Üniversite Tercihlerinde Anne-Babalara Altin İlkeler | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Üniversite Tercihlerinde Anne-Babalara Altin İlkeler

Üniversite Tercihlerinde Anne-Babalara Altin İlkeler

Üniversite tercih dönemi yaklaşıyor ve aileler çocukları kadar telaşlı ve stresliler. Bu dönemde ailelere oldukça fazla görev ve sorumluluk düşmektedir. Ailelerin yapmaları gerekenleri SMART SORUMLU ilkeleri kapsamında özetleyebiliriz. 

Aileler her şeyden önce çocuklarının kararlarına ve tercihlerine SAYGILI olmaya çalışmalıdırlar. Bu kararın onların kararı olduğunu ve nasıl bir tercih yapacakları kendi görevleri olduğunun bilinci ile hareket etmelidirler. Kendisine ve kararlarına saygı duyulan çocuk daha yüksek bir özgüven ile karar verme sürecini yönetecektir. 

Yaş ve gelişim olarak çocuklarının geldiği nokta oldukça kritik öneme sahip olduğundan, ailelerin gereksiz MÜDAHALE’den uzak durmaları gerekmektedir. Ebeveynler gerektiğinde ve talep edildiğinde bilgi ve deneyimleri çerçevesinde AYDINLATICI olabilirler. Fakat bunu çocuklarının geleceklerine müdahale hakkı olarak görmemeleri gerekir. Anne-babalar için bu sürecin en zorlu kısmı yaşadıkları stres olsa gerek. Çocuklarının yaşadığı stres ve zorlanmaya bir de ebeveynlerinin eklenmesi sürecin başa çıkılmasını daha da zorlaştırmaktadır. Bu durumda ailelerin RAHAT davranarak, streslerini çocuklarına yansıtmamaları büyük önem arz etmektedir. Bu streslerini sağlıklı yönetmedikleri takdirde-istem dışı olarak-bu süreçte TEPKİSEL olabilirler. Anne-babalar ne kadar çok tepkisel olurlarsa, çocuklarının sağlıklı karar vermelerini o kadar engellerler. 

Bir genç için yetişkinliğe adım atarken en büyük kaygı, kendi SORUMLU’luğunu alıp alamayacağıdır. Bu seçim onlara hangi oranda bırakılırsa, yaşama ilişkin sorumluluk alma potansiyelleri de o denli gelişecektir. Çok basit bir yaklaşım ile anne-babalar kendilerine “bu seçim çocuğumuzun kendi seçimi, sorumluluk ona ait” telkininde bulunmalıdır. 

Her birey OTANTİK, kendine özgüdür. Hiç kimsenin kopyası, müsveddesi, benzeri değildir. Bu kurala anne babalar da dahildir. Anne babalar sadece bu biriciklik ilkesini göz önünde bulundurmaları, çocuklarının bu süreci sağlıklı atlatmaları için yeterli olacaktır. 

Bu sürecin bir de profesyonel kısmı vardır. Bu konuda hizmet sunan okul veya dışarıda REHBERLİK uzmanları günümüzde oldukça yaygın ve erişilebilir durumdadır. Çocukların bizzat kendilerinin bu hizmetlerden faydalanmaları, teknik ve içerik konusunda bilgi almalarının teşvik edilmesi hayati öneme sahiptir. Kişiye en UYGUN tercihin ne veya nelerin olduğu bu profesyonel yardım sonunda ortaya çıkarılmalıdır. Kişilik özellikleri, ilgiler, yetenekler ve mesleklere yönelik bilgi bu konuda incelenmesi gereken temel ögelerdir. 

Bu sürecin kolay olmadığı, bir dizi zorluğu içinde barındırdığını baştan kabul etmiştik. Bu nedenle bu süreç hem çocuk hem de aile için bir MÜCADELE süreci olacaktır. İnsan hayatının ergenlik sonrası gibi önemli kısmını etkileyecek bu karar verme sürecinde özellikle adaylar daha fazla mücadele edecek, aileler de bu konuda destekleyici olacaktır. 

Son olarak, ailelerin ve çocuklarının kendilerine sormaları gereken çok manidar bir soru vardır. Karar verecek, tercih yapacak kişinin UZAYDA nasıl bir boşluk doldurduğu ve dolduracağının cevabı verilmeye çalışılırsa süreci kolaylaştırmak biraz daha mümkün olacaktır. Gerçekten varlık (ontolojik) olarak tercih yapacak kişi bu evrende nasıl bir işleve sahip olacak, biricikliğinin karşılığını nasıl verecek, gerçekten olma sebebi nedir? sorularının içi doldurulduğunda anne babalar bu zorlu kavşakta belirleyici ve yol gösterici olmak yerine, çocuklarının doğru yöne gitmelerini keyifle izleyeceklerdir.

Prof.Dr. Yaşar ÖZBAY
Hasan Kalyoncu Üniversitesi