24 Kasım Öğretmenler Günü Tebriği | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

24 Kasım Öğretmenler Günü Tebriği

24 Kasım Öğretmenler Günü Tebriği

Değerli Öğretmenler ve Öğretmen Adayları,  

Öğretmenlik; özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, onurlu ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerindendir. Sizler; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı büyük bir özveriyle hayata hazırlarken çok özel ve kutsal bir görevi yerine getirmektesiniz.  Bir ülkenin geleceğine yapılabilecek en büyük yatırım özgüveni yüksek, çalışkan, güçlü, bilimsel ve mesleki alanda donanımlı, çevreye ve insana saygılı, ülkesini seven nesiller yetiştirmektir. Bu yüce yatırımda en büyük pay ise hiç şüphesiz sizlere düşmektedir.

Günümüzde, ülkelerin en önemli gücü, eğitim süreci boyunca edindiği bilgiyi, bilim, teknoloji, eğitim, sanat ve ekonomi alanlarında etkin kullanabilen nitelikli bireyler yetiştirmekle ölçülür hale gelmiştir. Bu nedenle ülkelerin hedefledikleri amaçlara ulaşması, gelişmesi, değişen koşullara uyum sağlaması, çağdaşlığı ve demokrasiyi yaşam biçimi olarak benimsemesi örgün ve sistematik bir eğitimle mümkündür.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak içinde bulunduğumuz bilgi çağının gerektirdiği teknolojiyi kullanma becerisine sahip, araştırmacı, takım çalışmasına önemseyen, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı, eleştirel düşünme ve proje geliştirme becerisi kazanmış öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Milletimizin daima gönül borcuyla hatırladığı öğretmenlerimizi, Ar-Ge ve Proje odaklı çalışmalar yaparak alanında birçok programa imza atan HKÜ Eğitim Fakültesi olarak 01.12.2017 tarihinde ikincisini düzenleyeceğimiz “Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar-2 STEM Uygulamaları” adlı programda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor; Anadolu’nun dört bir yanında görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışan öğretmenlerimizin, öğretmen adaylarımızın ve tüm öğretim üyelerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.