Akademik Personel | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Akademik Personel

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Prof. Dr. Yaşar Özbay


Öğretim Üyesi
yasar.ozbay@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1012
Özgeçmiş (CV)

Prof. Dr. Gürhan Can


Öğretim Üyesi
gurhan.can@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1117
Özgeçmiş (CV)

Doç. Dr. Ramin Aliyev


Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

Dekan Yardımcısı

ramin.aliyev@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1107
Özgeçmiş (CV)

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayaz


Öğretim Üyesi
ahmet.ayaz@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1112
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Mehmet Göktaş


Araştırma Görevlisi
mehmet.goktas@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1112
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Esra Eker Durmuş


Araştırma Görevlisi
esra.eker@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 112
Özgeçmiş (CV)

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD

Prof. Dr. Şener Büyüköztürk


Dekan
sener.buyukozturk@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 112
Özgeçmiş (CV)

Doç. Dr. Ufuk Akbaş


Öğretim Üyesi
ufuk.akbas@hku.edu.tr
0(342) 211 8080-1103
Özgeçmiş (CV)

Eğitim Yönetimi

Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu


Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı Başkanı
ozge.hacifazlioglu@hku.edu.tr
0(342) 211 8080-1111
Özgeçmiş (CV)

Eğitim Programları ve Öğretimi ABD

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Şermin Metin


Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
sermin.metin@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1108
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Esra Akgül


Öğretim Üyesi
esra.akgul@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1117
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Mihriban Özcan


Araştırma Görevlisi
mihriban.ozcan@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1117
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Büşra Bilir


Araştırma Görevlisi
busra.bilir@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1117
Özgeçmiş (CV)

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Gülfem Muşlu Kaygısız


Dekan Yardımcısı

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

gulfem.muslu@hku.edu.tr
0(342) 211 8080-1115
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Can Aksoy


Enstitü Müdür Yardımcısı
nurican.aksoy@hku.edu.tr
0(342) 211 8080-1115
Özgeçmiş (CV)

İngilizce Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Feyza Doyran


Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

feyza.doyran@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Rida Anis


Öğretim Üyesi
rida.anis@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1119
Özgeçmiş (CV)

Özel Eğitim Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Emine Erden


Doktor Öğretim Üyesi
emine.erden@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1121
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Merih Toker


Doktor Öğretim Üyesi
merih.toker@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1121
Özgeçmiş (CV)