2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Hakkında | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Hakkında

2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Hakkında

2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Hakkında
– Yaz okulu, yaz okulunda alacağı derslerle mezun olabilecek öğrencilerimiz ve ilgili dersleri için açılabilir. Yaz okulunda alacağı derslerle mezun olacak öğrencilerimiz ders danışmanlarına ve bölüm başkanlarına başvuruda bulunmalıdır.
– Yaz okulunda başka fakültelerden ders alınabilmesi için öğrencilerin danışmanlarına e-posta ile başvurmaları ve onay almaları gerekmektedir.
– HKÜ Yaz Öğretimi Yönergesi gereğince (Madde 12-1) bir öğrenci en fazla 12 kredilik derse kayıt yaptırabilir.
– Yaz okulunda ders almak isteyen öğrencilerimiz için son başvuru tarihi 16.06.2020’dir.
– Yaz okulunda açılacak dersler fakülte web sayfasında ilan edilecektir. Farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler bu derslere kayıt olmak isterlerse ilgili bölüm başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

NOT: Dersler yedi hafta sürecek olup uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirilecektir.