Uyek 2018 | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Uyek 2018

Uyek 2018

Fakültemizce düzenlenen Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi 4-5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası anlamda yoğun katılımla gerçekleştirilen kongre bildiri sunumları, çalıştaylar ve panellerle tamamlandı.