Araştırma Odaklı Öğretmen Gelişimi Söyleşisi | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Araştırma Odaklı Öğretmen Gelişimi Söyleşisi

Araştırma Odaklı Öğretmen Gelişimi Söyleşisi

İsviçre Leysin Amerikan School’dan Dr. Paul Magnuson ve Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen Araştırma Odaklı Öğretmen Gelişimi söyleşisi öğrenci, öğretmen ve akademisyenlerimizin katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yoğun katılımın olduğu programda araştıran öğretmen özellikleri ve İsviçrede uygulanan modelin Türkiye’ye uygulanması, öğretmenlerin ve okulların değişim süreçleri üzerine konuşulmuştur.