  Ankara Üniversitesi – Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Telefon 0(342) 211 8080 – 1103
E-Posta ramin.aliyev@hku.edu.tr
Odası EF301

,

KURULLAR

Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Şener Büyüköztürk
Prof. Dr. Yaşar Özbay
Prof. Dr. Yaşare Aktaş Arnas
Prof. Dr. Feyza Doyran
Prof. Dr. Latife Özaydın
Doç. Dr. Ramin Aliyev
Dr. Öğr. Üy. Sakine Hakkoymaz
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Şener Büyüköztürk
Prof. Dr. Yaşar Özbay
Prof. Dr. Yaşare Aktaş Arnas
Prof. Dr. Feyza Doyran
Doç. Dr. Ramin Aliyev
Doç. Dr. Gülfem Muşlu Kaygısız
Doç. Dr. Şermin Metin
Prof. Dr. Latife Özaydın
Doç. Dr. Ufuk Akbaş
Doç. Dr. Nuri Can Aksoy

ORGANİZASYON ŞEMASI VE KOORDİNATÖRLÜKLER