Eğitimde Ar-Ge Ataği Başlangiç Çaliştayi Gerçekleştirildi | Eğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitimde Ar-Ge Ataği Başlangiç Çaliştayi Gerçekleştirildi

Eğitimde Ar-Ge Ataği Başlangiç Çaliştayi Gerçekleştirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Ar-Ge Strateji Belgesinin Hazırlanması – ARGES” başlıklı proje TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay’ın yaptığı “HKÜ Eğitim Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi” başlangıç çalıştayı, akademik personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda, HKÜ Eğitim Ar-Ge kapasitesinin durum analizi yapıldı. Çalıştayın sabah oturumunda, Dr. Özbay tarafından stratejik plan, belge hazırlama süreçleri hakkında bilgi verildi. Daha sonra grup üç alt çalışma grubuna ayrılarak her bir grupta Eğitim Ar-Ge kapasitesiyle ilgili güçlü ve zayıf yönlerle fırsatlar ve riskler belirlendi. Öğleden sonraki oturumlarda ilk olarak Eğitim Ar-Ge kapasitesiyle ilgili stratejik hedeflerin ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik eylemlerin belirlenmesine yönelik grup çalışmaları yapıldı.

Çalıştayın son oturumunda ise grup çalışmalarından gelen bilgiler birleştirilerek ham çalıştay raporu oluşturuldu.