Kurum İçi Yatay Geçiş İlani | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kurum İçi Yatay Geçiş İlani

Kurum İçi Yatay Geçiş İlani

KURUM İÇİ PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

Üniversitemize 2016-2017 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ön Lisans ve Lisans Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.   

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru online olarak yapılacaktır. İstenen belgeler taranarak sisteme yüklenerek gönderilecektir.

 • Öğrenci Belgesi
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

 ( Dip not: "İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! ")

GENEL İLKELER

 1. Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
 2. Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. Ortak programdan sonra diploma programına geçiş uygulaması olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu diploma programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır.
 3. Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların aynı yükseköğretim kurumu içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, bu Yönetmeliğin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.
 4. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 5. Üniversitemiz kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması (4 üzerinden 2.50) senato tarafından belirlenir.
 6. İlan edilen kontenjan sayısınca asıl ve yedek adaylar senato tarafından belirlenir. Takvimde belirlenen kayıt tarihleri içinde kayda gelmeyen asıl adaylar yerine yedeklerin kayıt başvurusu alınır.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen ADAYLAR asıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir. 

 

Kontenjanlar ve Kriterler

KURUM İÇİ KONTENJANLAR VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL KRİTERLERİ
Kurum içi yatay geçiş yapmak isteyen üniversitemiz öğrencilierinin genel not ortalaması en az 2,50 olmalıdır.
PROGRAM ADI GEÇİŞ YAPABİLECEK BÖLÜMLER KURUM İÇİ KONTENJAN
2.SINIF 3.SINIF
KONTENJAN KONTENJAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngilizce Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
5 5
Okul Öncesi Öğretmenlik Psikoloji
Sınıf Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
5 5
Özel Eğitim Öğretmenliği Psikoloji
Sınıf Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
0 0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Psikoloji
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
5 5
Sınıf Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Okul Öncesi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
5 5
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Görsel İletişim Tasarımı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Mimarlık
5 5
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı
Mimarlık
İnşaat Mühendisliği
5 5
Mimarlık İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İnşaat Mühendisliği
10 10
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Fakültesi Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
Psikoloji
Sınıf Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
10 10
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Tüm Bölümler 3 3
İşletme Tüm Bölümler 3 3
Psikoloji Tüm Bölümler 5 5
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Tüm Bölümler 5 5
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tüm Bölümler 3 3
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Tüm Bölümler 5 5
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Tüm Bölümler 5 5
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik- Elektronik Mühendisliği
Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
5 5
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Beslenme ve Diyetetik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
5 5
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
5 5
Hemşirelik Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
5 5
MESLEK YÜKSEKOKULU
Anestezi  İlk ve Acil Yardım 5 5
İlk ve Acil Yardım Anestezi  5 5

 

Puanlarımız

PUANLARIMIZ
    2015-2016
TABAN
PUANLARI
2014-2015
TABAN
PUANLARI
2013-2014
TABAN
PUANLARI
2012-2013
TABAN
PUANLARI
2011-2012
TABAN
PUANLARI
2010-2011
TABAN
PUANLARI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İngilizce Öğretmenliği Dil-1 234,881
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 272,00159
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık                                      TM-3 308,05894 288,196 332,253 307,117
Sınıf Öğretmenliği   TM-2 270,46227 231,414
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Görsel İletişim Tasarımı  TS-1 246,46693 225,204
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 224,83563 202,836 230,990 197,674
Mimarlık MF-4 235,28812 209,672 233,280 235,029 250457,000 201,739
HUKUK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Hukuk Fakültesi   TM-2
TM-3 (2015 ve sonrası)
341,12088 325,077 336,074 340,754 371805,000
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İktisat  TM-1 209,18507 203,789 214,914 219,887 203.415 203,976
İşletme  TM-1 208,78175 215,210 215,562 212,217 234.496 203,976
Psikoloji  TM-3 298,80158 261,718 320,974 286,329
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 205,77342 222,884 202,645 204,934 203149,000 203,976
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  TM-1 236,48068 208,586 202,798 215,072 212861,000 203,976
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  MF-4 220,57732 216,961 200,782 239,112 197619,000 201,739
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)   MF-4 230,47371 228,601 223,641 204,283 241404,000 201,739
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)   MF-4 222,06373 217,543 216,336 213,645 203021,000 201,739
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 270,06499 263,271 291,463 379,628 285120,000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 298,22635 296,043 386,258 409,411 352419,000
Hemşirelik YGS-2 256,5937 238,379 272,694 270,864 247377,000
MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Adalet YGS-3 245,49839 253,080
Anestezi  YGS-2 268,221
İlk ve Acil Yardım YGS-2 264,06282 **

