Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar Çalıştayı | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar Çalıştayı

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar Çalıştayı

12 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar çalıştayımız Prof.Dr. Sadegül Akbaba ve Prof.Dr. Mehtap Çakan hocalarımızın yöneticiliğinde gerçekleştirilmiştir. İki aşamadan oluşan çalıştayda Durum Çalışması ve Olgubilim Çalışması konuları teorik ve uygulamalı olarak işlenmiştir.