Muafiyet Başvuruları Hakkında | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Muafiyet Başvuruları Hakkında

Muafiyet Başvuruları Hakkında

Fakültemize yeni kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının muaf olarak değerlendirilebilmesi için, muafiyet istedikleri dersleri belirten bir muafiyet başvuru formu ve ekine daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not döküm belgesini (transkript) dekanlığa teslim etmesi gerekir.

Şahsen muafiyet başvurusu yapamayan öğrencilerimizin muafiyet başvuru evraklarını posta yoluyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı adresine göndermeleri gerekmektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi için tıklayınız.