Okul Öncesi Öğretmenliğinde Arge Başarısı | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Okul Öncesi Öğretmenliğinde Arge Başarısı

Okul Öncesi Öğretmenliğinde Arge Başarısı

Dr. Öğr. Üyesi Şermin METİN’nin yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 4004  "OKUL ÖNCESI EGITIMDE BILGISAYARSIZ KODLAMA" adlı proje başvurusu kabul edilmiştir. Projenin temel amacı, çocuklara kodlama becerileri somut yaşantılar içeren etkinlikler yoluyla ve bilgisayarsız olarak kazandırılması ve etkinlik sürecine gözlemci olarak katılan okul öncesi öğretmenlerin kodlama ve kodlamayı müfredatları ile nasıl bütünleştireceklerine ilişkin farkındalık kazandırmaktır. Ayrıca yürütücülüğünü Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı, Fakültemiz Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalının ortağı olduğu 4005 kodlu STEM temalı projemizde desteklenmeye layık görüldü. Proje, Türkiye'de okul öncesi öğretmenlere yönelik yazılan ve desteklenen ilk proje olma özelliği taşımaktadır.