EĞİTİM FAKÜLTESİ AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERE EK SINAV HAKKI DUYURUSU | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERE EK SINAV HAKKI DUYURUSU

EĞİTİM FAKÜLTESİ AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERE EK SINAV HAKKI DUYURUSU

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu md. 44/C’ye göre, 4 yıllık lisans programlarında azami öğrenim süresi 7 yıldır. Bu nedenle 2014 – 2015 eğitim öğretim yılı itibariyle azami öğrenim süreleriniz yeniden hesaplanmıştır. Bu azami öğrenim sürelerine kayıt dondurma süresi ve hazırlıkta geçirilen süreler dâhil değildir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami süreler kapsamında azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanınmış olup, tanınan bu haktan 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkanlarından yararlanabilecektir.

Ek Sınav Hakkından yararlanmak isteyen Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilerimizin en geç 18 Kasım 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Ek Sınav Başvuru Formunu doldurarak ilgili onay işlemlerini gerçekleştirdikten sonra Fakültemiz sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı sınav programı başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra 19 Kasım 2021 tarihinde Eğitim Fakültesi internet sitesinde ilan edilecektir.

Sınavlar Eğitim Fakültesinde yüz yüze şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca öğrenciye yazılı tebliğ yapılmayacaktır.

Sınav Takvimi

I. Sınav hakkı (2547/44. madde kapsamında): 22.11.2021 – 26.11.2021

II. Sınav hakkı (2547/44. madde kapsamında): 06.12.2021 – 10.12.2021

Uygulama esaslarına ilişkin Yönerge için tıklayınız.

Ek Sınav Başvuru Formu için tıklayınız.

EK Sınav Hakkıyla ilgili YÖK Kararı için tıklayınız.