**Sınavsız Geçiş ile yerleşenlerde puan şartı aranmaz

DGS Puanlarımız

DGS  PUANLARIMIZ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2013-2014
TABAN
PUANLARI
2014-2015
TABAN
PUANLARI
2015-2016
TABAN
PUANLARI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (ücretli)  
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ücretli) SAY 190,88138
Mimarlık (ücretli) SAY 251,299 241,404 254,35885
HUKUK FAKÜLTESİ 
Hukuk Fakültesi (ücretli) EA 277,497 281,15641
273,486 (ek yerleştirme)
289,43167
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat (ücretli) EA 198,730 215,432 206,63692
İşletme  (Tam Burslu)  EA 218,042 216,218 210,46025
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (ücretli) EA 214,732 216,014 211,49845
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (ücretli) SAY 230,781 218,614 252,36807
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (ücretli) SAY 224,854 241,735 250,32247
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (ücretli) SAY 244,613 241,982 241,35291
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 
Beslenme ve Diyetetik (ücretli) SAY 253,997 240,233 220,8412
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ücretli) SAY 282,302 258,154 241,64702
Hemşirelik (ücretli) SAY 256,384 247,376 245,47683

Ücretlerimiz

2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL/BÖLÜM YILLIK ÜCRET (TL)
Tüm Fakülteler için İngilizce Hazırlık sınıfı 20.000
EĞİTİM FAKÜLTESİ   
İngilizce Öğretmenliği 20.000
Okul Öncesi Öğretmenliği 20.000
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 22.000
Sınıf Öğretmenliği 20.000
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ  
Görsel İletişim Tasarımı 20.000
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  22.000
Mimarlık 23.000
HUKUK FAKÜLTESİ    
Hukuk  25.000
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ   
İktisat 20.000
İşletme 20.000
Psikoloji 22.000
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 20.000
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 20.000
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   
Bilgisayar Mühendisliği 20.000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 20.000
İnşaat Mühendisliği 20.000
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU  
Beslenme ve Diyetetik  22.000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 23.000
Hemşirelik  15.000
MESLEK YÜKSEKOKULU  
Adalet 12.000
Anestezi 12.000
İlk ve Acil Yardım 12.000
NOT: Ara dönemde kayıt olan öğrenciler öğrenim ücretinin yarısını öderler.
Peşin ödemelerde %5 indirim yapılır. 
Anlaşmalı Banka Kartlarına 9 Taksit Yapılır.
Banka Hesap Bilgileri:   IBAN NO: TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
HESAP NO:5458476-351
Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır

Başvuru Tarihleri

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ
Başvurular 20 Haziran 2016
Son Başvuru Tarihi 8 Temmuz 2016
Başvuruların değerlendirilmesi 9-11 Temmuz 2016
Başvuru sonuçlarının ilanı 12 Temmuz 2016
Asıl olarak kazananların kayıtları 12-14 Temmuz 2016
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları 15 Temmuz 2016
Derslerin başlaması 26 Eylül 2016

İletişim Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eğitim Fakültesi  e-mail: ferzan.zorkirisci@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi  e-mail: h.mervetatli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1747
Hukuk Fakültesi     e-mail: info@hku.edu.tr     Tel: 0 342 211 8080-
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi    e-mail:gul.cikmaz@hku.edu.tr   Tel:0 342 211 8080-1303
Mühendislik Fakültesi  e-mail: suleyman.baritli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1205
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu  e-mail: guven.hos@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1516
Meslek Yüksekokulu e-mail: cigdem.kaya@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1531
Öğrenci İşleri Müdürlüğü  e-mail: oim@hku.edu.tr Tel:0 342 211 80 80 – 1830/ 1831/ 1832/ 1833/ 1838

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

·         Başvuru Formu 
·         Öğrenci Belgesi 
·         Onaylı not durum belgesi (Transkript) 
·         Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge 
·         ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
·         ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
·         Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi ( Dip not: "İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! ")
·         Nüfus Cüzdanı Sureti
·         İkametgâh Belgesi
·         6 adet fotoğraf
·         Öğrenim ücreti makbuzu