Akademik Personel | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Akademik Personel

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Prof. Dr. Yaşar Özbay


RPD Anabilim Dalı Başkanı
yasar.ozbay@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1012
Özgeçmiş (CV)

Prof. Dr. Seher Sevim


Öğretim Üyesi
seher.sevim@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1117
Özgeçmiş (CV) 

Doç. Dr. Ramin Aliyev


Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

Dekan Yardımcısı

ramin.aliyev@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1107
Özgeçmiş (CV)

Doç. Dr. Cemre Erten Tatlı


Öğretim Üyesi
cemre.tatli@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1117
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayaz


Öğretim Üyesi
ahmet.ayaz@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1112
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şam


Öğretim Üyesi
mehmet.sam@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1112
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Mehmet Göktaş


Araştırma Görevlisi
mehmet.goktas@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1112
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Esra Eker Durmuş


Araştırma Görevlisi
esra.eker@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 112
Özgeçmiş (CV)

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD

Prof. Dr. Şener Büyüköztürk


Dekan
sener.buyukozturk@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 112
Özgeçmiş (CV)

Doç. Dr. Ufuk Akbaş


Öğretim Üyesi
ufuk.akbas@hku.edu.tr
0(342) 211 8080-1103
Özgeçmiş (CV)

Eğitim Yönetimi

Eğitim Programları ve Öğretimi ABD

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Şermin Metin


Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
sermin.metin@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1108
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Esra Akgül


Öğretim Üyesi
esra.akgul@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1117
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Mihriban Özcan


Araştırma Görevlisi
mihriban.ozcan@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1117
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Büşra Bilir Çevik


Araştırma Görevlisi
busra.bilir@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1117
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Zeliha Damla Kalyenci


Araştırma Görevlisi
zdamla.kalyenci@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1117
Özgeçmiş (CV)

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

İngilizce Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Feyza Doyran


Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

feyza.doyran@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Rida Anis


Öğretim Üyesi
rida.anis@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1119
Özgeçmiş (CV)

Özel Eğitim Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Latife Özaydın


Özel Eğitim Bölümü Anabilim Dalı Başkanı
latife.ozaydin@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1108
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Emine Erden


Doktor Öğretim Üyesi
emine.erden@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1121
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Merih Toker


Doktor Öğretim Üyesi
merih.toker@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1121
Özgeçmiş (CV)