İlanlar arşivleri |

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kategori Arşivleri: İlanlar

Muafiyet Başvuruları Hakkında

Fakültemize yeni kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının muaf olarak değerlendirilebilmesi için, muafiyet istedikleri dersleri belirten bir muafiyet başvuru formu ve ekine daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not döküm belgesini […]

Tek Ders Sınavları Hakkında

2022-2023 eğitim öğretim yılında mezuniyet aşamasına gelen ve tek dersten başarısız olan öğrenciler için 10– 11 Temmuz 2023 tarihlerinde tek ders sınavları için başvurular alınacaktır. Tek ders sınavları 12-14 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacaktır. Şartları sağlayan öğrenciler, ekte bulunan sınav başvuru dilekçesini ilgili dersin öğretim üyesinden ve Dekanlıktan onaylattıktan sonra mali onayını alarak Fakülte Sekreterliği ile […]