Projeler | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Projeler

Proje no: 218K468

Proje Türü: Tübitak 1003

Proje Adı: Evli Bireylerin Evliliklerinin Güçlendirilmesine Yönelik Bir Mobil Uygulama Geliştirilmesi

Projenin Amacı: Evli bireylerin kendi evlilikleri hakkında aldıkları geri bildirimler doğrultusunda evlilik doyumlarını/uyumlarını etkileyen unsurlara ilişkin farkındalık kazanmalarını sağlamak ve böylece evliliklerini güçlendirebilecekleri bir uygulama (mobil) geliştirmektir. 

Projenin Web Sitesi: https://proje.hku.edu.tr/portfolio/evlilikguclendirme/ 

 

Proje No: 120K601

Proje Türü: Tübitak 1002

Proje Adı: Öğetiştirmede Sanal Sınıf Simülasyonlarının Kullanımı

Projenin Amacı: Yükseköğretimdeki öğretmen yetiştirme programlarının ders içeriklerini zenginleştirmeye yönelik simülasyon destekli çevrimiçi öğretmen eğitimi içeriği geliştirmek ve öğretmen eğitiminde Sınıfta simülasyonunun kullanılması ile gerçekleşecek simülasyon destekli öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerine etkisini incelemektir.

Projenin Web Sitesi: https://proje.hku.edu.tr/portfolio/siminteach/

 

Proje No: 120K271

Proje Türü: Tübitak 1001

Proje Adı: Pandemi Sürecinde Uygulanan İlkokul Uzaktan Eğitim Programı İçeriklerinin Mizahi Açıdan İncelenmesi ve Zenginleştirilmesi

Projenin Amacı: Covid-19 salgını süresince uygulanmakta olan ilkokul uzaktan eğitim programı ders içeriklerinin mizahi açıdan incelenmesi, mizahla zenginleştirilmiş öğretim videolarının ve e-içeriklerin oluşturulmasıdır. Ayrıca, yüz yüze eğitim yapan öğretmenlerin tasarlanan e-içerikleri kullanarak kendi öğretimlerini mizahla zenginleştirmeleri ve deneyimlerini paylaşmalarıdır.

Projenin Web Sitesi: https://proje.hku.edu.tr/portfolio/egitimdemizah/

 

Proje no: BAP.EF.016

Proje Türü: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje Adı: Akran Etkileşimi Değerlendirme Ölçeği Projesi

Projenin Amacı: 36-72 ay arası çocukların akranlarıyla etkileşim becerilerine ilişkin doğal ortamlarındaki (Okul öncesi, okul grupları, özel eğitim sınıfları) performanslarının öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirmesini hedefleyen bir ölçme aracı geliştirmektir.